Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán chi phí xây dựng công trình Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán chi phí xây dựng công trình Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm


  PHẦN MỞ ĐẦU***1. Tính cấp thiết: Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất quan trọng mang tính chất công nghiệp nhằm tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền Kinh tế Quốc dân. Một bộ phận lớn của thu nhập quốc dân, của tích lũy cùng với đầu tư của nước ngoài được sử dụng trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất chính xác, hợp lý và tính đúng, tính đủ giá thành công trình xây lắp có ý nghĩa rất lớn trong công tác quản lý chi phí, giá thành xây dựng, trong việc kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chi phí phát sinh ở doanh nghiệp nói chung và các tổ chức đội xây dựng nói riêng. Với chức năng là ghi chép, tính toán, phản ánh và giám sát thường xuyên liên tục sự biến động của vật tư, tài sản, tiền vốn, kế toán sử dụng thước đo hiện vật và thước đo giá trị để quản lý chi phí thông qua số liệu do kế toán tập hợp chi phí, người quản lý biết được chi phí và giá thành thực tế của từng công trình, hạng mục công trình của quá trình sản xuất kinh doanh. Do vậy, tổ chức tốt công tác hạch toán chi phí sản xuất để xác định nội dung, phạm vi chi phí cấu thành trong giá thành cũng như lượng giá trị các yếu tố chi phí đã dịch chuyển vào sản phẩm hoàn thành là yêu cầu rất cần thiết đối với các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp xây lắp nói riêng. Hạch toán chi phí xây lắp là phần không thể thiếu được đối với các doanh nghiệp xây lắp khi thực hiện chế độ kế toán, hơn nữa là nó có ý nghĩa to lớn và chi phối chất lượng công tác kế toán trong toàn doanh nghiệp. Công tác hạch toán chi phí xây lắp để kiểm soát dự toán chi phí tại các doanh nghiệp xây lắp là rất cần thiết. Tuy nhiên việc hạch toán chi phí để kiểm soát dự toán chi phí xây lắp là vấn đề khó khăn bởi tính đa dạng của các loại hoạt động và tính phức tạp của chi phí. Trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều bất cập trong kế toán chi phí xây dựng công trình tại công ty. 2. Mục tiêu nghiên cứu Sau khi nghiên cứu vấn đề này, mong rằng những ý kiến đóng góp nhỏ của em doanh nghiệp sẽ có cái nhìn đúng đắn về vấn đề kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cách trung thực, chính xác và đầy đủ nhằm tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm, mang lại hiệu quả cho công ty, đảm bảo lợi ích cho người lao động, tránh thất thu cho nhà nước. Đề tài nghiên cứu, phản ánh tổng quát về tình hình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Công ty Công ty CP XD & TM Quang Long. Kết quả nghiên cứu có được của đề tài giúp Công ty Công ty CP XD & TM Quang Long đúc kết được những kinh nghiệm về công tác kế toán CPSX hiện tại ở Công ty Công ty CP XD & TM Quang Long. Bên cạnh đó, đề tài còn giúp cho các Công ty sản xuất thấy được tầm quan trọng và sự cần thiết của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Từ đó, bộ phận kế toán của Công ty sẽ có những giải pháp để giúp Công tác kế toán chi phí sản xuất của Công ty ngày càng tốt hơn. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 3.1. Đối tượng nghiên cứu Với tầm quan trọng trên, để tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này em đã quyết định chọn đề tài là: “Kế toán chi phí xây dựng công trình Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm”, làm đề tài cho khoá luận tốt nghiệp của mình nhằm so sánh giữa cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác hạch toán chi phí xây lắp của Công ty Công ty CP XD & TM Quang Long 3.2. Phạm vi nghiên cứu * Phạm vi không gian: - Công trình trường tiểu học Đoàn Thị Điểm được xây dựng tại phường lê Thanh Nghị - Thành phố hải Dương- Tỉnh Hải Dương - Kế toán ghi chép thực hiện tại công ty cổ phần XD & TM Quang Long. * Phạm vi thời gian: Thời gian lấy số liệu: Đ tập hợp chi phí xây dựng công trình trường tiểu học Đoàn Thị Điểm em lấy số liệu từ khi phát sinh chi phí là tháng 02 năm 2012 đến tháng 11 năm 2012. 4. Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập dữ liệu 4.1.1 Phương pháp điều tra trắc nghiệm Đây là phương pháp sử dụng các phiếu điều tra trắc nghiệm để tiến hành thu thập các thông tin cần thiết. Phương pháp này được thực hiện qua 4 bước: Bước 1: Xác định nguồn thông tin về kế toán chi phí xây dựng Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm và đối tượng cần điều tra Các thông tin cần điều tra về kế toán chi phí xây dựng Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm bao gồm các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty, các chứng từ, tài khoản sử dụng trong công tác tập hợp CPSX và tính chi phí sản xuất, quy trình luân chuyển chứng từ. Đối tượng điều tra là cán bộ của các phòng ban trong Công ty có liên quan đến công tác tập hợp Chi phí sản xuất như phòng kế toán, bộ phận kho, phòng vật tư. Bước 2: Thiết lập phiếu điều tra Các câu hỏi trong mẫu phiếu điều tra tập trung đến các thông tin như chính sách kế toán, việc quản lý theo dõi nhập, xuất, tồn nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, tính và thanh toán lương. Bước 3: Phát phiếu điều tra Bước 4: Thu lại các phiếu điều tra đã phát và tổng hợp kết quả các phiếu điều tra 4.1.2 Phương pháp phỏng vấn

