Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Phân tích Báo cáo tài chính tại Công ty Comeco 2010 - 2011

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích Báo cáo tài chính tại Công ty Comeco 2010 - 2011


  Đề tài được thực hiện vào tháng 09/2012

  MỤC LỤC

  Trang
  Phần I - Đặt vấn đề
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu . 2
  3. Phương pháp nghiên cứu . 2
  4. Phạm vi, đối tượng nghiên cứu . 3
  5. Kết cấu đề tài . 3
  Phần II - Nội dung và kết quả nghiên cứu
  CHƯƠNG I - PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY VẬT TƯ - XĂNG DẦU (COMECO) . 4
  I. Tổng quan về công ty COMECO . 4
  1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 4
  1.2. Nhiệm vụ và sứ mệnh 6
  II. Phân tích khái quát tình hình tài chính của công ty COMECO 7
  2.1. Phân tích tình hình tài chính thông qua Bảng cân đối kế toán 7
  2.1.1. Phân tích tình hình tài sản ngắn hạn 7
  2.1.2. Phân tích tình hình tài sản dài hạn . 12
  2.2. Phân tích khái quát tình hình nguồn vốn của công ty . 16
  2.2.1. Phân tích Nợ phải trả 16
  2.2.2. Phân tích Vốn chủ sỡ hữu 19
  2.3. Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng Báo cáo kết quả kinh doanh 23
  III. Phân tích các chỉ số tài chính . 24
  3.1. Phân tích tính thanh khoản và khả năng thanh toán nợ ngắn hạn . 24
  1. Khả năng thanh toán ngắn hạn . 24
  2. Khả năng thanh toán nhanh 25
  3. Hệ số thanh toán của tài sản ngắn hạn 26
  4. Chất lượng của tài sản ngắn hạn 26
  5. Số lần hoàn trả lãi vay ngắn hạn 27
  3.2. Phân tích hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản 28
  3.2.1. Phân tích hiệu quản lý và sử dụng tài sản chung 28
  1. Số vòng quay của tài sản . 28
  2. Suất hao phí của tài sản so với doanh thu thuần . 29
  3.2.2. Phân tích hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản ngắn hạn . 29
  1. Số vòng quay của tài sản ngắn hạn 29
  2. Kỳ luân chuyển tài sản ngắn hạn . 30
  3. Số vòng quay hàng tồn kho 30
  4. Số ngày dự trữ hàng tồn kho . 31
  5. Số vòng quay các khoản phải thu 32
  6. Kỳ thu tiền bình quân 32
  7. Số vòng luân chuyển các khoản phải trả 33
  8. Thời gian quay vòng của các khoản phải trả . 34
  3.2.3. Phân tích hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản dài hạn 34
  1. Sức sản xuất của tài sản dài hạn 34
  2. Sức sản xuất của tài sản cố định 35
  3.3. Phân tích khả năng thanh toán nợ dài hạn 36
  1. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh 36
  2. Hệ số nợ trên tổng tài sản 36
  3. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu . 37
  4. Hệ số nợ dài hạn so với tổng tài sản 38
  5. Hệ số nợ dài hạn so với tổng nợ phải trả 39
  6. Hệ số khả năng thanh toán nợ dài hạn tổng quát . 39
  7. Số lần thanh toán lãi vay dài hạn . 40
  3.4. Phân tích khả năng sinh lời 41
  1. Lợi nhuận gộp biên 41
  2. Lợi nhuận ròng biên . 42
  3. Khả năng sinh lời cơ bản . 43
  4. Tỷ suất sinh lời của tài sản cố định . 44
  5. Tỷ suất sinh lời của tài sản . 45
  6. Tỷ suất sinh lời của Vốn chủ sở hữu . 46
  3.5. Chỉ số giá thị trường 48
  1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu hiện hành . 48
  2. Tỷ lệ chi trả cổ tức . 49
  3. Giá trị sổ sách mỗi cổ phiếu 49
  CHƯƠNG II – MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY COMECO 51
  2.1. Những kết quả đạt được 51
  2.2. Những hạn chế cần khắc phục và biện pháp hoàn thiện 51
  Phần III - KẾT LUẬN . 53


  Xem Thêm: Phân tích Báo cáo tài chính tại Công ty Comeco 2010 - 2011
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích Báo cáo tài chính tại Công ty Comeco 2010 - 2011 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status