Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng


  MỤC LỤC
  PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ 3
  1.1. Lý do chọn đề tài 3
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu 4
  1.3. Đối tượng nghiên cứu 4
  1.4. Phạm vi nghiên cứu . 4
  1.5. Phương pháp nghiên cứu . 5
  1.6. Cấu trúc của khóa luận . 5
  PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 6
  CHƯƠNG I: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI ĐƠN VỊ THỰC TẬP . 6
  1 1. CÁC VẤN ĐỂ CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 6
  1.1.1. Đặc điểm của ngành xây lắp ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 6
  1.1.2. Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp . 7
  1.1.2.1. Khái niệm 7
  1.1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất . 7
  1.1.3. Giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp . 10
  1.1.3.1. Khái niệm 10
  1.1.3.2. Phân loại giá thành sản phẩm trong xây lắp . 10
  1.1.4. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 12
  1.2. NỘI DUNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP 13
  1.2.1. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 13
  1.2.2. Kế toán chi phí sản xuất . 14
  1.2.2.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất . 14
  1.2.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp 15
  1.2.2.3. Phương pháp kế toán các chi phí sản xuất 16
  1.2.4. Đối tượng, kỳ tính giá thành và các phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 26
  1.2.4.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm . 26
  1.2.4.2. Kỳ tính giá thành sản phẩm 26
  1.2.4.3. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm . 27
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẲP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THỦY LỢI THỪA THIÊN HUẾ . 29
  2.1. KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THỦY LỢI THỪA THIÊN HUẾ 29
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 29
  2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty . 30
  2.1.2.1. Chức năng của công ty 30
  2.1.2.2. Nhiệm vụ của Công ty . 31
  2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty qua 2 năm 2011-2012 32
  2.1.3.1. Tình hình lao động 32
  2.1.3.2. Tình hình tài sản, nguồn vốn 34
  2.1.3.3. Tình hình sản xuất kinh doanh . 36
  2.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty . 38
  2.1.5. Tổ chức công tác kế toán tại công ty . 40
  2.1.5.1.Tổ chức bộ máy kế toán . 40
  2.1.2.5. Tổ chức chế độ kế toán tại công ty 41
  2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CÓ PHẦN XÂY DỰNG THỦY LỢI THỪA THIÊN HUẾ 44
  2.2.1. Khái quát hoạt động xây lắp của công ty 44
  2.2.2. Kế toán chi phí sản xuất tại công ty CP Xây dựng Thủy lợi Thừa Thiên Huế 45
  2.2.2.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất . 45
  2.2.2.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất . 45
  2.2.2.3. Phương pháp kế toán các chi phí sản xuất 45
  2.2.2.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 63
  2.2.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 66
  2.2.4. Tính giá thành sản phẩm xây lắp 66
  2.2.4.1. Đối tượng tính giá thành . 66
  2.2.4.2 Kỳ tính giá thành . 66
  2.2.4.3. Phương pháp tính giá thành tại công ty 67
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THỦY LỢI THỪA THIÊN HUẾ 68
  3.1. Nhận xét chung về công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty . 68
  3.1.1. Ưu điểm 68
  3.1.2. Hạn chế . 69
  3.2. Một số biên pháp nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành . 69
  3.2.1. Tổ chức quản lý sản xuất 69
  3.2.2. Biện pháp nhằm hoàn thiện công tác tổng hệ CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty . 70
  3.2.2.1. Tổ chức quản lý chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 70
  3.2.2.2. Tổ chức quản lý nhân công trực tiếp . 71
  3.2.2.3. Tổ chức quản lý máy thi công . 71
  3.2.2.4. Tổ chức quản !ý chi phí sản xuất và các chi phí khác bằng tiền 72
  3.2.2.5. Quản lý khoản thiệt hại trong sản xua út 72
  PHẦN III KẾT LUẬN 73
  1. Kết luận . 73
  2. Đề xuất hướng nghiên cứu của đề tài 74


  Xem Thêm: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status