Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp sài gòn - tp. Hcm

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp sài gòn - tp. Hcm


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2012
  Đề tài: PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - TP. HCM
  Định dạng file word


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ .3
  1.1. Sơ lược về ngân hàng điện tử .3
  1.1.1. Sự phát triển của ngân hàng điện tử trên thế giới và khái niệm về dịch vụ
  ngân hàng điện tử .3
  1.1.2. Cơ sở pháp lý để xây dựng ngân hàng điện tử .4
  1.2. Các loại hình dịch vụ E - Banking hiện nay .5
  1.2.1. Thẻ thanh toán 5
  1.2.2. Máy rút tiền tự động (ATM) .8
  1.2.3. Máy thanh toán tại các điểm bán hàng (POS) 9
  1.2.4. Ngân hàng qua điện thoại (Phone Banking, SMS Banking, Mobile
  Banking) 11
  1.2.5. Home Banking 13
  1.2.6. Internet Banking .16
  Chương 2: THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI DỊCH VỤ E - BANKING TẠI
  NHTMCP SÀI GÒN - TP. HCM 20
  2.1. Giới thiệu chung về NH TMCP Sài Gòn (SCB) .20
  2.1.1. Khái quát về ngân hàng TMCP Sài Gòn 20
  2.1.2. Các hoạt động chính .22
  2.2. Tình hình chung về dịch vụ E - Banking tại SCB - TP. HCM .24
  2.3. Tình hình triển khai các dịch vụ E - Banking tại SCB - TP. HCM 25
  2.3.1. Tình hình về dịch vụ thẻ .25
  2.3.2. Tình hình sử dụng máy ATM 31
  2.3.3. Tình hình sử dụng máy POS .34
  2.3.4. Tình hình dịch vụ Internet Banking - SMS Banking - Phone Banking38
  2.3.5. Kết quả khảo sát về chất lượng dịch vụ E - Banking tại SCB – TP. HCM
  .50
  2.4. So sánh chất lượng dịch vụ E-banking của SCB so với một số NH khác
  55
  2.5. Triển vọng phát triển dịch vụ E - Banking tại SCB – TP. HCM 57
  2.5.1. Về môi trường hoạt động 57
  2.5.2. Về điều kiện của NH 59
  Chương 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG DỊCH VỤ E
  - BANKING TẠI VIỆT NAM NÓI CHUNG VÀ NH TMCP SÀI GÒN NÓI
  RIÊNG .62
  3.1. Đánh giá chung về tình hình sử dụng và phát triển dịch vụ E - Banking
  62
  Ưu điểm và hạn chế 62


  3.1.1. Đối với KH .62
  3.1.2. Đối với NH .63
  3.1.3. Đối với toàn thể nền kinh tế 65


  Nguyên nhân của những hạn chế trong quá trình phát triển E –


  Banking 65
  3.2. Một số giải pháp mở rộng dịch vụ E - Banking tại SCB – TP. HCM .66
  3.2.1. Giải pháp về kỹ thuật công nghệ và cơ sở hạ tầng .66
  3.2.2. Giải pháp về đào tạo con người .68
  3.2.3. Giải pháp về maketing 69
  3.2.4. Một số giải pháp khác .72
  3.3. Một số kiến nghị nhằm thúc đẩy các dịch vụ E - Banking tại Việt Nam
  75
  3.3.1. Kiến nghị với NHNN 75
  3.3.2. Kiến nghị với Chính Phủ và các cơ quan quản lý 75
  KẾT LUẬN 79
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .80
  PHỤ LỤC 1 81
  PHỤ LỤC 2 82
  PHỤ LỤC 3 83
  PHỤ LỤC 4 84
  PHỤ LỤC 5 85
  PHỤ LỤC 6 86


