Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí ngiệp khai thác công trình thủy lợi Lục Na

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí ngiệp khai thác công trình thủy lợi Lục Na


  L ỜI NÓI Đ ẦU

  Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, lợi nhuận vừa là mục tiêu, vừa là động lực của các doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp muốn đảm bảo có lợi nhuận và phát triển lợi nhuận từ đó nâng cao lợi ích của người lao động thì các doanh nghiệp cần phải tìm mọi cách tiết kiệm chi phí trong quá trình kinh doanh. Chi phí tiền lương trên một đơn vị sản phẩm đóng vai trò then chốt trong vấn đề thúc đẩy tăng năng suất lao động, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
  Dưới nền kinh tế thị trường, sức lao động trở thành hàng hoá, nó nhận được một giá trị nhất định biểu hiện bằng tiền lương (tiền công) - Là thù lao trả cho người lao động để bù đắp và tái sản xuất sức lao động. Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động do đó họ đòi hỏi một mức tiền lương xứng đáng với sức lao động họ đã bỏ ra và đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của họ. Vì vậy đối với mỗi doanh nghiệp, lựa chọn hình thức trả lương nào cho hợp lý để thoả mãn lợi ích người lao động và trở thành đòn bẩy kinh tế, khuyến khích tăng năng suất lao động là một vấn đề quan trọng. Việc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương khoa học; tính đúng, tính đủ tiền lương đảm bảo quyền lợi vật chất cho người lao động, mặt khác đảm bảo cho công tác thanh tra, kiểm tra được dễ dàng.
  Gắn chặt với tiền lương là các khoản trích theo lương gồm bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT), kinh phí công đoàn (KPCĐ). Đây là quỹ xã hội thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đến từng thành viên. Các chế độ, chính sách về tiền lương và các khoản trích theo lương đã được nhà nước ban hành xong nó được vận dụng linh hoạt ở mỗi doanh nghiệp phụ thuộc vào đặc điểm quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh và phụ thuộc vào tính chất công việc.

  Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi Lục Nam là một doanh nghiệp
  với nhiệm vụ chính là quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi trong huyện Lục Nam tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp đã và đang có những cố gắng trong công tác tổ chức hạch toán Lao động - Tiền lương.
  Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, với sự hướng dẫn nhiệt tình của các cô, chú trong Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi Lục Nam, đặc biệt là sự hướng dẫn chỉ bảo cặn kẽ của thầy giáo Đào Bá Thụ đã giúp em hoàn thành khoá luận tốt nghiệp với đề tài:
  “Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí ngiệp khai thác công trình thủy lợi Lục Nam- Bắc Giang”
  Ngoài lời nói đầu và kết luận, nội dung khoá luận gồm 3 chương:
  Chương 1: Tìm hiểu chung về tổ chức kế toán doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực tế nghiệp vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi Lục Nam.
  Chương 3: Một số nhận xét về công tác kế toán tiền lương tại Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi Lục Nam.

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 3
  1.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Xí nghiệp KT.CT.TL Lục Nam: 3
  1.2. Tổ chức công tác kế toán: 4
  1.2.1. Hệ thống sổ kế toán của Xí nghiệp. 4
  1.2.2. Hệ thống tài khoản sử dụng. 5
  1.2.3. Kế toán tiền lương. 6
  1.2.3.1. Khái niệm 6
  1.2.3.2. Bản chất và chức năng. 6
  1.2.4.Vai trò và ý nghĩa của tiền lương. 8
  1.2.4.1.Vai trò của tiền lương. 8
  1.2.4.2.Ý nghĩa của tiền lương. 8
  1.2.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương. 9
  1.2.4.4. Nguyên tắc tính lương. 9
  1.2.4.5. Các hình thức trả lương trong doanh nghiệp. 12
  1.3.Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, quỹ BHYT và. 14
  1.3.1.Quỹ tiền lương. 14
  1.3.2.Quỹ bảo hiểm xã hội 14
  1.3.3.Quỹ bảo hiểm y tế. 15
  1.3.4.Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. 16
  1.3.5.Kinh phí công đoàn. 16
  1.4. Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 17
  1.5.Hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương. 17
  1.5.1.Hạch toán số lượng lao động. 17
  1.5.2.Hạch toán thời gian lao động. 18
  1.5.3.Hạch toán kết quả lao động. 18
  1.5.4.Hạch toán tiền lương cho người lao động. 18
  1.6.Hạch toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương. 19
  1.6.1. Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ 19
  1.6.2.Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương. 19
  1.6.2.1.Tài khoản sử dụng. 19
  1.6.2.2. Phương pháp hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 20
  1.7.Hệ thống sổ kế toán của Xí nghiệp. 25
  1.8.Hệ thống tài khoản sử dụng. 26
  CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI LỤC NAM, BẮC GIANG 27
  2.1. Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi Lục nam – Bắc Giang. 27
  2.2. Các chứng từ sử dụng trong kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 27
  2.2.1. Chứng từ sử dụng trong kế toán tiền lương: 27
  2.2.2. Các khoản trích theo lương (BHXH, BHYT, KPCĐ): 28
  2.2.3. Kế toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi Lục nam. 30
  2.2.3.1. Kế toán chi tiết thanh toán tiền lương. 33
  2.2.3.2. Bảng thanh toán tiền lương toàn xí nghiệp. 33
  2.2.4. Kế toán chi tiết các khoản trích theo lương và BHXH trả thay lương. 37
  2.3. Các chứng từ được sử dụng trong Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi Lục Nam. 43
  CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN 56
  3.1. Đánh giá chung về tổ chức kế toán tại xí nghiệp: 56
  3.2. Đánh giá tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp: 57
  KẾT LUẬN 59
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 61

  DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

  Sơ đồ 1.1. Hạch toán các khoản thanh toán với công nhân viên . 23
  Sơ đồ 1.2. Hạch toán BHXH, BHYT, KPCĐ 24
  Biểu số 1: Bảng phân bổ tiền lương - BHXH 24
  Bảng chấm công 31
  Bảng thanh toán tiền lương tháng 12/2012 . 34
  Bảng thanh toán tiền lương ca ba 36
  Bảng phân bổ BHXH 38
  Bảng thanh toán hưởng chế độ số 1 42
  Bảng thanh toán hưởng chế độ số 2 43
  Bảng phân bổ tiền lương . 45


  Xem Thêm: Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí ngiệp khai thác công trình thủy lợi Lục Na
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Xí ngiệp khai thác công trình thủy lợi Lục Na sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status