Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty liên doanh chế tạo phụ tùng xe gắn máy LIFAN J

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty liên doanh chế tạo phụ tùng xe gắn máy LIFAN J


  PHẦN MỞ ĐẦU1.Tính cấp thiết và ý nghĩa của phân tích hiệu quả vốn 1.1. Tính cấp thiết 1.1.1.Về góc độ lý thuyết Trong giai đoạn hiện nay, trước một cơ chế thị trường đầy cạnh tranh một doanh nghiệp có thể tồn tại và đứng vững trên thị trường thì cần phải xác định đúng mục tiêu hướng đi của mình sao cho có hiệu quả cao nhất và từ đó việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh đã trở thành mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp. Để có hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt thì ngay từ đầu quá trình sản xuất doanh nhgiệp cần phải có vốn để đầu tư và sử dụng vốn đó sao cho hiệu quả, sao cho hợp lý và có thể tiết kiệm được vốn mà hiệu quả sản xuất kinh doanh vẫn cao, khi đầu tư có hiệu quả ta có thể thu hồi vốn nhanh và có thể tiếp tục quay vòng vốn, số vòng vốn càng nhiều thì càng có lợi cho doanh nghiệp và có thể chiến thắng đối thủ trong cạnh tranh. Sự phát triển, hưng thịnh, suy thoái hay tụt hậu của nền kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và ngược lại, trình độ phát triển của nền kinh tế với nhiều đặc điểm riêng về môi trường kinh doanh cũng có tác dụng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, để đứng vững trong cơ chế cạnh tranh gay gắt này thì điều kiện đòi hỏi đầu tiên đối với doanh nghiệp đó là phải có vốn kinh doanh. Bởi vậy, bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển phải quan tâm đến vấn đề tạo lập vốn, quản lý vốn và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả nhất nhằm đem lại lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp. Cho nên việc tổ chức và sử dụng vốn kinh doanh có ý nghĩa hết sức quan trọng, là điều kiện kiên quyết để các doanh nghiệp khẳng định được vị trí của mình, tìm chỗ đứng vững chắc trong cơ chế mới. 1.1.2.Về góc độ thực tế Việc sử dụng vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là vấn đề cấp bách có tầm quan trọng đặc biệt đối với Công ty liên doanh chế tạo phụ tùng xe găn máy LIFAN JILI, lượng vốn không những đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty diễn ra liên tục mà còn dùng để cải tiến máy móc, thiết bị, trang trải các chi phí, ngoài ra vốn cùng là nguồn lực quan trọng để phát huy tài năng của ban lãnh đạo công ty. Đặc biệt qua kết quả phỏng vấn điều tra thực tế tại công ty thì các cấp lãnh đạo và phòng Kế toán đều cho rằng công tác phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng vốn của công ty đã được doanh nghiệp chú trọng song còn một số hạn chế, nội dung phân tích còn sơ sài nên doanh nghiệp chưa có được cách sử dụnh nguồn lực một cách hợp lý nhất. Vì vậy việc phân tích tình hình và hiệu quả sử dụng vốn được đặt ra cấp thiết đối với Công ty liên doanh chêt tạo phụ tùng xe găn máy LIFAN JILI. 1.2. Ý nghĩa: Khi thực hiện đề tài này đã giúp em được tìm hiểu sâu hơn và nắm rõ hơn về vấn đề sử dụng vốn kinh doanh và hiểu hơn về thực tế công tác sử dụng vốn và phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại doanh nghiệp Qua khảo sát thực tế về công tác sử dụng vốn và phân tích hiệu quả sử dụng vốn giúp cho doanh nghiệp tìm ra những tồn tại, hạn chế nhằm đưa ra các đề xuất, giải pháp tiết kiệm vốn kinh doanh tại công ty. 2. Mục tiêu nghiên cứu Hệ thống hoá một số vấn đề về tình hình và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Qua khảo sát và phân tích hiệu quả sử dụng vốn doanh nghiệp để có thể nhận thức, đánh giá một cách đúng đắn, toàn diện, khách quan tình hình quản lý và sử dụng vốn kinh doanh, thấy được sự tác động, ảnh hưởng của nó đến việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và kết quả kinh doanh, khả năng khai thác các tiềm lực sẵn có của doanh nghiệp. Đồng thời, tìm hiểu hiệu quả sử dụng vốn nhằm mục tiêu phát hiện ra những tồn