Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO đề tài Xđkqkdtaaij công ty tnhh tmdv tuấn anh

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. đề tài Xđkqkdtaaij công ty tnhh tmdv tuấn anh


  NỘI DUNG TỔNG QUAN  PHẦN MỞ ĐẦU
  I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
  II/ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  III/ NỘI DUNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  IV/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  PHẦN NỘI DUNG
  Chương 1: LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ
  XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  1.1. Những vấn đề chung 3
  1.1.1. Các khái niệm
  1.1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu
  1.2 Nhiệm vụ kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
  1.3. Nội dung phần lý thuyết kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh
  doanh
  1.3.1. Kế toán tiêu thụ
  1.3.2. Các khoản giảm trừ doanh thu
  1.3.3. Kế toán giá vốn hàng bán, CPBH, CPQLKD
  1.3.4. Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính
  1.3.5. Kế toán thu nhập và chi phí hoạt động khác
  1.3.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
  1.3.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
  1.4. Chỉ tiêu trên báo cáo tài chính và phương pháp lập chỉ tiêu
  1.5. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
  1.5.2. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn
  1.5.3. Tỷ suất thanh toán hiện hành
  1.5.4. Tỷ suất thanh toán nhanh
  1.5.5. Hiệu quả sử dụng vốn cố định
  Chương 2: NỘI DUNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
  KINH DOANH TẠI CÔNG TY
  2.1. Giới thiệu chung về công ty
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
  2.1.4. Đặc điểm về việc áp dụng máy tính trong công tác kế toán
  2.2. Nội dung các phần hành kế toán áp dụng tại công ty
  2.2.1. Kế toán vốn bằng tiền
  2.2.2. Kế toán mua hàng
  2.2.3. Kế toán bán hàng
  2.2.4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
  2.2.5. Kế toán các khoản phải thu, phải trả
  2.2.6. Kế toán chi phí
  2.2.7. Kế toán TSCĐ
  2.2.8. Mối quan hệ giữa các phần hành
  2.3. Tình hình thực tế quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
  2.3.1. Kế toán tiêu thụ
  2.3.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
  2.4. Phương pháp kiểm tra đối chiếu giữa sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán
  tổng hợp
  2.5. Chỉ tiêu trên báo cáo tài chính và phương pháp lập chỉ tiêu
  2.6. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
  2.6.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
  2.6.2. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn
  Chương 3: NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT
  3.1. Nhận xét về tổ chức bộ máy kế toán
  3.2. So sánh các phần hành kế toán giữa lý thuyết và thực tế
  3.2.1. Giống nhau
  3.2.2. Khác nhau
  3.2.3. Đề xuất kiến nghị
  3.3. Bài học kinh nghiệm
  PHẦN KẾT LUẬN
  NỘI DUNG TỔNG QUAN  PHẦN MỞ ĐẦU
  I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
  II/ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  III/ NỘI DUNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  IV/ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  PHẦN NỘI DUNG
  Chương 1: LÝ LUẬN TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ
  XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  1.1. Những vấn đề chung 3
  1.1.1. Các khái niệm
  1.1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu
  1.2 Nhiệm vụ kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
  1.3. Nội dung phần lý thuyết kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh
  doanh
  1.3.1. Kế toán tiêu thụ
  1.3.2. Các khoản giảm trừ doanh thu
  1.3.3. Kế toán giá vốn hàng bán, CPBH, CPQLKD
  1.3.4. Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính
  1.3.5. Kế toán thu nhập và chi phí hoạt động khác
  1.3.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
  1.3.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
  1.4. Chỉ tiêu trên báo cáo tài chính và phương pháp lập chỉ tiêu
  1.5. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
  1.5.2. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn
  1.5.3. Tỷ suất thanh toán hiện hành
  1.5.4. Tỷ suất thanh toán nhanh
  1.5.5. Hiệu quả sử dụng vốn cố định
  Chương 2: NỘI DUNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
  KINH DOANH TẠI CÔNG TY
  2.1. Giới thiệu chung về công ty
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
  2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
  2.1.4. Đặc điểm về việc áp dụng máy tính trong công tác kế toán
  2.2. Nội dung các phần hành kế toán áp dụng tại công ty
  2.2.1. Kế toán vốn bằng tiền
  2.2.2. Kế toán mua hàng
  2.2.3. Kế toán bán hàng
  2.2.4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
  2.2.5. Kế toán các khoản phải thu, phải trả
  2.2.6. Kế toán chi phí
  2.2.7. Kế toán TSCĐ
  2.2.8. Mối quan hệ giữa các phần hành
  2.3. Tình hình thực tế quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
  2.3.1. Kế toán tiêu thụ
  2.3.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
  2.4. Phương pháp kiểm tra đối chiếu giữa sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán
  tổng hợp
  2.5. Chỉ tiêu trên báo cáo tài chính và phương pháp lập chỉ tiêu
  2.6. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
  2.6.1. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
  2.6.2. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn
  Chương 3: NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT
  3.1. Nhận xét về tổ chức bộ máy kế toán
  3.2. So sánh các phần hành kế toán giữa lý thuyết và thực tế
  3.2.1. Giống nhau
  3.2.2. Khác nhau
  3.2.3. Đề xuất kiến nghị
  3.3. Bài học kinh nghiệm
  PHẦN KẾT LUẬN


  Xem Thêm: đề tài Xđkqkdtaaij công ty tnhh tmdv tuấn anh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu đề tài Xđkqkdtaaij công ty tnhh tmdv tuấn anh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status