  LỜI MỞ ĐẦU


  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong những năm gần đây, với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ
  và xu hướng toàn cầu hóa, tự do hóa tài chính đã thúc đẩy các phương thức thanh
  toán không dùng tiền mặt phát triển. Không chỉ dừng lại việc thanh toán bằng giấy
  tờ có giá hay ủy nhiệm thu/chi của doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch
  thương mại, có giá trị và khối lượng lớn, thanh toán không dùng tiền mặt đã trở
  thành hình thức chi tiêu tiện lợi với nhiều dịch vụ tặng kèm theo. Từ khi gia nhập
  WTO từ 11/01/2007, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ.
  Bên cạnh những thuận lợi, còn nhiều khó khăn mà các ngành kinh tế cần vượt qua
  để tồn tại và phát triển. Nhất là ngành NH, một ngành còn non yếu ở Việt Nam đang
  chịu nhiều áp lực cạnh tranh của các NH nước ngoài cũng như các định chế tài
  chính khác. Đồng thời cùng với xu hướng toàn cầu hoá nền kinh tế, việc áp dụng
  những tiến bộ của khoa học công nghệ là một xu hướng tất yếu. Như vậy, các
  NHTM Việt Nam muốn tồn tại và phát triển cũng cần phải áp dụng những tiến bộ
  của khoa học công nghệ thì mới có thể đáp ứng được các nhu cầu của KH một cách
  tốt nhất, tiện lợi nhất. Hiện nay, các NH trên thế giới đã cung cấp nhiều loại dịch vụ
  tiên tiến, hiện đại phục vụ KH nhanh chóng, an toàn và tiện lợi mà KH không cần
  đến trực tiếp tại NH. Các dịch vụ đó được gọi là dịch vụ “Ngân hàng điện tử” (E -
  Banking). Việc phát triển các dịch vụ E - Banking ở Việt Nam cũng là một xu
  hướng tất yếu.
  Qua thời gian được thực tập tại NH TMCP Sài Gòn - Chi nhánh Tân Định, em
  đã có cơ hội được tìm hiểu về các hoạt động của NH. Em thấy NH TMCP Sài Gòn
  là một trong những NH đi đầu trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ.
  Những kết quả mà NH đạt được trong những năm qua càng ngày càng khẳng định
  được vị thế của NH. Dịch vụ E - Banking do NH cung cấp bao gồm nhiều loại hình
  như: thẻ thanh toán, máy rút tiền tự động ATM, máy POS, Internet Banking, SMS
  Banking, Phone Banking đã đạt được nhiều thành tựu từ khi được triển khai. Và
  trong tương lai, SCB điện tử sẽ tiếp tục phát triển mạnh, góp phần nâng cao vị thế
  của NH, đạt được mục tiêu trở thành tập đoàn tài chính vững mạnh trên thị trường
  tài chính Việt Nam. Cùng với những kiến thức được thầy cô trang bị ở trường và
  qua quá trình thực tập tại NH em đã quyết định chọn đề tài: “Phát triển dịch vụ
  Ngân hàng điện tử tại NH TMCP Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh”.
  2. Mục đích nghiên cứu
  - Hệ thống những vấn đề có liên quan đến dịch vụ E - Banking.
  - Tìm hiểu thực trạng triển khai dịch vụ E - Banking tại SCB. Từ đó phân tích,
  đánh giá, nghiên cứu những nhân tố tác động đến sự phát triển dịch vụ E - Banking .
  - Phân tích những triển vọng, đưa ra một số giải pháp góp phần mở rộng dịch
  vụ E - Banking .
  3. Phạm vi nghiên cứu
  Tập trung chủ yếu vào thực trạng triển khai dịch vụ E - Banking tại SCB, so
  sánh với những NH khác trên địa bàn để tìm ra những giải pháp góp phần phát triển
  hơn nữa dịch vụ NHĐT của SCB.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Để nghiên cứu đề tài này em có sử dụng các phương pháp như: thống kê, so
  sánh, phân tích, khảo sát, thăm dò thực tế
  5. Kết cấu đề tài
  Đề tài gồm 3 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về dịch vụ Ngân hàng điện tử (E - Banking).
  Chương 2: Thực trạng triển khai dịch vụ E - Banking tại NH SCB - TP. HCM.
  Chương 3: Nhận xét và kiến nghị giải pháp mở rộng dịch vụ E - Banking tại
  Việt Nam nói chung và NH TMCP Sài Gòn nói riêng.
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ
  1.1. Sơ lược về ngân hàng điện tử
  1.1.1. Sự phát triển của ngân hàng điện tử trên thế giới và khái niệm về dịch
  vụ ngân hàng điện tử
  Ngày nay, TMĐT đang là một xu thế phát triển tất yếu trên thế giới và làm biến
  đổi sâu sắc các phương thức kinh doanh, thay đổi hình thức, nội dung hoạt động
  kinh tế, văn hóa, xã hội của loài người.
  Để thúc đẩy quá trình hội nhập, thu hút KH cũng như giành giật cơ hội trong
  kinh doanh, hầu hết các NH trên thế giới đang không ngừng tăng cường và đưa ra
  các dịch vụ tiện lợi, nhanh gọn và được hỗ trợ mạnh mẽ của các công nghệ hiện đại
  như máy giao dịch tự động (ATM), máy thanh toán tại các điểm bán hàng (POS),
  mạng lưới cung cấp dịch vụ NH thông qua mạng điện thoại, máy tính cá nhân
  Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông, của khoa
  học kỹ thuật, của công nghệ mới như Internet, mạng điện thoại di động, Web , mô
  hình NH với hệ thống quầy làm việc, những tòa nhà cao ốc, giờ làm việc hành chính
  7, 8 giờ sáng đến 4, 5 giờ chiều (“brick and mortar” Banking) đang dần được cải
  tiến và thay thế bằng mô hình NH mới – “Ngân hàng điện tử” (“ click and mortar”
  Banking). Khẳng định bằng những thành công trong những năm qua, NHĐT đã có
  những bước phát triển vượt bậc và trở thành mô hình tất yếu cho hệ thống NH trong
  thế kỷ 21. Tại các nước đi đầu như Mỹ, các nước Châu Âu, Australia và tiếp sau đó
  là các quốc gia và vùng lãnh thổ như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kông,
  Đài Loan các NH ngoài việc đẩy mạnh phát triển hệ thống thanh toán điện tử còn
  mở rộng phát triển các kênh giao dịch điện tử (E - Banking) như các loại thẻ giao
  dịch qua máy rút tiền tự động ATM, các loại thẻ tín dụng Smart Card, Visa, Master
  Card và các dịch vụ NH trực tuyến như: Internet Banking, Mobile Banking,
  Telephone Banking, Home Banking.
  Tại Việt Nam, tháng 3/1995, hệ thống thanh toán điện tử bắt đầu có sự tham gia
  của hệ thống SWIFT. Hệ thống thanh toán điện tử liên NH triển khai vào tháng
  05/2002 cho phép phát triển NH bán lẻ và NH bán buôn.


