Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành kinh doanh buồng ngủ ở Công ty khách sạn

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành kinh doanh buồng ngủ ở Công ty khách sạn


  CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP SỸ TIẾN DŨNG


  TRANG 1
  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 2
  CHƯƠNG 1: 4
  CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH Ở CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH DỊCH VỤ DU LỊCH 4
  1.1 Chi phí và phân loại chi phí dịch vụ du lịch 5
  1.1.1 Chi phí dịch vụ du lịch. 5
  1.1.2 Phân loại chi phí kinh doanh dịch vụ. 5
  1.2 Giá thành sản phẩm dịch vụ du lịch: 8
  1.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm dịch vụ du lịch: 8
  1.2.2 Bản chất, chức năng của giá thành sản phẩm dịch vụ du lịch 8
  1.2.3 Các loại giá thành sản phẩm dịch vụ 9
  1.2.4 Phân biệt sự giống nhau và khác nhau giữa chi phí và giá thành sản phẩm dịch vụ 9
  1.2.5 Đối tượng kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm dịch vụ 10
  1.2.6 Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành 12
  1.2.7 Trình tự tập hợp chi phí dịch vụ du lịch 12
  1.2.8 Phương pháp tính giá thành sản phẩm du lịch dịch vụ 13
  1.3 Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm dịch vụ du lịch 16
  1.3.1 Nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm dịch vụ du lịch 16
  1.3.2 Tài khoản sử dụng để tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm dịch vụ du lịch 17
  1.3.3 Trình tự kế toán 18
  CHƯƠNG 2: 23
  TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH KINH DOANH BUỒNG NGỦ Ở CÔNG TY KHÁCH SẠN DU LỊCH KIM LIÊN. 23
  2.1.Đặc điểm chung của công ty khách sạn du lịch kim liên. 23
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 23
  2.1.2. Đặc điểm quy trình kinh doanh buồng ngủ của Công ty. 25
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức kinh doanh và tổ chức quản lý của Công ty. 26
  2.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán ở công ty. 28
  2.2.1. Hình thức tổ chức bộ máy kế toán của Công ty. 28
  2.2.2. Hình thức kế toán áp dụng. 29
  2.2.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty. 29
  2.3. Thực tế kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành buồng ngủ ở công ty khách sạn du lịch kim liên. 31
  2.3.1. Nội dung, đối tượng tập hợp chi phí của nghiệp vụ kinh doanh buồng ngủ ở Công ty khách sạn Du lịch Kim Liên. 31
  2.3.2. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí kinh doanh buồng ngủ ở Công ty khách sạn du lịch Kim Liên .31
  2.3.3. Kế toán tính giá thành hoạt động kinh doanh buồng ngủ. 52
  CHƯƠNG 3: 55
  NHẬN XÉT KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH KINH DOANH BUỒNG NGỦ Ở CÔNG TY KHÁCH SẠN DU LỊCH KIM LIÊN. 55
  3.1 Những nhận xét khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh và công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành kinh doanh buồng ngủ ở Công ty khách sạn Du lịch Kim Liên. 55
  3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành kinh doanh buồng ngủ ở công ty khách sạn Du lịch Kim Liên. 57
  3.2.1 Về tài khoản sử dụng : 57
  3.2.2 Về nội dung chi phí. 57
  3.2.3 Tổ chức việc mua sắm trang bị thêm máy tính vào sử dụng. 58
  3.2.4 Về công tác tập hợp và phân bổ chi phí. 58
  3.2.5 Về phương pháp tính giá thành buồng ngủ. 61
  LỜI NÓI ĐẦU
  Du lịch vẫn thường được coi là ngành "công nghiệp không khói". Trong điều kiện nền kinh tế ngày càng phát triển, khoa học công nghệ có những tiến bộ vượt bậc, đời sống của con người ngày càng được nâng cao thì nhu cầu vui chơi giải trí cũng tăng lên không ngừng. Vì vậy, ngành du lịch ngày càng giữ một vị trí quan trọng trong nền kinh tế.
  Ngày nay, khi nền kinh tế thị trường có những bước tiến đáng kể, bên cạnh nhu cầu thiết yếu của con người như ăn, ở, mặc thì nhu cầu du lịch cũng được tăng lên không ngừng. Đặc biệt, xu thế hiện nay là xu thế mở cửa về kinh tế, chính trị, ở trong nước, trong khu vực và trên toàn thế giới. Ngành du lịch cũng theo đó đóng vai trò quan trọng trong việc xuất khẩu vô hình và xuất khẩu tại chỗ. Hoạt động kinh doanh du lịch nước ta phát triển ngày càng mạnh mẽ và thực sự sôi động trên phạm vi rộng lớn với nhiều loại hình khác nhau như kinh doanh ăn uống, kinh doanh phòng ngủ, hướng dẫn tham quan du lịch, massage . Vì vậy, cũng như các ngành kinh tế khác trong nền kinh tế quốc dân, ngành du lịch nói chung và đối với khách sạn nói riêng cũng phải hoạt động phù hợp với cơ chế thị trường. Để tiếp cận với thị trường và đứng vững trong cạnh tranh, mỗi một doanh nghiệp kinh doanh du lịch đều phải tìm ra cho mình một con đường riêng phù hợp với cơ chế thị trường và nhằm tăng thêm lợi nhuận cho bản thân mỗi doanh nghiệp. Để đạt được mục tiêu đó, mỗi doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm dịch vụ. Đó là biện pháp quan trọng để các doanh nghiệp tăng hiệu quả kinh doanh, bảo toàn vốn và tăng tích luỹ cho doanh nghiệp. Do đó, việc xác định đúng đắn chi phí và hạch toán đầy đủ các khoản mục chi phí vào giá thành luôn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch. Vấn đề trọng tâm trong công tác kế toán của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch nói chung và khách sạn nói riêng là tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, quản lý chặt chẽ và hạch toán đầy đủ các khoản chi phí bỏ ra, đảm bảo tính đúng, tính đủ các chi phí vào giá thành sản phẩm dịch vụ, đảm bảo lấy thu bù chi và có lãi là một yêu cầu cần thiết trong việc cung cấp thông tin kế toán quản trị nhằm mục tiêu quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhận thức rõ vị trí, vai trò của các khách sạn trong ngành du lịch, đặc biệt hiểu được tầm quan trọng của việc tập hợp chi phí và tính giá thành kinh doanh khách sạn, trong thời gian thực tế tại Công ty khách sạn Du lịch Kim Liên, được giúp đỡ của các cô chú Phòng Kế toán và sự hướng dẫn tận tình của cô Nguyễn Thu Hoài cùng sự tìm hiểu của bản thân, từ những kiến thức được học ở trường đi vào thực tiễn, em đã chọn đề tài nghiên cứu: "Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành kinh doanh buồng ngủ ở Công ty khách sạn Du lịch Kim Liên"
  Nội dung của đề tài gồm 3 chương:
  Chương 1: Các vấn đề lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành ở các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch.
  Chương 2: Tình hình thực tế về kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành kinh doanh dịch vụ buồng ngủ ở Công ty khách sạn Du lịch Kim Liên.
  Chương 3: Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành kinh doanh dịch vụ buồng ngủ ở Công ty khách sạn Du lịch Kim Liên.


  Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành kinh doanh buồng ngủ ở Công ty khách sạn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành kinh doanh buồng ngủ ở Công ty khách sạn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status