Đề tài: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CAFATEX


Luận văn dài 72 trang
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 CHI PHÍ SẢN XUẤT
2.1.2 GIÁ THÁNH SẢN PHẨM
2.1.3QUY TÌNH KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TỎNG DOANH NGHIỆP
2.1.4 SƠ ĐỒ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
2.1.5 PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CÁC KHOẢN MỤC GIÁ THÀNH
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 3. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CP THỦY SẢN CAFATEX
3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
3.2 LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG VÀ NĂNG LỰC SẢN XUẤT
3.3 CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY
3.4 QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
3.5 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG
3.6 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TỪ 2004-2006
3.7 TỔNG QUÁT VỀ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
CHƯƠNG 4. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
TẠI CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CAFATEX
4.1 KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT THEO TỪNG KHOẢN MỤC
4.2 ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM DỞ DANG VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT
4.3 PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH TÔM
4.4 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ THÀNH TÔM ĐÔNG BLOCK
4.5 ĐÁNH GIÁ CHUNG
CHƯƠNG 5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIẢM CHI PHÍ
5.1 GIẢM CHI PHÍ SẢN XUẤT
5.2 GIẢM CHI PHÍ BÁN HÀNG VÀ CHI PHÍ QUẢN LÍ DOANH NGHIỆP
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xuất nhập khẩu thủy sản cafatex
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty xuất nhập khẩu thủy sản cafatex sẽ giúp ích cho bạn.