Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Sợi- Tổng công ty cổ phần Dệt May

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Sợi- Tổng công ty cổ phần Dệt May


  Đề tài: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Sợi- Tổng công ty cổ phần Dệt May Hoà Thọ - TP DNang

  LỜI MỞ ĐẦU

  Đất nước ta đang hòa mình chung vào nền kinh tế của thế giới. Nền kinh tế thị trường tạo ra nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức đối với các doanh nghiệp. Trong nền kinh tế hiện nay để tồn tại và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự khẳng định mình bằng cả uy tín, chất lượng, song song với nó là giá thành sản phẩm.
  Đối với các doanh nghiệp sản xuất, để tiến hành quá trình hoạt động sản xuất cần phải kết hợp cả ba yếu tố đó là tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Các yếu tố này tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh và hình thành nên các chi phí tương ứng: chi phí về tư liệu lao động, chi phí vế đối tượng lao động và chi phí về sức lao động. Các loại chi phí này phát sinh thường xuyên trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
  Chính vì vậy muốn tồn tại và phát triển, mỗi doanh nghiệp cần phải tìm cho mình một phương án sản xuất tốt với phương châm “chi phí thấp, hiệu quả cao”. Thông tin về chi phí rất quan trọng trong việc lập kế hoạch sản xuất, ra quyết định quản trị và kiểm soát chi phí. Điều cốt lõi mà doanh nghiệp luôn quan tâm và đặt lên hàng đầu là mở rộng tầm nhìn, nâng cao kiến thức về kinh tế thế giới, phát huy năng lực, tiềm năng một cách cụ thể nhằm tìm kiếm đối tác riêng cho doanh nghiệp mình, đồng thời tiết kiệm được chi phí đến mức thấp nhất hạ giá thành của sản phẩm.
  Nhận thấy được tầm quan trọng đó và trong quá trình tìm hiểu thực tế tại công ty em đã chọn đề tài: “Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Sợi- Tổng công ty cổ phần Dệt May Hoà Thọ” làm khóa luận tốt nghiệp của mình.
  Nội dung của đề tài gồm 3 phần:
  Phần I: Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp sản xuất.
  Phần II: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Sợi -Tổng công ty cổ phần Dệt May Hoà Thọ.
  Phần III: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Sợi-Tổng công ty cổ phần Dệt May Hoà Thọ.
  Do hạn chế về mặt thời gian, cùng với sự hiểu biết còn hạn chế nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót và còn mang tính lý thuyết. Vì vậy em rất mong thầy cô cùng các cô chú, anh chị trong công ty góp ý, hướng dẫn bổ sung để đề tài hoàn thiện hơn.


  MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1
  1.1. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM: 1
  1.1.1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất: 1
  1.1.1.1. Khái niệm về chi phí sản xuất: 1
  1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất: 1
  1.1.2. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm: 3
  1.1.2.1. Khái niệm về giá thành sản phẩm: 3
  1.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm: 3
  1.1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm: 4
  1.1.4. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 5
  1.2. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT: 5
  1.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí: 5
  1.2.1.1. Khái niệm: 5
  1.2.1.2. Căn cứ để xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: 5
  1.2.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất: 5
  1.2.2.1. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo sản phẩm: 5
  1.2.2.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo nhóm sản phẩm: 6
  1.2.2.3. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo đơn đặt hàng: 6
  1.2.2.4. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo bộ phận sản phẩm: 6
  1.2.2.5. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất theo đơn vị sản xuất: 6
  1.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên: 6
  1.2.3.1. Hạch toán chi phí NVL trực tiếp: 6
  1.2.3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp: 7
  1.2.3.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung: 8
  1.3. HẠCH TOÁN TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT: 11
  1.3.1. Tài khoản sử dụng: 11
  1.3.2. Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất theo phương pháp KKTX: 11
  1.4. TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM: 11
  1.4.1. Đối tượng tính giá thành: 11
  1.4.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm: 12
  1.4.2.1. Phương pháp giản đơn (trực tiếp): 12
  1.4.2.2. Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ: 12
  1.4.2.3. Phương pháp tổng cộng chi phí: 13
  1.4.2.4. Phương pháp hệ số: 13
  1.4.2.5. Phương pháp tỷ lệ: 14
  1.4.2.6. Phương pháp liên hợp: 14
  1.4.3. Kiểm kê và xác định giá trị sản phẩm dỡ dang: 14
  1.4.3.1. Đánh giá SPDD theo chi phí NVL trực tiếp: 14
  1.4.3.2. Đánh giá SPDD theo ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương: 14
  1.4.3.3. Xác định giá trị sản phẩm dỡ dang cuối kỳ theo 50% chi phí chế biến: 15
  1.4.3.4. Xác định SPDD theo giá thành định mức: 15
  PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY SỢI-TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ 16
  2.1. TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ 16
  2.1.1. Qúa trình hình thành và phát triển của tổng công ty: 16
  2.1.1.1 Qúa trình hình thành của tổng công ty: 16
  2.1.1.2. Qúa trình phát triển: 17
  2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của tổng công ty: 19
  2.1.2.1 Chức năng: 19
  2.1.2.2 Nhiệm vụ: 19
  2.2.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY SỢI: 20
  2.2.1 Qúa trình hình thành công ty sợi: 20
  2.2.2. Chức năng và nhiệm vụ 21
  2.2.2.1 Chức năng 21
  2.2.2.2 Nhiệm vụ 21
  2.2.3. Tổ chức quản lý tại Công ty Sợi Hòa Thọ 21
  2.2.3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức quản lý 21
  2.2.3.2 Chức năng, nhiệm vụ 23
  2.2.3.3. Quy trình công nghệ và tổ chức sản xuất 23
  2.2.3.3.1 Quy trình công nghệ 23
  2.2.3.3.2 Tổ chức sản xuất 24
  2.2.3.3.3 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Sợi Hòa Thọ 25
  2.3 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHI SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY SỢI HÒA THỌ 29
  2.3.1. Kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Sợi Hòa Thọ 29
  2.3.1.1. Đối tượng hạch toán chi phí tại công ty 29
  2.3.1.2 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 29
  2.3.1.3 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 36
  2.3.1.4 Kế toán chi phí sản xuất chung 45
  PHẦN III HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY SỢI THUỘC TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ 57
  3.1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY SỢI: 57
  3.1.1 Ưu điểm 57
  3.1.2 Nhược điểm: 58
  3.2. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM: 59
  3.2.1 Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 59
  3.2.1.1 Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí NVLTT: 59
  3.2.1.2 Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí NCTT: 60
  3.2.1.3 Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí SXC: 60
  3.2.1.4 Hoàn thiện công tác đánh giá SPDD: 61
  3.2.2 Một số giải pháp khác: 62
  3.2.2.1 Lập dự toán chi phí: 62
  3.2.2.2 Thiết lập một số thủ tục kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng công tác lý chi phí sản xuất: 66
  3.2.2.3 Ứng dụng mô hình EOQ nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ thấp giá thành sản phẩm: 67
  KẾT LUẬN
  PHỤ LỤC
  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  Xem Thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Sợi- Tổng công ty cổ phần Dệt May
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Sợi- Tổng công ty cổ phần Dệt May sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

quy trinh tinh gia thanh theo đơn đẳt hàng công ty hòa thọ

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status