Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thiết

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thiết


  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  DOANH THU, CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  1.1 Những vấn đề chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh . .2
  1.1.1 Sự cần thiết của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp thương mại .2
  1.1.2 Vai trò của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp thương mại .3
  1.1.3 Nhiệm vụ của công tác doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
  trong doanh nghiệp thương mại 3
  1.1.4 Một số khái niệm thuật ngữ cơ bản liên quan đến doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại 4
  1.1.4.1 Một số khái niệm, thuật ngữ liên quan đến doanh thu .4
  1.1.4.2 Một số khái niệm, thuật ngữ liên quan đến chi phí . 5
  1.1.4.3 Xác định kết quả kinh doanh . 6
  1.2 Nội dung kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong
  doanh nghiệp thương mại 6
  1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản giảm trừ doanh
  thu 6
  1.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ .6
  1.2.1.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu .9
  1.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 12
  1.2.3 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 15
  1.2.3.1 Kế toán chi phí bán hàng .16
  1.2.3.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp .17
  1.2.4 Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính . 19
  1.2.4.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 19
  1.2.4.2 Kế toán chi phí hoạt động tài chính 21
  1.2.5 Kế toán chi phi, thu nhập hoạt động khác .23
  1.2.5.1 Kế toán thu nhập hoạt động khác .23


  1.2.5.2 Kế toán chi phí hoạt động khác 24
  1.2.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 26
  1.3 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả
  kinh doanh tại doanh nghiệp thương mại 30
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC
  ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VĂN
  PHÒNG NAM VIỆT 35
  2.1 Khái quát chung về công ty TNHH Thiết bị văn phòng Nam Việt 35
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển tại công ty TNHH Thiết bị văn phòng Nam
  Việt 35
  2.1.2 Đặc điểm kinh doanh tại công ty TNHH Thiết bị văn phòng Nam Việt 36
  2.1.3 Cơ cấu bộ máy quản lý tại công ty TNHH Thiết bị văn phòng Nam Việt 37
  2.1.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Thiết bị văn phòng Nam Việt 38
  2.1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Thiết bị văn phòng Nam Việt 40
  2.1.4.2 Hình thức ghi sổ và các chính sách kê toán tại công ty TNHH Thiết bị văn
  phòng Nam Việt 40
  2.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí xác định kết quả kinh
  doanh tại công ty TNHH Thiết bị văn phòng Nam Việt .42
  2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ .42
  2.2.1.1 Đặc điểm sản phẩm hàng hóa 42
  2.2.1.2 Các phương thức bán hàng tại công ty TNHH Thiết bị văn phòng Nam
  Việt .42
  2.2.1.3 Kế toán doanh thu bán hàng tại công ty TNHH Thiết bị văn phòng Nam Việt.43
  2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán .51
  2.2.3 Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tại công ty TNHH
  Thiết bị văn phòng Nam Việt .58
  2.2.3.1 Kế toán chi phí bán hàng 59
  2.2.3.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 65
  2.2.4 Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính .70
  2.2.4.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính .70
  2.2.4.2 Kế toán chi phí hoạt động tài chính 71


  2.2.5 Kế toán thu nhập, chi phí khác .73
  2.2.6 Kế toán xác định kết qảu kinh doanh tại công ty TNHH Thiết bị văn phòng
  Nam Việt 78
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ
  TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI
  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VĂN PHÒNG NAM VIỆT 88
  3.1 Đánh giá chung về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại công ty TNHH Thiết bị văn phòng Nam Việt 88
  3.1.1 Ưu điểm 88
  3.1.2 Nhược điểm .90
  3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí xác
  định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thiết bị văn phòng Nam Việt 92
  3.2.1 Nguyên tắc của việc hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thiết bị văn phòng Nam Việt 92
  3.2.2 Yêu cầu hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh tại công ty TNHH Thiết bị văn phòng Nam Việt 92
  3.2.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thiết bị văn phòng Nam Việt 93
  KẾT LUẬN 105
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 106


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thiết
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thiết sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status