Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Tìm hiểu tình hình tài chính và công tác kế toán vốn bằng tiền của công ty TNHH NN một thành viên Cô

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Tìm hiểu tình hình tài chính và công tác kế toán vốn bằng tiền của công ty TNHH NN một thành viên Cô


  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 3
  CHƯƠNG I:TÌM HIỂU CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY BẾN KIỀN 5
  I: Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty. 5
  1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 5
  2. Đặc điểm nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. 7
  II. Điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, lao động. 8
  1. Cơ sở vật chất, kỹ thuật của doanh nghiệp. 8
  2. Tình hình lao động, việc làm của công ty. 11
  III. Tổ chức quản lý của công ty. 14
  1. Bộ máy công ty. 14
  2. Bộ máy kế toán. 18
  3. Hình thức ghi sổ. 20
  IV. ThuËn lîi, khã kh¨n vµ ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong giai ®o¹n tíi. 22
  1. ThuËn lîi: 22
  2. Khã kh¨n. 22
  3. Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong giai ®o¹n tíi. 22
  CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY BẾN KIỀN NĂM 2012. 23
  I. Lý luận chung về phân tích hoạt động kinh tế nói chung phân tích tình hình tài chính nói riêng. 23
  1. Mục đích, ý nghĩa của phân tích hoạt động kinh tế và phân tích tình hình tài chính. 23
  2. Nội dung phân tích hoạt động kinh tế. 24
  3. C¸c ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ. 25
  4. Néi dung ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh: 33
  II. Nội dung tìm hiểu và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty. 37
  A. Đánh giá chung tình hình SXKD của công ty những năm qua. 37
  1. Mục đích của việc phân tích, đánh giá. 37
  2. Nội dung phân tích. 37
  B. Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu tài chính của công ty năm 2012. 49
  1. Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu kết quả kinh doanh. 49
  2. Đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu giá thành theo khoản mục chi phí. 56
  3. Tình hình tài sản của công ty. 62
  4. Tình hình nguồn vốn của công ty. 68
  5. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu tỷ suất tài chính và khả năng thanh toán. 74
  CHƯƠNG 3. TÌM HIỂU VÀ MÔ TẢ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP. 80
  A. Cơ sở lý luận về công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp. 80
  I. Sự cần thiết tổ chức kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp. 80
  II. Lý luận cơ bản về tổ chức kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp. 81
  1. Tìm hiểu chung về công tác kế toán vốn bằng tiền. 81
  2. Chứng từ tài khoản kế toán sử dụng. 82
  B. THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN Ở CÔNG TY TNHH NN MTV CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY BẾN KIỀN NĂM 2012. 89
  1. Kế toán tiền mặt 89
  2. Kế toán tiền gửi Ngân hàng. 104
  CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 120
  I. Về đặc điểm ngành công nghiệp tàu biển Việt Nam 120
  II. Vai trò của ngành công nghiệp đóng tàu biển Việt Nam 121
  III. Những điểm nổi bật của Công ty TNHH một thành viên Đóng tàu Bến Kiền 121
  KẾT LUẬN 125


  LỜI MỞ ĐẦU
  Khi đất nước ta bước vào thời kì đổi mới, kinh tế từ cơ chế quản lý hành chính quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước đòi hỏi các doanh nghiệp phải năng động, tự chủ trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoạt động trong nền kinh tế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt.Vì vậy để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp cần phải có đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất tốt, có năng lực chuyên môn cao. Đồng thời doanh nghiệp phải xác định cho mình đâu là yếu tố cơ bản nhất để phát huy cải tiến nhằm làm tốt hơn tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình.
  Trong công tác quản lý kinh tế thì vốn bằng tiền là chỉ tiêu quan trọng luôn được các doanh nghiệp quan tâm, vì vốn bằng tiền của doanh nghiệp là một bộ phận của kế toán vốn sản xuất kinh doanh dưới hình thức tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, chứng khoán có giá trị như trái phiếu, tiền đang chuyển, ngoại tệ, vàng bạc, đá quý. Bên cạnh đó vốn bằng tiền là loại tài sản đặc biệt có tính linh hoạt cao, hàng ngày hàng giờ cần cho SXKD nhanh chóng tạo ra lợi nhuận nhưng cũng rất dễ rủi do, lợi dụng tham ô, mất cắp Do đó đòi hỏi sự quản lý chặt chẽ của lãnh đạo và cán bộ quản lý vốn làm việc nghiêm túc trách nhiệm. Như vậy có thể nói công tác hạch toán vốn bằng tiền là khâu khá quan trọng của toàn bộ công tác kế toán, nó có vai trò quan trọng việc duy trì và phát triển vốn của doanh nghiệp.
  Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, với mong muốn được góp phần hoàn thiện quá trình hạch toán vốn bằn tiền nói riêng, công tác tổ chức kế toán nói chung. Cùng sự hướng dẫn của thầy giáo Tô Văn Tuấn em lựa chọn đề tài Tìm hiểu tình hình tài chính và công tác kế toán vốn bằng tiền của công ty TNHH NN một thành viên Công nghiệp tàu thủy Bến Kiền ” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.
  Nội dung bài báo cáo cña em gåm bốn chương:
  Chương I: Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty TNHH NN MTV Công nghiệp tàu thủy Bến Kiền.
  Chương II: Phân tích tình hình thực hiện các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty TNHH NN MTV Công nghiệp tàu thủy Bến Kiền.
  Chương III: T×m hiÓu c«ng t¸c kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn t¹i C«ng ty Công ty TNHH NN MTV Công nghiệp tàu thủy Bến Kiền.
  Chương IV: Kết luận và kiến nghị
  Do còn thiếu kinh nghiệm thực tế, thời gian thực tập không nhiều nên báo cáo của em không tránh khỏi sai sót. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy cô, cùng các cô chú, anh chị trong công ty để bài báo cáo này được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn !


  Xem Thêm: Tìm hiểu tình hình tài chính và công tác kế toán vốn bằng tiền của công ty TNHH NN một thành viên Cô
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu tình hình tài chính và công tác kế toán vốn bằng tiền của công ty TNHH NN một thành viên Cô sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status