Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU tại Công ty TNHH Thương mại &amp Dịch vụ Đại Hùng Phát

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU tại Công ty TNHH Thương mại &amp Dịch vụ Đại Hùng Phát


  Chuyên đề tốt nghiệp năm 2012
  Đề tài: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU tại Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Đại Hùng Phát
  Định dạng file word


  LỜI MỞ ĐẦU
  Hòa nhịp cùng xu thế phát triển của thế giới, đặc biệt là thành công trong việc gia nhập WTO năm 2007, nước ta đã chính thức bước vào ngưỡng cửa của nền kinh tế thế giới. Trong thời kỳ chuyển hóa này, hoạt động kinh doanh được mở rộng và phát triển mạnh mẽ góp phần vào việc thúc đẩy sản xuất trong nước về mặt số lượng và chất lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của mọi tầng lớp dân cư, góp phần mở rộng giao lưu hàng hóa, mở rộng các quan hệ buôn bán trong và ngoài nước. Để tìm cho mình một chổ đứng trên thị trường, các doanh nghiệp đã cạnh tranh gay gắt với nhau. Chính vì thế, các doanh nghiệp phải tự cố gắng và khẳng định mình, phải có chiến lược hoạt động kinh doanh linh hoạt, hiệu quả để duy trì và phát triển nâng cao uy tín thị trường. Và trong tất cả các nguồn thông tin từ kế toán là nhân tố chủ chốt để các nhà quản lý nắm bắt và phân tích, từ đó đưa ra quyết định chính xác, kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp mình.
  Trong cơ chế thị trường hiện nay, mỗi doanh nghiệp là một thực thể của xã hội trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, mỗi quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh đều được cấu thành từ vật liệu, nó là yếu tố đầu tiên và không thể thiếu được khi sản xuất. Muốn đứng vững trên thị trường thì doanh nghiệp sản xuất nói chung đều tỏ ra sức cạnh tranh bằng nâng cao chất lượng và giá thành sản phẩm, đây cũng là vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý. Biện pháp hữu hiệu nhất là các doanh nghiệp phải tập trung quản lý chặt chẽ đối với vật liệu, trong tất cả các phương tiện như: giá cả, chất lượng, bảo quản sử dụng có hiệu quả tổ chức hạch toán tốt vật liệu, phù hợp với điều kiện sản xuất của mình, xuất phát từ thực tế và yêu cầu chung của công tác kế toán và nhận thức được tầm quan trọng đó, em đã chọn đề tài “KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU” tại Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Đại Hùng Phát làm đề tài thực tập tốt nghiệp của mình.
  Đề tài báo cáo gồm 3 phần:
  Phần thứ nhất: Cơ sở lý luận về “ Kế toán nguyên vật liệu” tại các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ.
  Phần thứ hai: Thực trạng về kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Đại Hùng Phát.
  Phần thứ ba: Một số ý kiến và đóng góp nhằm hoàn thiện “Kế toán nguyên vật liệu” tại Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Đại Hùng Phát.
  Em hoàn thành được báo cáo này do có sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Phạm Thị Hiền Hảo, Ban Giám Đốc cùng các anh chị trong phòng kế toán đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và giúp đỡ em hoàn thành tốt chuyên đề mà mình đã chọn. Tuy nhiên, do sự hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn cũng như thời gian thực tập còn hạn chế nên trong quá trình viết báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót cả về nội dung lẫn hình thức, em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của cô giáo, các cô chú, anh chị trong phòng kế toán cũng như ban lãnh đạo Công ty để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn.


  PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ
  1.1: Khái niệm nguyên vật liệu
  Nguyên vật liệu là đối tượng lao động, là cơ sở vật chất chủ yếu cấu thành nên thực thể sản phẩm.
  1.2: Đặc điểm nguyên vật liệu
  Trong các doanh nghiệp sản xuất nguyên vật liệu được coi là đối tượng lao động chủ yếu được tiến hành gia công chế biến ra sản phẩm. Nguyên vật liệu có các đặc điểm chủ yếu sau:
  - Tham gia vào từng chu kỳ sản xuất để chế tạo ra sản phẩm mới thường không giữ lại hình thái vật chất ban đầu.
  - Giá trị của vật liệu được dịch chuyển toàn bộ vào giá trị của sản phẩm mới.
  1.3: Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu
  Quản lý chặt chẽ tình hình cung cấp, bảo quản, dự trữ và sử dụng vật liệu là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp. Để góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý vật liệu, kế toán nguyên vật liệu cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
  - Phản ánh chính xác, kịp thời và kiểm tra chặt chẽ tình hình cung cấp vật liệu trên các mặt: Số lượng, chất lượng, chủng loại, giá trị và thời gian cung cấp.
  - Đánh giá phân loại nguyên vật liệu phù hợp với nguyên tắc yêu cầu quản lý thống nhất của Nhà nước và yêu cầu quản trị doanh nghiệp.
  - Tính toán và phân bổ chính xác kịp thời giá trị vật liệu xuất dùng cho các đối tượng khác nhau, kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện mức tiêu hao vật liệu, phát hiện kịp thời những trường hợp sử dụng vật liệu sai mục đích, lãng phí.
  - Tổ chức chứng từ tài khoản kế toán. Sổ kế toán phù hợp với phương pháp kế toán hàng tồn kho áp dụng trong doanh nghiệp để ghi chép, phân loại, tổng hợp số liệu về tình hình hiện có và sự biến động tăng giảm của nguyên vật liệu trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp số liệu kịp thời để tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
  - Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện định mức dự trữ vật liệu, phát hiện kịp thời các loại vật liệu ứ động, kém phẩm chất, chưa cần dùng, và có biện pháp giải phóng để thu hồi vốn nhanh chóng, hạn chế thiệt hại.
  - Tham gia việc phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch thu mua tình hình thanh toán với người bán, người cung cấp và tình hình sử dụng vật liệu trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
  - Thực hiện việc kiểm kê vật liệu theo yêu cầu quản lý, lập các báo cáo về vật liệu.
  1.4: Phân loại và tính giá nguyên vật liệu
  1.4.1: Phân loại
  Vật liệu được phân loại thành các loại sau:
  - Nguyên vật liệu chính: Là đối tượng lao động chủ yếu trong doanh nghiệp, là cơ sở vật chất chủ yếu hình thành nên thực thể của sản phẩm mới.
  - Nguyên vật liệu phụ: Là đối tượng lao động nhưng đó không phải là cơ sở vật chất chủ yếu hình thành nên thực thể của sản phẩm mà nó chỉ làm tăng chất lượng nguyên vật liệu chính, tăng chất lượng sản phẩm phục vụ công tác quản lý, phục vụ cho sản xuất, cho việc bảo quản, bao gồm như: dầu, mở bôi trơn máy móc, thuốc nhuộm, sơn,
  - Nhiên liệu: Là những thứ có tác dụng cung cấp nhiệt lượng trong quá trình sản xuất kinh doanh.
  - Phụ tùng thay thế: Là những vật tư dùng để thay thế, sửa chữa máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, công cụ dụng cụ.
  - Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản: Là những loại vật liệu và thiết bị sử dụng cho việc xây dựng cơ bản.
  - Phế liệu: Là các loại vật liệu loại ra trong quá trình sản xuất sản phẩm, như: sắt thép đẫm màu, vỏ bao xi măng,
  1.4.2: Tính giá thực tế nguyên vật liệu
  - Tính giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho
  + Đối với vật liệu mua ngoài nhập kho.
  Giá thực tế = Giá mua (chưa thuế) + Chi phí khác liên quan Các khoản thuế không hoàn lại - Các khoản giảm trừ
  (nếu có)
  + Đối với nguyên vật liệu gia công chế biến


  Xem Thêm: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU tại Công ty TNHH Thương mại &amp Dịch vụ Đại Hùng Phát
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU tại Công ty TNHH Thương mại &amp Dịch vụ Đại Hùng Phát sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status