Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà


  LỜI MỞ ĐẦU
  1.Lý do chọn đề tài
  Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, các doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo ra các loại sản phẩm và cung cấp dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu của thị trường với mục tiêu là lợi nhuận. Để thực hiện mục tiêu đó, doanh nghiệp phải thực hiện được giá trị sản phẩm, hàng hóa thông qua hoạt động bán hàng. Bán hàng là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, đây là quá trình chuyển hóa vốn từ hình thái vốn sản phẩm, hàng hóa sang hình thái vốn tiền tệ hoặc vốn trong thanh toán. Vì vậy, đẩy nhanh quá trình bán hàng đồng nghĩa với việc rút ngắn chu kỳ sản xuất kinh doanh, tăng nhanh vòng quay của vốn, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
  Để thực hiện được quá trình bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp phải phát sinh các khoản chi phí làm giảm lợi ích kinh tế trong kỳ dưới hình thức các khoản tiền đã chi ra, các khoản khấu trừ vào tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ làm giảm vốn chủ sở hữu. Đồng thời doanh nghiệp cũng thu được các khoản doanh thu và thu nhập khác, đó là tổng giá trị các lợi ích kinh tế thu được trong kỳ phát sinh từ các hoạt động góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.
  Sau một quá trình hoạt động, doanh nghiệp xác định được kết quả của từng hoạt động; trên cơ sở so sánh doanh thu, thu nhập với chi phí của từng hoạt động. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp phải được phân phối và sử dụng theo đúng mục đích phù hợp với cơ chế tài chính quy định cho từng loại hình doanh nghiệp.
  Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà là công ty sản xuất kinh doanh bánh kẹo lớn ở miền Bắc với địa bàn hoạt động rộng lớn cả trong và ngoài nước, sản phẩm có uy tín và chất lượng cao với người tiêu dùng.
  Sau thời gian thực tập tìm hiểu hoạt động tại công ty, em thấy kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh là một quan trọng trong kế toán cũng như trong việc quản lý sản xuất của công ty. Với mục đích hoàn thiện kiến thức của mình và hiểu rõ hơn thực tế em đã lựa chọn đề tài: “Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà” cho chuyên đề tốt nghiệp của mình.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Nghiên cứu cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh theo chuẩn mực kế toán Việt Nam.
  Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.
  Đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu của chuyên đề tập trung vào kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.
  Phạm vi nghiên cứu là thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại trụ sở chính của Công ty 25 Trương Định – Hà Nội.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp chủ yếu để vận dụng trong nghiên cứu là phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử. Các vấn đề nghiên cứu trong mối liên hệ phổ biến và trong sự vận động.
  5. Kết cấu
  Chuyên đề gồm 3 chương:
  Chương 1: Lý luận chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.
  Chương 3: Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà.
  Em xin chân thành cám ơn cô Đỗ Thị Kim Xuân – kế toán trưởng cùng các cán bộ phòng tài vụ Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp này. Do kiến thức còn hạn chế và thời gian thực tạp không nhiều nên không tránh khỏi có sự sai sót, em rất mong được sự đóng góp của mọi người để chuyên đề của em hoàn thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn!

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH . 4
  1.1 Kế toán quá trình tiêu thụ . 4
  1.1.1 Kế toán chi tiết thành phẩm . 4
  1.1.2 Kế toán bán hàng 8
  1.2 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. 16
  1.2.1 Kế toán chi phí bán hàng . 16
  1.2.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 18
  1.3 Kế toán chi phí và doanh thu hoạt động tài chính 19
  1.3.1 Nội dung chi phí doanh thu hoạt động tài chính . 19
  1.3.2 Tài khoản sử dụng 20
  1.4 Kế toán các khoản chi phí và thu nhập khác 21
  1.4.1 Nội dung các khoản chi phí và thu nhập khác . 21
  1.4.2 Tài khoản kế toán sử dụng 21
  1.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. . 22
  1.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh. . 22
  1.6.1 Kết quả hoạt động kinh doanh 22
  1.6.2 Trình tự xác định kết quả kinh doanh . 23
  CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ 25
  2.1 Tổng quan về Công ty . 25
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển . 25
  2.1.2 Đặc điểm hoạt động 28
  2.1.3 Đặc điểm bộ máy quản lý . 32
  2.2 Tổ chức bộ máy kế toán 36
  2.2.1 Bộ máy kế toán . 36
  2.2.2 Công tác kế toán . 37
  2.3 Thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh . 42
  2.3.1 Kế toán bán hàng 42
  2.3.2 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu . 47
  2.3.3 Kế toán giá vốn hàng bán 47
  2.3.4 Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp 49
  2.3.4 Kế toán xác định kết quả kinh doanh . 52
  2.4 Đánh giá thực trạng công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty 53
  2.4.1 Những kết quả đạt được 53
  2.4.2 Một số tồn tại . 54
  CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ 55
  3.1 Định hướng phát triển của công ty 55
  3.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. 56
  3.2.1 Thay đổi chính sách kế toán với hàng tồn kho 56
  3.2.2 Xác định kết quả kinh doanh chi tiết 56
  3.3 Một số kiến nghị với Chính phủ và Bộ Tài Chính . 58
  KẾT LUẬN 59


  Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status