Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Kế toán doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công Ty TNHH Vận Tải Kim Lợi Minh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công Ty TNHH Vận Tải Kim Lợi Minh


  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Trong nền kinh tế hiện nay, hoạt động theo cơ chế thị trường, cạnh tranh là vấn đề tất yếu cùng với quy luật của nó. Ở Việt Nam cũng không tránh khỏi những cạnh tranh gay gắt đó. Đặc biệt là từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức WTO thì sự cạnh tranh đó càng diễn ra khốc liệt hơn. Nhưng dù, ở trong điều kiện nào, hoàn cảnh nào đi chăng nữa điều mà các Doanh nghiệp quan tâm đó chính là lợi nhuận vì nó quyết định sự sống còn của Công Ty. Nếu muốn tồn tại và phát triển lâu dài thì đòi hỏi Công Ty phải có chính sách quản lý và điều tiết nguồn vốn thật hợp lý.
  Để đạt được mục tiêu trên, nó đòi hỏi bộ phận kế toán phải tính toán và phản ánh đầy đủ, chính xác cung cấp kịp thời những thông tin cần thiết cho Ban Gám Đốc giúp Ban Giám Đốc đưa ra những quyết định đúng đắn đáp ứng yêu cầu sản phẩm, dịch vụ của mình đối với sự biến động của thị trường.
  Do đó công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh giữ vai trò hết sức quan trọng, là công cụ để quản lý hoạt động kinh doanh, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch hoạt động kinh doanh có hiệu quả.
  Nhận thấy tầm quan trọng của hệ thống kế toán nói chung và công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh nới riêng là một bộ phận quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, trong thời gian thực tập tại Công Ty TNHH Vận Tải Kim Lợi Minh cùng với những lý thuyết đã tích lũy trong nhà trường cộng với sự tìm tòi, học hỏi những kinh nghiệm thực tế nên em quyết định chọn và viết đề tài: “Kế toán doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanhtại Công Ty TNHH Vận Tải Kim Lợi Minh để làm đề tài cho chuyên đề thực tập của mình với mong muốn kiểm chứng lại những kiến thức đã học và tìm hiểu thưc tế kế toán Kế toán doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại đơn vị.

  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm đánh gía, tìm hiểu những mặt thành công và những điểm còn tồn tại, trên cơ sở nghiên cứu những giải pháp để từng bước hoàn thiện dần công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp.
  3. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp nghiên cứu được vận dụng trong đề tài chủ yếu là phương pháp so sánh và tổng hợp số liệu thực tế thu thập được trong quá trình thực tập tại doanh nghiệp, các số liệu trên báo cáo tài chính và các thông tin có được từ các nhân viên ở phòng kế toán để xác định xu hướng phát triển, mức độ biến động của số liệu cũng như các chỉ tiêu và từ đó đưa ra các nhận xét.
  4. Phạm vi nghiên cứu
  Với đề tài này, người viết sẽ nghiên cứu và tìm hiểu về lĩnh vực Kế toán doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại phòng kế toán của Công Ty TNHH Vận Tải Kim Lợi Minh.
  Thời gian nghiên cứu đề tài từ 15/10/2011 đến 30/11/2011