  Phương pháp này được áp dụng theo hình thức phỏng vấn trực tiếp các cô chú, anh chị trong ban lãnh đạo và phòng Kế toán – Tài chính về tình hình sản xuất kinh doanh, cơ cấu bộ máy kế toán, cũng như tình hình tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất sản phẩm sản tại công ty. Khi tiến hành phương pháp này, các nhân viên kế toán đã cảm thấy tự nhiên hơn, và có dịp đưa ra những quan điểm, những ý tưởng cùng những nhận xét rất khách quan của mình về đặc điểm kế toán chi phí sản xuất sản phẩm tại công ty. Quy trình tiến hành phương pháp phỏng vấn được bắt đầu từ khâu xây dựng kế hoạch phỏng vấn, bao gồm mục tiêu phỏng vấn và các đối tượng được tham gia phỏng vấn. Tiếp đó, là phải chuẩn bị các câu hỏi có chất lượng tốt, phục vụ trực tiếp cho việc nghiên cứu kế toán chi phí sản xuất sản phẩm tại công ty. Chuẩn bị những tình huống phỏng vấn phù hợp với môi trường làm việc và thời gian phỏng vấn. Khâu cuối cùng của phương pháp là phải ghi nhận kết quả phỏng vấn vào các biên bản phỏng vấn và có sự ký nhận vào kết quả đó của các bên tham gia phỏng vấn. 4.2 Phương pháp phân tích dữ liệu. Đây là phương pháp phân tích phổ biến nhất, được thực hiện thông qua việc đối chiếu giữa các sự vật với nhau để thấy được những điểm giống và khác nhau giữa chúng. Trong quá trình so sánh, đối chiếu số liệu giữa chứng từ gốc và bảng phân bổ với bảng kê, sổ kế toán chi tiết, đối chiếu số liệu cuối kỳ giữa số cái, bảng tổng hợp chi tiết, đối chiếu số liệu cuối kỳ giữa số cái, bảng tổng hợp chi tiết để có kết quả chính xác khi lên BCTC. Phương pháp này là dựa trên nguồn thông tin sơ cấp và thứ cấp thu thập được từ những tài liệu có sẵn để xây dựng cơ sở luận cứ cho vấn đề nghiên cứu. Để tăng thêm hiểu biết về lý luận và thực tiến phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài viết luận văn, em đã tiến hành thu thập những tài liệu liên quan đến kế toán chi phí sản xuất. 5. Kêt cấu của khóa luận tốt nghiệp.
  Trong phạm vi đề tài này, ngoài phần mở đầu và kết luận được bố cục gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán chi phí xây dựng trong các doanh nghiệp xây lắp Chương 2: Thực trạng kế toán chi phí xây dựng công trình trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm tại công ty Công ty CP XD & TM Quang Long. Chương 3: Các kết luận và đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán chi phí xây dựng Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm tại công ty Công ty CP XD & TM Quang Long.


  Xem Thêm: Kế toán chi phí xây dựng công trình Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí xây dựng công trình Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status