Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Báo cáo công tác kế toán tại công ty TNHH SXTM Hùng Huy Hoàng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Báo cáo công tác kế toán tại công ty TNHH SXTM Hùng Huy Hoàng


  LỜI CẢM ƠN:


  Thực tập tốt nghiệp là một môn học bắt buộc đối với những sinh viên năm cuối như em. Đó vừa là một môn học vừa là một hành trang vào đời mà mỗi sinh viên cần có để có thể trang bị tốt những kiến thức thực tế trong công việc tương lai mà mình đã chọn.
  Lời đầu tiên em muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Ban giám hiệu cùng toàn thể các thầy cô giáo của Trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi và trang bị cho em những kiến thức bổ ích trong suốt 3 năm học vừa qua.
  Đặc biệt là các thầy cô giáo khoa kế toán-kiểm toán của Trường đã trang bị cho em những kiến thức chuyên môn quý báu về ngành kế toán làm hành trang cho em bước vào đời. Và em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thầy Trần Ngọc Hùng, Thầy đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo em trong suốt thời gian thực tập vừa qua và đã giúp cho em hoàn thành tốt bài báo cáo này.
  Em xin chân thành cảm ơn đến Ban giám đốc cùng các cô chú, anh chị của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hùng Huy Hoàng đã quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ em rất nhiệt tình trong suốt tám tuần thực tập vừa qua. Đặc biệt là Anh Lê Tấn Thuận - Kế toán trưởng của Công Ty đã hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cũng như cung cấp các số liệu quý báo để cho em hoàn thành bài báo cáo này đúng thời gian quy định.
  Cuối cùng em xin kính chúc quý thầy cô của Trường nhiều sức khỏe, các phòng ban bộ môn đoàn kết vững mạnh, chúc các anh chị của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hùng Huy Hoàng công tác tốt, hoàn thành tốt các công việc được giao. Chúc Quý Công Ty ngày càng phát triển và vươn xa ra thị trường Quốc Tế.
  Em xin chân thành cảm ơn!


  Tp.Hồ Chí Minh tháng 04/2013.
  Sinh viên thực hiện
  Lý Ngọc Hiền

  Mục Lục:.