tại trong việc quản lý và sử dụng vốn. Ngoài ra việc phân tích hiệu quả sử dụng vốn còn là cơ sở và căn cứ quan trọng cho các nhà quản lý doanh nghiệp trong việc đưa ra những quyết định hữu hiệu trong quản lý và hiệu quả sử dụng vốn. Qua khảo sát và phân tích thực trạng vốn của doanh nghiệp bằng cách phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty qua những tài liệu tham khảo, em xin đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty liên doanh chế tạo phụ tùng xe găn máy LIFAN JILI. 3. Đối tượng Đối tượng nghiên cứu của chuyên đề là vốn và hiệu quả sử dụng vốn Đề tài được thực hiện trên cơ sơ khảo sát tại Công ty liên doanh chế tạo phụ tùng xe găn máy LIFAN JILI. Trụ sở: Nghĩa Hiệp - Yên Mỹ - Hưng Yên Thời gian: Từ ngày 15/12 đến ngày 01/03/2013 Số liệu thể hiện trong đề tài là do đơn vị thực tập cung cấp, đó là nguồn số liệu về tình hình thực hiện thực tiễn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong 2 năm 2010 và 2011. 4. Phương pháp cách thức thực hiện phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty liên doanh chế tạo phụ tùng xe gắn máy LIFAN JILI. 4.1. Phương pháp thu thập số liệu. * Phương pháp phiếu điều tra: Số phiếu chuẩn bị để phát ra là 5 phiếu. Số phiếu được phát ra cho ban lãnh công ty và nhân viên phòng Kế toán. Các câu hỏi của phiếu điều tra xoay quanh việc sử dụng vốn và công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty Bảng 1:Bảng tổng hợp kết quả phiếu điều tra
  TT Chỉ tiêu Không
  sp TL (%) sp TL (%)
  1​ Công ty có đánh giá hiệu quả sử dụng vốn không ? 5/5​ 100​ 0/5​
  2​ Hiệu quả sử dụng vốn của doanh nhgiệp thúc đẩy quá trình bán ra, tăng doanh thu bán hàng ? 3/5​ 60​ 2/5​ 40​
  3​ Hiệu quả sử dụng vốn đã góp phần thực hiện tốt kế hoạch lọi nhuận ? 2/5​ 40​ 3/5​ 60​
  4​ Tình hình sử dụng và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp đã phù hợp với doanh nghiệp chưa ? 1/5​ 20​ 4/5​ 80​
  * Phương pháp phỏng vấn: Phỏng vấn ban lãnh đạo công ty và phòng Kế toán các câu hỏi xoay quanh vốn và hiệu quả sử dụng vốn của công ty. Cuộc phỏng vấn được tiến hành vào ngày 07/05/2011 Phỏng vấn Ông Giám đốc: Nguyễn Văn Đông, em đưa ra câu hỏi xoay quanh lĩnh vực kinh doanh của công ty, về mô hình tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh của công ty. Phỏng vấn Bà Kế toán trưởng: Lương Thị Hạnh, em đưa ra các câu hỏi như: Việc sử dụng vốn được thực hiện như thế nào. Phỏng vấn Kế toán viên của công ty, em đưa ra một số câu hỏi như sau: Tình hình tăng giảm vốn kinh doanh của công ty những năm gần đây, công ty đã kinh doanh thực sự hiệu quả với số vốn bỏ ra. * Phương pháp tổng hợp số liệu: Trên cơ sở các số liệu, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán thu thập được ở công ty tiến hành tổng hợp số liệu để phân tích. * Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Được tiến hành trên cơ sở tham khảo các luận văn, các chuyên đề của các khoá trước về hiệu quả sử dụng vốn, các sách báo tạp chí và các số liệu, tài liệu về vốn kinh doanh của công ty. 4.2. Phương pháp phân tích số liệu * Phương pháp so sánh: So sánh giữa số liệu giữa năm 2011 và 2010 để thấy được tình hình tăng giảm và nguyên nhân tăng giảm, tính toán so sánh tỷ trọng của các khoản mục tổng các khoản mục của chúng để đánh giá được tình hình phân bổ các khoản mục. * Phương pháp thay thế liên hoàn: Để đánh giá sâu sắc hơn nguyên nhân dẫn đến tăng giảm vốn và hiệu quả sử dụng vốn ta cần phân tích các nhân tố ảnh hưởng bằng phương pháp thay thế liên hoàn căn cứ vào các công thức toán học. * Phương pháp dùng biểu mẫu: Công ty dùng biểu mẫu 5 cột và 8 cột để so sánh số liệu năm 2011 với số liệu năm 2010, so sánh tỷ trọng các mục.


  Xem Thêm: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty liên doanh chế tạo phụ tùng xe gắn máy LIFAN J
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty liên doanh chế tạo phụ tùng xe gắn máy LIFAN J sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status