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. TS. Võ Thị Thuý Anh, ThS. Lê Phương Dung, “Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại”,
  NXB Tài Chính.
  2. Vũ Lê Quỳnh Dao; Nguyễn Thị Hiền Chi ( 2004), “ Quản lý rủi ro đối với hoạt
  động ngân hàng điện tử”, “Tạp chí phát triển kinh tế”.
  3. Nguyễn Thị Minh Hiền (2003), “Marketing Ngân hàng”, NXB Thống Kê,
  Hồ Chí Minh.
  4. Nguyễn Thị Minh Hiền (1999), “Marketing dịch vụ tài chính”, NXB Thống kê,
  Hà Nội.
  5. Đỗ Văn Hữu (2005), “Thúc đẩy phát triển Ngân hàng điện tử ở Việt Nam”, Tạp
  chí thông tin ngân hàng - số 3.
  6. TS. Nguyễn Minh Kiều (2007), “Nghiệp vụ Ngân hàng hiện đại”, NXB Thống
  kê.
  7. TS. Đinh Thị Mỹ Loan (2011), “Thẻ ngân hàng là gì”, Hội tiêu chuẩn và bảo vệ
  người tiêu dùng, Hà Nội.
  8. Peter S.Rose (2001), “Quản trị ngân hàng thương mại”, Nhà xuất bản tài chính,
  NXB Hà Nội.
  9. Các trang web:
  - NH TMCP Sài Gòn: http://www.scb.com.vn
  - NH TMCP Đông Á: http://www.dongabank.com.vn
  - NH TMCP Ngoại Thương: www.vietcombank.com.vn
  - NH TMCP Kỹ Thương: http://www.techcombank.com.vn
  - NH TMCP Á Châu: http://acb.com.vn
  - NH Đầu Tư và Phát triển: http://www.bidv.com.vn
  - NH Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn: http://www.agribank.com.vn
  - NHNN Việt Nam: http://www.sbv.gov.vn
  - Hiệp hội ngân hàng Việt Nam: http://vnba.org.vn
  - Saga Communications: www.saga.vn
  - http://taichinhvietnam.com
  - http://baomoi.com
  - http://luatviet.net
  Xem Thêm: Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp sài gòn - tp. Hcm
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng tmcp sài gòn - tp. Hcm sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status