Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán Tài sản cố định tại Xí nghiệp 725

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán Tài sản cố định tại Xí nghiệp 725


  Lời Mở Đầu

  Trong những năm gần đây cùng với sự thay đổi và phát triển không ngừng của nền kinh tế Việt Nam và đổi mới sâu sắc của bộ máy kế toán Việt Nam đã và đang nắm được những ý kiến mới sáng tạo hơn nhằm mục đích nâng cao chất lượng quản lý tài chính quốc gia, quản lý doanh nghiệp ngày càng vững chắc.


  Với cơ chế thị trường hiện nay cũng như muốn sản xuất kinh doanh thì bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần nắm được 3 yếu tố đó là: Tư liệu lao động đối tượng lao động và sức lao động. Trong đó tư liệu lao động là một trong những công cụ cần thiết nhất của doanh nghiệp, mà nói đến tư liệu lao động là nói đến tài sản cố định. Đây là yếu tố cần thiết đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh. TSCĐ là tư liệu lao động hội đủ 2 điều kiện đó là giá trị và giá trị sử dụng. TSCĐ tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh một cách trực tiếp hay gián tiếp.

  Nói tóm lại TSCĐ đóng một vai trò quan trọng trong bất cứ một doanh nghiệp nào. Vì nó là cơ sở vật chất của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn sản xuất kinh doanh có hiệu quả phụ thuộc rất nhiều vào TSCĐ như máy móc, trong quá trình sử dụng nào đó nếu bị hư hỏng hay hiệu suất sử dụng bị giảm đi thì ta mới thay đổi, mặt khác TSCĐ là biểu hiện của sự phát triển thì doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi để tăng năng suất cũng như chất lượng vấn đề công tác sử dụng TSCĐ ngày càng cao phải tổ chức công tác hạch toán theo dõi thường xuyên tình hình tăng giảm, sử dụng và hao mòn TSCĐ.
  Từ nhận định trên nên em chọn đề tài "Kế toán Tài sản cố định tại Xí nghiệp 725"


  Chuyên đề gồm 3 phần:
  Phần I: Cơ sở lý luận
  Phần II: Thực tế công tác kế toán TSCĐ tại Xí nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản 725
  Phần III: Một số ý kiến nhằm đề xuất hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại Xí nghiệp.

  MụC LụC


  Phần I:1
  CƠ Sở Lý LUậN1
  I. Khái niệm, đặc điểm, vai trò, yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán của Tài sản cố định 1
  1. Khái niệm: 1
  2. Đặc điểm TSCĐ: 1
  3. Vai trò của TSCĐ: 1
  4. Yêu cầu quản lý TSCĐ: 2
  5. Nhiệm vụ kế toán tài sản cố định: 2
  II. Nguyên tắc vận dụng trong kế toán TSCĐ 3
  1. Nguyên tắc khách quan: 3
  2. Nguyên tắc nhất quán: 3
  3. Nguyên tắc giá phí: 3
  III. Phân loại và đánh giá TSCĐ 4
  1. Phân loại TSCĐ: 4
  2. Đánh giá TSCĐ: 6
  IV. Kế toán, tăng - giảm tài sản cố định 8
  1. Tài khoản sử dụng: 8
  2. Chứng từ sử dụng: 9
  3. Trình tự hạch toán: 10
  V. Kế toán khấu hao tài sản cố định 11
  1. Nguyên tắc và phương pháp trích khấu hao TSCĐ: 11
  2. Phương pháp lập bảng tính và phân bổ khấu hao: 13
  3. Tài khoản sử dụng: 14
  4. Trình tự hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 15
  VI. Kế toán sửa chữa, nâng cấp TSCĐ 15
  1. Kế toán sửa chữa TSCĐ: 16
  2. Thủ tục hạch toán: 16
  3. Tài khoản kế toán sử dụng: 16
  4. Trình tự hạch toán: 17

  Phần II:
  THựC Tế CÔNG TáC Kế TOáN TSCĐ TạI
  Xí NGHIệP KHAI THáC Và CHế BIếN
  KHOáNG SảN 725
  I. Đặc điểm tình hình chung của Xí nghiệp 725 18
  1. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp 725 18
  2. Chức năng, nhiệm vụ và phương hướng hoạt động của xí nghiệp: 18
  3. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của Xí nghiệp: 19
  4. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới 20
  5. Đặc điểm tổ chức sản xuất: 21
  6. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất: 22
  7. Một số nội dung cơ bản trong công tác kế toán tại Xí nghiệp: 24
  II. Thực tế công tác kế toán TSCĐ tại xí nghiệp 27
  1. Đặc điểm TSCĐ tại xí nghiệp: 27
  2. Phân loại theo đánh giá TSCĐ tại xí nghiệp: 28
  3. Kế toán tăng, giảm TSCĐ tại xí nghiệp: 30
  4. Kế toán khấu hao TSCĐ tại xí nghiệp: 44
  5. Kế toán sửa chữa TSCĐ ở xí nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản 725: 47
  Phần III:
  MộT Số ý KIếN NHằM Đề XUấT HOàN THIệN
  CÔNG TáC Kế TOáN TSCĐ TạI Xí NGHIệP
  KHAI THáC Và CHế BIếN KHOảNG SảN 725
  I. Một số nhận xét về công tác kế toán TSCĐ tại Xí nghiệp 51
  1. Nhận xét chung: 51
  2. Nhận xét về công tác kế toán TSCĐ tại xí nghiệp: 52
  II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại xí nghiệp 53
  1. ý kiến đề xuất chung: 53
  2. ý kiến đề xuất chung nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại xí nghiệp: 54


  Xem Thêm: Kế toán Tài sản cố định tại Xí nghiệp 725
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán Tài sản cố định tại Xí nghiệp 725 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status