Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty TNHH tư vấn xây dựng Trường Sơn

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty TNHH tư vấn xây dựng Trường Sơn


  Báo cáo tốt nghiệp năm 2012
  Đề tài: Công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty TNHH tư vấn xây dựng Trường Sơn
  Định dạng file word


  MỤC LỤC
  Trang
  Danh mục các sơ đồ, bảng biểu
  Danh mục chữ viết tắt
  Lời nói đầu. 1
  Phần thứ nhất: Tổng quan công tác kế toán tại công ty TNHH tư vấn xây dựng Trường Sơn 2
  1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2
  1.2. Đặc điểm hoạt động và cơ cấu tổ chức bộ máy 2
  1.2.1. Chức năng, ngành nghề kinh doanh 2
  1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ 3
  1.2.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 5
  1.3. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty 6
  1.3.1. Phân tích tình hình tài sản và nguồn vốn 6
  1.3.1.1. Phân tích tình hình tài sản 6
  1.3.1.2. Phân tích tình hình nguồn vốn 7
  1.3.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính 8
  1.4. Nội dung tổ chức công tác kế toán tại đơn vị thực tập 9
  1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán 9
  1.4.1.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 9
  1.4.1.2. Giới thiệu sơ lược các bộ phận kế toán trong bộ máy kế toán 9
  1.4.2. Tổ chức thực hiện các phần hành kế toán 11
  1.4.2.1. Một số đặc điểm chung cần giới thiệu 11
  1.4.2.2. Giới thiệu các phần hành kế toán tại đơn vị thực tập 12
  1.4.3. Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính tại đơn vị thực tập 16
  1.4.4. Tổ chức kiểm tra công tác kế toán 17
  1.5. Những thuận lợi, khó khăn và hướng phát triển trong công tác kế toán tại công ty 17
  1.5.1. Thuận lợi 17
  1.5.2. Khó khăn 18
  1.5.3. Hướng phát triển 18
  Phần hai: Thực trạng công tác kế toán NVL, CCDC tại công ty TNHH tư vấn xây dựng Trường Sơn 19
  2.1. Tình hình NVL, CCDC tại công ty 19
  2.1.1. Đặc điểm về NVL, CCDC tại công ty 19
  2.1.2. Phân loại NVL, CCDC tại công ty 20
  2 1.2.1. Phân loại nguyên vật liệu 20
  2.1.2.2. Phân loại công cụ dụng cụ 20
  2.1.3. Yêu cầu quản lý NVL, CCDC tại công ty 21
  2.1.4. Đánh Giá NVL, CCDC tại công ty 22
  2.1.4.1. Đối với những vật tư nhập kho 23
  2.1.4.2. Đối với những vật tư xuất kho 24
  2.2. Tổ chức hạch toán NVL, CCDC tại công ty 24
  2.2.1. Kế toán chi tiết vật tư 24
  2.2.1.1. Thủ tục nhập kho và quy trình luân chuyển phiếu nhập kho 24
  2.2.1.1. Thủ tục xuất kho và quy trình luân chuyển phiếu xuất kho 30
  2.2.2. Kế toán chi tiết NVL, CCDC tại công ty 31
  2.2.3. Kế toán tổng hợp NVL, CCDC tại công ty 39
  2.2.3.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng 39
  2.2.3.2. Kế toán tổng hợp tăng NVL, CCDC tại công ty 40
  2.2.3.2. Kế toán tổng hợp giảm NVL, CCDC tại công ty 40
  2.3. Hoàn thiện công tác kế toán NVL, CCDC tại công ty 44
  2.3.2. Những nhận xét chung về công tác kế toán NVL, CCDC tại công ty 44
  2.3.2. Những kết quả đạt được 45
  2.3.3. Những hạn chế còn tồn tại 46
  2.3.4. Một số ý kiến đóng góp 48
  Kết luận 49
  Phụ lục
  Danh mục tài liệu tham khảo
  Nhật ký thực tập
  Nhận xét của Đơn vị thực tập


