Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty Cổ phần May Trường Giang

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty Cổ phần May Trường Giang


  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
  DANH MỤC CÁC BẢNG
  LỜI MỞ ĐẦU
  PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1
  I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP: 1
  1. Khái niệm và ý nghĩa của hiệu quả hoạt động:. 1
  1.1. Khái niệm hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp:. 1
  1.2. Ý nghĩa của hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp:. 1
  2. Khái niệm và ý nghĩa của phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp:. 1
  2.1. Khái niệm phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp:. 1
  2.2. Ý nghĩa của phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp:. 2
  3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp:. 2
  3.1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp:. 2
  3.2. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp:. 3
  3.2.1. Môi trường kinh doanh:. 3
  3.2.2. Môi trường ngành:. 4
  4. Các phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp:. 4
  4.1. Phương pháp so sánh:. 4
  4.2. Phương pháp loại trừ:. 5
  4.3. Phương pháp liên hệ cân đối:. 7
  4.4. Phương pháp phân chia (chi tiết):. 8
  4.5. Phương pháp tỷ lệ:. 9
  II. NGUỒN THÔNG TIN SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP:. 9
  1. Nguồn thông tin từ bên trong doanh nghiệp:. 9
  1.1. Thông tin từ hệ thống kế toán:. 9
  1.2. Thông tin từ các bộ phận khác tại doanh nghiệp:. 10
  2. Nguồn thông tin từ bên ngoài doanh nghiệp:. 10
  2.1. Thông tin theo ngành:. 10
  2.2. Thông tin liên quan đến tình hình kinh tế:. 10
  III. NỘI DUNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP:. 11
  1. Phân tích hiệu quả kinh doanh:. 11
  1.1. Mục tiêu của phân tích hiệu quả kinh doanh:. 11
  1.2. Phân tích hiệu quả cá biệt:. 11
  2. Phân tích hiệu quả tài chính của doanh nghiệp:. 21
  2.1. Ý nghĩa của hiệu quả tài chính đối với doanh nghiệp:. 21
  2.2. Phân tích khả năng sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE):. 21
  2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính:. 21
  PHẦN II:PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG 25
  A. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY TRƯỜNG GIANG: 25
  I. Quá trình hình thành và phát triển:. 25
  1. Giới thiệu chung:. 25
  2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty:. 25
  3. Đặc điểm hoạt động của Công ty:. 26
  3.1. Chức năng. 26
  3.3. Ngành nghề kinh doanh:. 27
  3.4. Thị trường hoạt động:. 27
  4. Đặc điểm quy trình công nghệ tại Công ty CP May Trường Giang:. 27
  4.1. Sơ đồ quy trình Công nghệ tại Công ty:. 27
  4.2. Quy trình công nghệ tại Công ty:. 28
  II. Đặc điểm tổ chức công tác quản lý tại Công ty Cổ phần May Trường Giang:. 29
  1. Sơ đồ tổ chức:. 29
  2. Chức năng và nhiệm vụ của từng phần hành kế toán . 32
  3. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại Công ty:. 34
  3.1. Sơ đồ hình thức chứng từ ghi sổ:. 34
  3.1. Trình tự ghi sổ kế toán:. 35
  3.1. Sơ đồ phần mềm kế toán:. 35
  2. Phân tích hiệu quả cá biệt:. 38
  2.1 Hiệu suất sử dụng tài sản:. 38
  2.2 Hiệu suất sử dụng tài sản cố định:. 42
  2.3 Hiệu suất sử dụng tài sản lưu động:. 44
  3. Phân tích hiệu quả kinh doanh tổng hợp:. 51
  3.1. Phân tích khả năng sinh lời từ các hoạt động của Công ty:. 51
  3.1.1. Tỷ suất lợi nhuận gộp / doanh thu thuần:. 51
  3.1.2. Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu: 56
  3.2 Phân tích khả năng sinh lời của tài sản:. 56
  3.2.1. Tỷ suất sinh lời tài sản (ROA). 56
  3.2.2. Tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản (RE): . 59
  1. Phân tích khả năng sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE). 60
  2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính:. 61
  PHẨN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHÀN MAY TRƯỜNG GIANG . 64
  I. Tổng hợp đánh giá hiệu quả hoạt động tại Công ty Cổ phần May Trường Giang: 64
  1. Tổng hợp các chỉ tiêu phân tích . 64
  2. Đánh giá hiệu quả hoạt động tại Công ty Cổ phần May Trường Giang . 64
  3. Điểm mạnh của Công ty 65
  4. Những hạn chế của Công ty . 66
  II. Phân tích ngành:. 68
  1. Vị thế của Công ty trong ngành:. 68
  2. Cơ hội: 69
  3.Thách thức: . 69
  4. Những biến động của thị trường may trong những năm gần đây 70
  III. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại Công ty Cổ phần May Trường Giang:. 71
  1. Quản lý hàng tồn kho: . 71
  1.1. Đối với nguyên vật liệu: 72
  1.2. Đối với thành phẩm . 72
  1.3.Nâng cao chất lượng tại khâu bảo quản nguyên vật liệu . 72
  2. Quản lý khoản phải thu: 73
  3. Gia tăng doanh thu: . 74
  4.Tiết kiệm chi phí: . 75
  4.1.Giảm chi phí mua hàng: 75
  4.2.Giảm chi phí hành chính: 75
  5. Nâng cao hiệu quả tài chính: . 76
  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  Xem Thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty Cổ phần May Trường Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả hoạt động tại Công ty Cổ phần May Trường Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status