Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp góp phần cải thiện cấu trúc tài chính của công ty Vạn Tường

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp góp phần cải thiện cấu trúc tài chính của công ty Vạn Tường


  MỤC LỤC

  Phần I: lý luận Cơ bản về phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
  I.> Khái niệm và ý nghĩa của phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
  1. Khái niệm:
  1.1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp:
  1.2. Khái niệm về cấu trúc tài chính doanh nghiệp:
  1.3. Khái niệm về phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp:
  II.> Các phương pháp và tài liệu phục vụ cho công tác phân tích cấu trúc tài chính của doanh nghiệp
  1. Các phương pháp phân tích
  1.1. Phương pháp so sánh:
  1.1.1. Tiêu chuẩn so sánh (gốc so sánh):
  1.1.2. Điều kiện so sánh:
  1.1.3. Kỹ thuật so sánh:
  1.2. Phương pháp loại trừ:
  1.2.1. Phương pháp thay thế liên hoàn:
  1.2.2. Phương pháp số chênh lệch:
  1.3. Phương pháp liên hệ cân đối:
  1.4. Phương pháp phân tích hồi qui - tương quan:
  2. Nguồn tài liệu phục vụ cho công tác phân tích
  2.1. Bảng cân đối kế toán:
  2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:
  2.3. Nguồn thông tin khác:


  III.> Nội dung phân tích cấu trúc tài chính của doanh nghiệp
  1. Phân tích cấu trúc tài sản của doanh nghiệp:
  1.2. Tỷ trọng giá trị đầu tư tài chính.


  1.3. Tỷ trọng hàng tồn kho:
  1.4 Tỷ trọng khoản phải thu khách hàng:
  1.5 Tỷ trọng tài sản cố định:
  2. Phân tích cấu trúc nguồn vốn của doanh nghiệp
  2.1. Phân biệt các nguồn tài trợ:
  2.1.1. Nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu
  2.1.2. Nguồn vốn thường xuyên và nguồn vốn tạm thời
  2.2. Nội dung phân tích cấu trúc nguồn vốn của doanh nghiệp
  2.2.1. Phân tích tính tự chủ về tài chính của doanh nghiệp:
  2.2.2. Phân tích tính ổn định của nguồn tài trợ.
  3. Phân tích cân bằng tài chính doanh nghiệp
  3.1. Khái quát chung về cân bằng tài chính doanh nghiệp


  3.2. Nội dung phân tích cân bằng tài chính của doanh nghiệp:
  3.2.1. Phân tích cân bằng tài chính qua chỉ tiêu vốn lưu động ròng
  3.2.2. Phân tích cân bằng tài chính qua chỉ tiêu nhu cầu VLĐ ròng
  3.2.3. Phân tích cân bằng tài chính qua chỉ tiêu ngân quỹ ròng
  Phần II: PHÂN TíCH CấU TRúC TàI CHíNH tại công ty vạn tường
  a. giới thiệu khái quát về công ty vạn tường
  I.> Quá trình hình thành và phát triển của công ty.
  II.> Chức năng, nhiệm vụ của công ty Vạn tường
  1. Chức năng của công ty:
  Với tư cách là một doanh nghiệp xây dựng cơ bản nhà nước thuộc diện kinh tế
  III.> ĐặC ĐIểM HOạT Động sản xuất kinh doanh của công ty
  1. Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty:
  2. Những thuận lợi và khó khăn trong kinh doanh hiện nay:
  2.1. Những thuận lợi:
  2.2. Những khó khăn:
  IV.> đặc điểm tổ chức quản lý của công ty
  1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại công ty
  2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban
  V.> đặc điểm Tổ chức kế toán của công ty
  1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của công ty:
  1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty:
  1.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng nhân viên kế toán
  2. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty
  b. phân tích cấu trúc tài chính của công ty Vạn Tường
  I.> Phân tích cấu trúc tài sản của công ty
  I.> Phân tích cấu trúc nguồn vốn của công ty
  1. Phân tích tính độc lập về tài chính của công ty:
  2. Phân tích tính ổn định nguồn tài trợ của công ty:
  III.> Phân tích cân bằng tài chính của công ty
  1. Phân tích cân bằng tài chính dài hạn của công ty
  2. Phân tích cân bằng tài chính trong ngắn hạn của công ty
  Phần III: một số biện pháp góp phần cải thiện cấu trúc tài chính của công ty vạn tường
  I. đánh giá chung về cấu trúc tài chính của công ty
  1. Đánh giá về công tác phân tích cấu trúc tài chính của công ty
  2. Đánh giá về cấu trúc tài chính của công ty
  3. Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của công ty
  II. Một số biện pháp góp phần cải thiện cấu trúc tc của công ty
  1. Biện pháp quản lý TSCĐ để hướng đến CBTC trong dài hạn:
  1.1. Đầu tư cho TSCĐ bằng nguồn vốn vay dài hạn
  1.2. Quản lý TSCĐ nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ của công ty
  2. Quản lý tốt khoản phải thu để hướng đến CBTC trong ngắn hạn
  2.1. Xây dựng chính sách chiết khấu thanh toán
  2.2. Quản lý khoản phải thu khách hàng:
  3. Quản lý hàng TK để hướng đến cân bằng tài chính trong ngắn hạn
  4. Xác định tỷ suất nợ phù hợp
  5. Lập dự toán vốn bằng tiền.
  6. Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn của công ty trong năm tới


  Xem Thêm: Một số biện pháp góp phần cải thiện cấu trúc tài chính của công ty Vạn Tường
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp góp phần cải thiện cấu trúc tài chính của công ty Vạn Tường sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status