Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp Sông Đà 11-3

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp Sông Đà 11-3


  Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp Sông Đà 11-3

  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 3
  DANH MỤC BẢNG BIỂU 4
  LỜI NÓI ĐẦU 4
  NỘI DUNG 7
  PHẦN 1: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11-3 7
  1.1. Những đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của xí nghiệp Sông Đà 11-3 ảnh hưởng đến kế toán chi phí sản xuât và tính giá thành sản phẩm xây lắp 7
  1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp Sông Đà 11-3 7
  1.1.1.1. Khái quát quá trình hình thành của xí nghiệp Sông Đà 11-3 7
  1.1.1.2. Quá trình phát triển của xí nghiệp Sông Đà 11-3 7
  1.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp Sông Đà 11-3 11
  1.1.3. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp Sông Đà 11-3: 12
  1.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán: 13
  1.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp Sông Đà 11-3 16
  1.2. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp Sông Đà 11-3 22
  1.2.1. Đối tượng, phương pháp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp Sông Đà 11-3 22
  1.2.2. Kế toán chi phí sản xuất xây lắp tại xí nghiệp Sông Đà 11-3 22
  1.2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 23
  1.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: 33
  1.2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung: 45
  1.2.2.4) Kế toán chi phí sử dụng máy thi công : 58
  1.2.2.5) Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất: 62
  1.2.3. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp Sông Đà 11-3: 65
  1.2.3.1. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang 65
  1.2.3.2. Tính giá thành sản phẩm xây lắp: 67
  PHẦN 2: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂP LẮP TẠI XÍ NGHIỆP SÔNG ĐÀ 11-3 69
  2.1. Đánh giá chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp Sông Đà 11-3: 69
  2.1.1. Những ưu điểm: 69
  2.1.1.1. Về tổ chức quản lý: 69
  2.1.1.2. Về tổ chức hoạt động kinh doanh: 70
  2.1.1.3. Về tổ chức bộ máy kế toán: 70
  2.1.1.4. Về tổ chức công tác kế toán: 71
  2.1.1.5. Công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp : 71
  2.1.2. Những hạn chế còn tồn tại: 73
  2.1.2.1. Về công tác kế toán: 73
  2.1.2.2. Về kế toán tập hợp chi phí sẩn xuất và tính giá thành sản phẩm: 74
  2.2. Hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp Sông Đà 11-3: 76
  2.2.1. Về công tác kế toán: 76
  2.2.1.1. Tổ chức bộ máy kế toán: 76
  2.2.1.2. Về phương thức giao khoán: 77
  2.2.1.3. Về công tác luân chuyển chứng từ 77
  2.2.1.4. Nâng cao hiệu quả hoạt động thu vốn 77
  2.2.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm hoàn thành tại xí nghiệp Sông Đà 11-3 77
  2.2.2.1. Kế toán chi phí NVL trực tiếp: 77
  2.2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp : 78
  2.2.2.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công: 78
  2.2.2.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 78
  2.2.2.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm dở dang cuối kỳ 79
  2.2.2.6. Tính giá thành sản phẩm: 79
  KẾT LUẬN 80
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81


  Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp Sông Đà 11-3
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại xí nghiệp Sông Đà 11-3 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status