  MỤC LỤC
  CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN 15
  1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 15
  1.1 Khái niệm, nguyên tắc kế toán. 15
  1.1.1 Khái niệm . 15
  1.1.2 Nguyên tắc kế toán. 15
  1.2 Các phương thức bán hàng. 15
  1.3 Chứng từ sử dụng. 16
  1.4 Tài khoản sử dụng. 17
  1.5 Sơ đồ hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu. 18
  2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 19
  2.1 Kế toán chiết khấu thương mại: 19
  2.1.1 Khái niệm:. 19
  2.1.2 Chứng từ sử dụng. 19
  2.1.3 Tài khoản sử dụng. 19
  2.1.4 Sơ đồ hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu. 19
  2.2 Kế toán hàng bán bị trả lại: 20
  2.2.1 Khái niệm . 20
  2.2.2 Chứng từ sử dụng. 20
  2.2.3 Tài khoản sử dụng. 20
  2.2.4 Sơ đồ hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu. 20
  2.3 Kế toán giảm giá hàng bán. 21
  2.3.1 Khái niệm . 21
  2.3.2 Chứng từ sử dụng. 21
  2.3.3 Tài khoản sử dụng. 21
  3. Kế toán giá vốn hàng bán:. 21
  3.1 Khái niệm: 21
  3.2 Phương pháp tính giá xuất kho. 22
  3.3 Chứng từ sử dụng. 22
  3.4. Tài khoản sử dụng. 22
  4. Kế toán hoạt động tài chính. 23
  4.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính. 23
  4.1.1 Khái niệm . 23
  4.1.2 Chứng từ sử dụng. 24
  4.1.3 Tài khoản sử dụng . 24
  4.1.4 Sơ đồ hoạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu. 24
  4.2. Kế toán chi phí họat động tài chính. 25
  4.2.1 Khái niệm . 25
  4.2.2 Chứng từ sử dụng. 25
  4.2.3 Tài khoản sử dụng. 25
  4.2.4 Sơ đồ hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu. 25
  5. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp:. 26
  5.1 Kế toán chi phí bán hàng: 26
  5.1.1 Khái niệm . 26
  5.1.2 Chứng từ sử dụng. 26
  5.1.3 Tài khoản sử dụng. 26
  5.1.4 Sơ đồ hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu. 27
  5.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: 27
  5.2.1 Khái niệm . 27
  5.2.2 Chứng từ sử dụng. 28
  5.2.3 Tài khoản sử dụng. 28
  5.2.4 Sơ đồ hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 29
  6. Kế toán hoạt động khác:. 30
  6.1 Kế toán thu nhập khác: 30
  6.1.1 Khái niệm . 30
  6.1.2 Chứng từ sử dụng 30
  6.1.3 Tài khoản sử dụng. 30
  6.1.4 Sơ đồ hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu. 30
  6.2 Kế toán chi phí khác. 30
  6.2.1 Khái niệm . 30
  6.2.2 Chứng từ sử dụng. 31
  6.2.3. Tài khoản sử dụng. 31
  6.2.4. Sơ đồ hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu: 31
  7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp:. 32
  7.1 Khái niệm 32
  7.2 Chứng từ sử dụng. 32
  7.3 Tài khoản sử dụng. 32
  7.4 Sơ đồ hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế. 32
  8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. 32
  8.1 Khái niệm 32
  8.2 Tài khoản sử dụng. 32
  8.3Sơ đồ hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu: 33
  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XĐKQKD TẠI DOANH NGHIỆP 34
  I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 34
  1. Giới thiệu về công ty:. 34
  2. Quá trình phát triển công ty:. 34
  3. Ngành nghề kinh doanh, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty:. 34
  3.1 Ngành nghề kinh doanh: 34
  3.2 Chức năng: 35
  3.3 Nhiệm vụ và quyền hạn của Công Ty: 35
  4. Quy mô, năng lực kinh doanh của công ty:. 36
  II . CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY: 36
  1. Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý. 36
  2. Chức Năng Và Nhiệm Vụ Của Các Phòng Ban. 36
  III Tổ Chức Công Tác Kế Toán Tại Công Ty 37
  1. Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán. 37
  2. Chức Năng,Nhiệm Vụ Của Phòng Kế Toán. 37
  3. Chuẩn Mực Và Chế Độ Kế Toán Áp Dụng Tại Công Ty. 38
  4. Trình tự hạch toán:. 39
  5. Sơ đồ trình tự hạch toán:. 39
  PHẦN II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XĐKQKD TẠI DOANH NGHIỆP 40
  I - Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 40
  1. Nội Dung: 40
  2. Chứng từ và sổ sách kế toán:. 40
  3. Tài khoản sử dụng:. 41
  4. Quy trình và phương pháp hạch toán:. 41
  4.1. Quy trình hạch toán: 41
  4.2 Phương pháp hạch toán. 41
  5 . Mô tả quá trình luân chuyển chứng từ kế toán. 42
  6. Định khoản kế toán minh họa:. 44
  II – Kế toán chi phí bán hàng 46
  1. Nội dung : 46
  2. Chứng từ, sổ sách:. 46
  3. Tài khoản sử dụng: 46
  4. Phương pháp hạch toán. 46
  5. Quy trình luân chuyển chứng từ 46
  6. Định khoản kế toán minh họa. 47
  7. Sơ đồ chữ T 48
  8. Chứng từ sổ sách minh họa. 48
  III – Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 49
  1. Nội Dung : 49
  2. Chứng từ, sổ sách sử dụng :. 49
  3.Tài khoản sử dụng:. 49
  4. Phương pháp hoạch toán:. 49
  5. Quy trình luân chuyển chứng từ 50
  6. Định khoản kế toán. 50
  7. Sơ đồ chữ T 51
  8. Chứng từ, sổ sách minh họa. 51
  IV – Kế toán chi phí tài chính 52
  1 . Nội dung: 52
  2. Chứng từ, sổ sách sử dụng. 52
  3. Tài khoản sử dụng:. 52
  4. Phương pháp hoạch toán và trình tự ghi chép:. 52
  5. Định khoản kế toán. 52
  6. Sơ đồ chữ T 53
  7. Chứng từ, sổ sách minh họa :. 53
  V – Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 54
  1. Nội Dung 54
  2. Chứng từ, sổ sách. 54
  3. Tài khoản sử dụng:. 54
  4. Quy trình và phương pháp hoạch toán. 54
  5. Định khoản kế toán. 54
  6. Sơ đồ chữ T 55
  7. Sổ sách, chứng từ minh họa. 56
  VI – Kế toán xác định kết quả kinh doanh 56
  1. Khái niệm: 56
  2. Chứng từ, sổ sách :. 56
  3. Tài khoản sử dụng. 56
  4. Nguyên tắc hoạch toán. 56
  5. Phương pháp hoạch toán. 57
  6. Sơ đồ chữ T TK 911. 58
  7. Sổ sách minh họa 59
  CHƯƠNG III : NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ 60
  I. Nhận xét: 60
  II. Kiến Nghị 62
  KẾT LUẬN 63


  Xem Thêm: Kế toán doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công Ty TNHH Vận Tải Kim Lợi Minh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán doanh thu và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công Ty TNHH Vận Tải Kim Lợi Minh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status