  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÙNG HUY HOÀNG 1
  1.1 Thành lập:. 1
  1.1.1 Lịch sử hình thành: 1
  1.1.2 Thông tin công ty: 2
  1.2 Tình Hình Tổ Chức Công Ty. 3
  1.2.1 Cơ Cấu Tổ Chức Chung: 4
  1.2.2 Cơ Cấu Phòng Kế Toán: 5
  1.2.3 Đặc Điểm Hoạt Động Của Phòng Kế Toán: 7
  1.3. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty:. 7
  1.3.1. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty:. 7
  1.3.2 Quy trình luân chuyển tiền tệ: 8
  1.4. Các chính sách khác:. 8
  1.5. Quy trình công nghệ:. 9
  CHƯƠNG 2:THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÙNG HUY HOÀNG 11
  2.1 Kế Toán Tiền Mặt :. 11
  2.1.1 Khái Niệm: 11
  2.1.2 Nguyên Tắc: 11
  2.1.3 Sổ Kế Toán: 11
  2.1.4 Chứng Từ Sử Dụng: 11
  2.1.5 Tài Khoản Sử Dụng: 11
  2.1.6 Tóm Tắt Quy Trình Kế Toán Tiền Mặt: 12
  2.1.7 Trình tự ghi sổ: 13
  2.2 Kế Toán Tiền Gửi Ngân Hàng : 14
  2.2.1 Khái niệm: 14
  2.2.2 Nguyên tắc: 14
  2.2.3 Sổ kế toán sử dụng: 14
  2.2.4 Chứng từ sử dụng: 15
  2.2.5 Tài khoản sử dụng: 15
  2.2.6 Quy trình kế toán TGNH 15
  2.2.7 Quá trình ghi sổ: 16
  2.3 Kế Toán Thuế GTGT Được Khấu Trừ :. 18
  2.3.1 Khái niệm: 18
  2.3.2 Nguyên tắc: 18
  2.3.3 Sổ kế toán sử dụng. 18
  2.3.4 Chứng từ sử dụng: 19
  2.3.5 Tài khoản sử dụng. 19
  2.3.6 Quá trình ghi sổ: 19
  2.4 Nguyên Vật Liệu :. 21
  2.4.1 Khái niệm: 21
  2.4.2 Nguyên tắc đánh giá và cách đánh giá nguyên vật liệu: 21
  2.4.3 Sổ kế toán sử dụng: 21
  2.4.4 Chứng từ kế toán sử dụng: 21
  2.4.5 Tài khoản sử dụng: 22
  2.5 Công Cụ Dụng Cụ :. 22
  2.5.1 Khái niệm: 22
  2.5.2 Đặc điểm: 22
  2.5.3 Sổ kế toán sử dụng: 23
  2.5.4 Chứng từ kế toán sử dụng: 23
  2.5.5 Phương pháp hạch toán: . 23
  2.5.6 Phương pháp tính giá : 23
  2.5.7 Tài khoản sử dụng: 23
  2.6 Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Kinh Doanh Dở Dang :. 24
  2.6.1 Khái niệm: 24
  2.6.2 Nguyên tắc: 24
  2.6.3 Sổ kế toán: 25
  2.6.4 Tài khoản sử dụng: 25
  2.7 Kế Toán Thành Phẩm :. 26
  2.7.1 Khái niệm: 26
  2.7.2 Nguyên tắc: 26
  2.7.3 Sổ kế toán sử dụng: 26
  2.7.4 Chứng từ kế toán sử dụng: 27
  2.7.5 Tài khoản sử dụng. 27
  2.8 Kế Toán Hàng Hóa Tồn Kho :. 27
  2.8.1 Khái niệm: 27
  2.8.2 Nguyên tắc: 27
  2.8.3 Sổ kế toán sử dụng: 28
  2.8.4 Chứng từ sử dụng: 28
  2.8.5 Tài khoản sử dụng: 28
  2.9 Kế Toán Thuế Và Các Khoản Phải Nộp Nhà Nước :. 30
  2.9.1 Khái niệm: 30
  2.9.2 Nguyên tắc: 30
  2.9.3 Số kế toán sử dụng: 30
  2.9.4 Chứng từ sử dụng: 30
  2.9.5 Tài khoản sử dụng. 31
  2.9.6 Quy trình kế toán: 31
  2.9.7 Quá trình ghi sổ: 32
  2.10 Kế Toán Nguồn Vốn Kinh Doanh :. 33
  2.10.1 Khái niệm: 33
  2.10.2 Ngyên tắc: 33
  2.10.3 Tài khoản sử dụng: 33
  2.11 Kế Toán Lợi Nhuận Chưa Phân Phối :. 34
  2.11.1 Khái niệm 34
  2.11.2 Nguyên tắc: 34
  2.11.3 Tài khoản sử dụng: 34
  2.12 Kế Toán Doanh Thu Công Ty :. 35
  2.12.1 Khái niệm: 35
  2.12.2 Nguyên tắc: 35
  2.12.3 Sổ kế toán sử dụng: 36
  2.12.4 Chứng từ sử dụng: 36
  2.12.5 Tài khoản sử dụng: 37
  2.12.6 Quá trình ghi sổ: 37
  2.13 Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Chung :. 38
  2.13.1 Khái niệm: 38
  2.13.2 sổ kế toán sử dụng. 39
  2.13.3 Chứng từ sử dụng. 39
  2.13.4 Tài Khoản Sử Dụng. 39
  2.13.5 Quá trình ghi sổ. 39
  2.14 Kế Toán Giá Vốn Hàng Bán :. 40
  2.14.1 Khái niệm 40
  2.14.2 Nguyên tắc: 40
  2.14.3 Sổ kế toán sử dụng: 40
  2.14.4 Chứng từ sử dụng: 40
  2.14.5 Tài khoản sử dụng: 40
  2.15 Kế Toán Chi Phí Quản Lý Doanh Nghiệp :. 41
  2.15.1 Khái niệm: 41
  2.15.2 Nguyên tắc: 42
  2.15.3 Sổ kế toán: 42
  2.15.4 Chứng từ sử dụng: 42
  2.15.5 Tài khoản sử dụng: 42
  2.16 Kế Toán Xác Định Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh :. 44
  2.16.1 Khái niệm: 44
  2.16.2 Cách xác định kết quả hoạt động kinh doanh: 44
  2.16.3 Tài khoản sử dụng: 44
  2.16.4 Quy trình kế toán: 45
  2.16.5 Quá trình ghi sổ: 45
  2.17 Lập Báo Cáo Tài Chính:. 48
  2.17.1 Bảng Cân Đối Kế Toán: 49
  2.17.2 Báo Cáo Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh: 49
  2.17.3 Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ: 49
  2.17.4 Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính: 50
  CHƯƠNG 3:NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ. 51
  3.1 Nhận Xét Chung Về Công Ty:. 51
  3.1.1 Bộ máy quản lý: : 51
  3.1.2 Bộ máy kế toán: 52
  3.2 Một Số Kiến Nghị:. 52


  Xem Thêm: Báo cáo công tác kế toán tại công ty TNHH SXTM Hùng Huy Hoàng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo công tác kế toán tại công ty TNHH SXTM Hùng Huy Hoàng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status