Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần sản xuất, thương mại, dịch vụ v

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần sản xuất, thương mại, dịch vụ v


  MỤC LỤC
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU: . 1
  1.1 ĐẶC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU: 1
  1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: . 2
  1.2.1 Mục tiêu chung: . 2
  1.2.2 Mục tiêu cụ thề: . 2
  1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU: . 2
  1.3.1 Phạm vi không gian: 2
  1.3.2 Phạm vi thời gian: . 2
  1.3.3 Đối tượng nghiên cứu: 2
  1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN: 3
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: . 4
  2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN: 4
  2.1.1 Khái niệm về phân tích hoạt động kinh doanh: 4
  2.1.2 Ý nghĩa của phân tích hoạt động kinh doanh: 4
  2.1.2.1 Phân tích hoạt động kinh doanh là công cụ để phát triển những khả năng tiềm ẩn trong kinh doanh và còn là công cụ để cải tiến cơ chế quản lí trong kinh doanh: . 4
  2.1.2.2 Phân tích hoạt động kinh doanh là cơ sở quan trọng để có thể đề ra các quyết định kinh doanh: 5
  2.1.2.3 Phân tích hoạt động kinh doanh là biện pháp quan trọng để phòng rủi ro trong kinh doanh: 5
  2.1.3 Nội dung của phân tích hoạt động kinh doanh: 5
  2.1.4 Khái niệm doanh thu – chi phí -lợi nhuận: . 6
  . 2.1.4.1 Doanh thu : 6
  2.1.4.2 Chi phí: 7
  2.1.4.3 Lợi Nhuận: . 7
  2.1.5 Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp: . 8
  2.1.5.1 Phân tích năng lực hoạt động: 8
  2.1.5.2 Phân tích khả năng sinh lời: . 10
  2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: . 11
  2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu: . 11
  2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu: . 11
  2.2.2.1 Phương pháp so sánh bằng số tuyệt đối: . 11
  2.2.2.2 Phương pháp so sánh bằng số tương đối: 11
  CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ- XUẤT NHẬP KHẨU CÁT
  TƯỜNG: . 13
  3.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHÂN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI -XNK CÁT TƯỜNG : 13
  3.1.1 Những thông tin chung về Công ty cổ phần sản xuất thuơng mại dịch vụ xuất nhập khẩu Cát Tường: 13
  3.1.2 Quá trình hình thành và phát triển: 13
  3.2 SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG
  BAN: 14
  3.2.1 Bộ máy tổ chức quản lý điều hành công ty: . 14
  3.2.1.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy: . 14
  3.2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận: 15
  3.2.2 Nhiệm vụ và chức năng: . 16
  . 3.2.2.1 Chức năng: 16
  3.2.2.2 Nhiệm vụ và quyền hạn: . 16
  3.3 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY: 17
  3.3.1 Thuận lợi: 17
  3.3.2 Khó khăn: 17
  3.4 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY: . 18
  CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ- XUẤT NHẬP KHẨU CÁT TƯỜNG: 19
  4.1 ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT BẢNG KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH : 19
  4.2 PHÂN TÍCH DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN: 24
  4.2.1 Phân tích tình hình tổng doanh thu của Công ty qua 3 năm 2009, 2010, 2011 và 6 tháng đầu năm 2012: 24
  4.2.1.1 Phân tích doanh thu theo tốc độ tăng trưởng các thành phần: . 24
  4.2.1.2 Phân tích doanh thu theo tỷ trọng các thành phần: . 27
  4.2.1.3 Phân tích doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính theo cơ cấu sản phẩm: 30
  4.2.1.4 Phân tích doanh thu chính theo thị trường: 34
  4.2.1.5 Phân tích doanh thu từ hoạt động tài chính: 36
  4.2.2 Phân tích tình hình tổng chi phí của Công ty: 37
  4.2.2.1 Nhân tố giá vốn hàng bán của Công ty: 40
  4.2.2.2 Nhân tố chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp: 42 . 4.2.3 Phân tích tình hình lợi nhuận của công ty: 45
  4.2.4 Phân tích các chỉ tiêu tài chính: 47
  . 4.2.4.1 Nhóm tỷ số về năng lực hoạt động: . 48
  4.2.4.2 Nhóm tỷ số về khả năng sinh lời: . 52
  4.2.4.3 So sánh các tỷ số tài chính của công ty Cát Tường với tỷ số tài chính của Công ty Hoàng Anh Gia Lai: . 55
  CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHO CÔNG TY: . 58
  5.1 NÂNG CAO DOANH THU: . 58
  5.1.1 Về thị trường: . 58
  5.1.2 Về mặt hàng: . 59
  5.2 GIẢM CHI PHÍ: 59
  5.2.1 Giảm giá vốn hàng bán: 59
  5.2.2 Chi phí bán hàng: 60
  5.2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp: . 60
  5.3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHÁC: . 61
  CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: . 62
  6.1. KẾT LUẬN: . 62
  6.2. KIẾN NGHỊ: 63
  6.2.1 Kiến nghị đối với công ty: . 63
  6.2.2 Kiến nghị đối với nhà nước: 64
  TÀI LIỆU THAM KHẢO: 65


  Xem Thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần sản xuất, thương mại, dịch vụ v
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần sản xuất, thương mại, dịch vụ v sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status