Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích chi phí Dệt may Hòa Thọ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích chi phí Dệt may Hòa Thọ


  MỤC LỤC

  PHẦN I. LÍ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH VÀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
  I. Những vấn đề chung về chi phí, phân tích và kiểm soát chi phí
  1.Chi phí
  1.1 Khái niệm chi phí
  1.1.1 Khái niệm chi phí theo quan điểm kế toán tài chính
  1.1.2 Khái niệm chi phí theo quan điểm kế toán quản trị
  1.2 Phân loại chi phí
  1.2.1 Phân loại theo công dụng chi phí
  1.2.1.1 Chi phí sản xuất
  1.2.1.2 Chi phí ngoài sản xuất
  1.2.2 Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế
  1.2.2.1 Chi phí nhân công
  1.2.2.2 Chi phí nguyên vật liệu
  1.2.2.3 Chi phí công cụ dụng cụ
  1.2.2.4 Chi phí khấu hao TSCĐ
  1.2.2.5 Chi phí dịch vụ mua ngoài
  1.2.2.6 Chi phí khác bằng tiền
  1.2.3 Phân loại theo cách ứng xử của chi phí
  1.2.3.1 Chi phí khả biến (biến phí)
  1.2.3.2 Chi phí bất biến (định phí)
  1.2.3.3 Chi phí hỗn hợp
  2. Phân tích và kiểm soát chi phí
  1. Khái niệm phân tích và kiểm soát chi phí
  2. Vai trò của công tác phân tích và kiểm soát chi phí đối với công tác quản trị
  II. CÔNG TÁC PHÂN TÍCH VÀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
  1. Xây dựng các định mức chi phí
  2. Phân tích biến động chi phí.
  2.1 Phân tích chung tình hình biến động các khoản mục chi phí
  2.2 Phân tích biến động các khoản mục chi phí sản xuất
  2.2.1 Biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  2.2.2 Biến động chi phí nhân công trực tiếp
  2.2.3 Biến động chi phí sản xuất chung
  2.2.3.1 Biến động biến phí sản xuất chung
  2.2.2 Phân tích biến động định phí sản xuất chung
  2.2.4 Phân tích biến động chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
  2.3 Kiểm soát chi phí thông qua các trung tâm quản lý chi phí
  PHẦN II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH VÀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ TẠI NHÀ MÁY SỢI TRỰC THUỘC CÔNG TY DỆT MAY HOÀ THỌ
  A. TÌNH HÌNH CHUNG
  I. Sự hình thành và phát triển công ty dệt may Hoà Thọ
  1. Sự hình thành của công ty
  2. Quá trình phát triển của công ty
  II. Đặc điểm tổ chức sản xuất và quản lí tại công ty dệt may Hoà Thọ.
  1. Đặc điểm về tổ chức sản xuất
  2. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại công ty.
  III. Giới thiệu về Nhà Máy Sợi
  1. Đặc điểm hoạt động và chức năng kinh doanh
  1.1 Đặc điểm hoạt động
  1.2 Chức năng kinh doanh
  2. Cơ sở vật chất, lao động, tiền vốn tại nhà máy.
  2.1 Cơ sở vật chất
  2.2 Tình hình về lao động
  2.3 Tình hình về vốn của nhà máy
  3. Vai trò của Nhà Máy Sợi trong công ty
  IV. Tổ chức bộ máy quản lý và công tác kế toán tại Nhà Máy Sợi.
  1.Tổ chức bộ máy quản lý
  1.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận
  1.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý (trang sau)
  2. Tổ chức công tác kế toán
  2.1 Cơ cấu bộ máy kế toán
  2.2 Chức năng của bộ phận kế toán
  2.3 Hình thức kế toán và trình tự hạch toán tại nhà máy
  3. Tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ.
  3.1 Tổ chức sản xuất
  3.2 Sơ đồ công nghệ kéo sợi tại nhà máy.
  B. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH VÀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ TẠI
  NHÀ MÁY SỢI TRỰC THUỘC CÔNG TY DỆT MAY HOÀ THỌ
  I. Nội dung và đặc điểm chi phí sản xuất kinh doanh tại Nhà Máy Sợi
  1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  1.1 Chi phí nguyên vật liệu chính
  1.2 Chi phí nguyên vật liệu phụ.
  2. Chi phí nhân công trực tiếp
  3. Chi phí sản xuất chung
  3.1 Chi phí nhân viên phân xưởng
  3.2 Chi phí vật liệu
  3.3 Chi phí dụng cụ sản xuất
  3.4 Khấu hao TSCĐ dùng cho phân xưởng
  3.5 Chi phí dịch vụ mua ngoài
  3.6 Chi phí khác bằng tiền
  4. Chi phí tài chính
  5. Chi phí bán hàng
  6 Chi phí quản lí
  II. Thực trạng công tác phân tích và kiểm soát chi phí tại Nhà Máy Sợi
  1. Phân tích chung tình hình tăng giảm chi phí
  2. Phân tích và kiểm soát các khoản mục chi phí.
  2.1 Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch.
  2.1.1 Kế hoạch sản xuất
  2.1.2 Xây dựng định mức chi phí.
  2.2 Tổ chức thực hiện công tác phân tích và kiểm soát chi phí
  2.2.1 Phân tích và kiểm soát chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
  2.2.3 Phân tích và kiểm soát chi phí nhân công trực tiếp.
  2.2.2 Phân tích và kiểm soát chi phí sản xuất chung.
  2.2.2.1 Phân tích và kiểm soát chi phí điện năng tiêu thụ
  2.2.2.2 Phân tích và kiểm soát chi phí dụng cụ thay thế
  III. Đánh giá công tác phân tích và kiểm soát chi phí tại nhà máy sợi.
  1.Về công tác lập kế hoạch chi phí.
  2. Về công tác phân tích và kiểm soát chi phí.
  PHẦN III. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÂN TÍCH
  VÀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ TẠI NHÀ MÁY SỢI.
  I. Những thành tựu và tồn tại tại nhà máy trong những năm qua.
  1. Về thành tựu
  2. Những tồn tại
  II. Hoàn thiện công tác phân tích và kiểm soát chi phí tại nhà máy
  1. Xây dựng các định mức chi phí
  1.1 Xây dựng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp định mức
  1.2 Xây dựng chi phí nhân công trực tiếp định mức


  1.3 Định mức chi phí sản xuất chung
  2. Tổ chức các trung tâm quản lý chi phí
  3. Hoàn thiện công tác phân tích và kiểm soát chi phí tại nhà máy
  3.1 Phân tích khái quát chi phí sản xuất theo khoản mục.
  3.2 Phân tích biến động chi phí NVLTT.
  3.2 Phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp
  4. Hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ cho công tác phân tích và kiểm soát chi phí


  Xem Thêm: Phân tích chi phí Dệt may Hòa Thọ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích chi phí Dệt may Hòa Thọ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status