Kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh công ty TNHH tư vấn xây dựng và phát triển HT

Qua ba năm học tại trường CĐ Công Nghiệp Nam Định dưới sự giảng dạy nhiệt tình của các thầy cô giáo em đã thấm nhầm được những vấn đề lý luận, những thông tin Kinh Tế và hướng hoạt động tất yếu của quy luật kinh tế trong cơ chế quản lý mới. Chính những nhận thức này đã cho em thấy tầm quan trọng của công tác tổ chức kế toán nói chung và kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh nói riêng. Mục tiêu cơ bản là đánh giá đúng doanh thu, chi phí và tình hình kinh doanh lãi lỗ của công ty. Từ đó giúp cho nhà quản lý có thể nắm bắt chính xác các chỉ số về doanh thu, chi phí và tình hình lãi lỗ của công ty trong kỳ để có thể đưa ra các chiến lược kinh doanh khắc phục các tồn tại trong kỳ kế toán trước để tăng lợi nhuận cho năm sau. Đòi hỏi công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ngày càng thực hiện chính xác, hợp lý, đúng nguyên tắc chế độ kế toán nhà nước quy định và đặc biệt chứng từ kế toán, số liệu kế toán phải ghi rõ ràng, cẩn thận và trung thực.
Qua quá trình thực tập thực tế tại công ty TNHH tư vấn Xây Dựng và phát triển HT được sụ giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị trong phòng tài chính kế hoạch cùng toàn thể nhân viên trong công ty và những kiến thức tiếp thu được từ việc học tập tại trường. Em nhận thấy việc hạch toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh là một vấn đề hấp dẫn do đó em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu và hoàn thành đề tài này. Đây là tập chuyên đề khái quát tình hình hạch toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH tư vấn Xây Dựng và phát triển HT song do trình độ lý luận còn nhiều hạn chế việc thiếu kinh nghiệm thực tiễn nên chuyên đề này khó tránh khỏi những thiếu sót. Em kính mong thầy cô giáo và đặc biệt là cô giáo Phạm Thi Thu Tuyết ( Giáo viên hướng dẫn thực tập) và các thầy cô giáo trong khoa đóng góp thêm những ý kiến quý báu để em hoàn thiện báo cáo và có những kinh nghiệm trong công việc sau này.


Xem Thêm: Kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh công ty TNHH tư vấn xây dựng và phát triển H
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh công ty TNHH tư vấn xây dựng và phát triển H sẽ giúp ích cho bạn.