  LỜI NÓI ĐẦU
  == @&?==
  Trong nền kinh tế quốc dân doanh nghiệp sản xuất là tế bào của nền kinh tế. Đây là nơi trực tiếp sáng tạo ra cơ sở vật chất cho xã hội. Cũng như bất kì một doanh nghiệp sản xuất nào khác, doanh nghiệp xây dựng trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình đều phải tính toán các chi phí bỏ ra và kết quả thu về. Nhất là trong nền kinh tế thị trường doanh nghiệp muốn tồn tại được hay không phụ thuộc vào doanh nghiệp có đảm bảo bù đắp được chi phí bỏ ra và có lãi.
  Vật liệu là đối tượng lao động, là một trong ba yếu tố quan trọng không thể thiếu của quá trình sản xuất, là cơ sở vật chất cấu thành nên thực thể sản phẩm. Vật liệu chỉ tham gia một lần vào một chu kì sản xuất và hình thái của nó bị biến đổi chuyển hoá kết tinh vào sản phẩm về cả hiện vật cũng như về mặt giá trị. Do đó chi phí vật liệu chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí sản xuất cũng như trong giá thành sản phẩm. Muốn cho quá trình sản xuất kinh doanh được thường xuyên liên tục, thu nhập đủ bù đắp chi phí và có lãi, đòi hỏi doanh nghiệp phải phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm bằng cách tiến hành nhiều biện pháp đồng bộ. Trên góc độ của kế toán, để thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ của mình thì việc quản lí, hạch toán chính xác nguyên vật liệu (nhất là trong lĩnh vực xây dựng cơ bản) là cần thiết và quan trọng.
  Từ nhận thức đó với kiến thức được học ở trường cộng với kiến thức thực tế qua quá trình thực tập tại công ty TNHH tư vấn xây dựng Trường Sơn, em đã đi sâu tìm hiểu nghiên cứu đề tài “Công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty TNHH tư vấn xây dựng Trường Sơn”
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, báo cáo thực tập được chia làm hai phần:
  Phần thứ nhất: Tổng quan công tác kế toán tại công ty TNHH tư vấn xây dựng Trường Sơn
  Phần thứ hai: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty TNHH tư vấn xây dựng Trường Sơn
  Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu đề tài còn hạn chế về mặt lí luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn nên chuyên đề này không tránh khỏi những hạn chế về mặt nội dung khoa học và phạm vi yêu cầu. Kính mong sự góp ý của thầy cô trong khoa kinh tế và giám đốc, cán bộ phòng kế toán của công ty TNHH tư vấn xây dựng Trường Sơn để chuyên đề này được hoàn thiện hơn.


  PHẦN THỨ NHẤT
  TỔNG QUAN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TRƯỜNG SƠN

  1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
  *Tên Công ty: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Trường Sơn
  *Trụ sở chính: Đường Hữu Nghị, Phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Việt nam
  *Điện thoại: 0523843205
  GĐ công ty:Ông: Nguyễn Đại Lợi
  Giấy phép đăng kí kinh doanh số: 3100261307 – Do phòng ĐKKD – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp vào ngày 30/03/2000
  Vốn điều lệ: 3.000.000.000 đồng (Ba tỷ đồng)
  Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng
  Trải qua 12 năm phát triển công ty đã thi công nhiều công trình với quy mô lớn, vừa và nhỏ thuộc các lĩnh vực dân dụng, công nghiệp, giao thông trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.
  Công ty có đội ngũ kỹ sư cán bộ kỹ thuật giàu kinh nghiệm và đội ngũ công nhân kỹ thuật được đào tạo đầy đủ về chuyên môn.
  Với phương châm luôn giữ chữ tín với chủ đầu tư về chất lượng, tiến độ thi công công trình, công ty đã thắng thầu nhiều dự án lớn và đã thi công nhiều công trình đạt chất lượng theo tiêu chuẩn ngành xây dựng Việt Nam. Trong những năm qua, công ty đã vinh dự được Uỷ ban nhân dân tĩnh và ngành thuế 3 lần tặng bằng khen và nhiều giấy khen về thành tích, chất lượng công trình và hoàn thành tốt công tác thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước.
  Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng hiệu quả cao và gây được lòng tin từ các chủ đầu tư, tạo động lực cho công ty vươn tới những dự án lớn hơn mang tầm cỡ quốc gia.
  1.2. Đặc điểm hoạt động và cơ cấu tổ chức bộ máy
  1.2.1. Chức năng, ngành nghề kinh doanh
  Công ty kinh doanh xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, điện năng (đường dây và trạm biến áp ) san lấp mặt bằng xây dựng, thiết kế kiến trúc các công trình dân dụng công nghiệp, mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất.
  *Chức năng nghành nghề kinh doanh:
  - Hoạt động thiết kế chuyên dụng
  - Lập dự án đầu tư, các dịch vụ về thiết kế kết cấu công trình cầu đường, cầu, cầu cảng, dân dụng công nghiệp, điện, kiểm định, theo dõi giám sát thi công các công trình dân dụng, giao thông


  Xem Thêm: Công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty TNHH tư vấn xây dựng Trường Sơn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ tại công ty TNHH tư vấn xây dựng Trường Sơn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status