Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Tổ chức công tác kế toán bán hàng, phân bổ chi phí mua hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Văn phò

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức công tác kế toán bán hàng, phân bổ chi phí mua hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Văn phò


  Tài liệu được 85 điểm dài 90 trang ( Trường Cao Đẳng KTCN Hà Nôi)
  Đây là một số nội dung trong bài báo cáo:

  LỜI MỞ ĐẦU

  Trong những năm qua, thực hiện đường lối phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế nước ta đã có sự biến đổi sâu sắc và phát triển mạnh mẽ, trong đó các Công ty thuộc các thành phần kinh tế khác nhau cùng tồn tại, cạnh tranh với nhau và bình đẳng trước pháp luật. Nhưng dù kinh doanh trong lĩnh vực nào và thuộc các thành phần kinh tế nào thì tiêu thụ được sản phẩm hàng hoá hay không là yếu tố then chốt quyết định sự tồn tại của Công ty. Bởi vì chỉ có tiêu thụ được sản phẩm hàng hoá, Công ty mới có thể đảm bảo trang trải các chi phí kinh doanh, đảm bảo cho Công ty tiến hành tái sản xuất giản đơn cũng như mở rộng, là nguồn để Công ty thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, ổn định tình hình tài chính Công ty. Hơn nữa việc phân bổ chi phí mua hàng một cách hợp lý sẽ điều tiết tốt hơn cho việc kinh doanh.
  Do đó để đảm bảo cho hoạt động kinh tế nói chung và hoạt động trong lĩnh vực tiêu thụ hàng hoá nói riêng phát triển thì chúng ta không thể coi nhẹ vấn đề hạch toán kế toán. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, thời gian qua công tác hạch toán kế toán đã dần được hoàn thiện. Tuy nhiên thực tế còn nhiều vấn đề đòi hỏi phải có sự quan tâm nghiên cứu nhằm đưa ra một phương pháp thống nhất trong công tác hạch toán kế toán, đặc biệt là lĩnh vực tổ chức kế toán bán hàng,việc phân bổ chi phí mua hàng và xác định kết quả bán hàng để các Công ty có thể nắm bắt thông tin một cách thường xuyên, chính xác và đầy đủ. Từ đó có biện pháp thúc đẩy và điều hòa quá trình kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất.
  Nhận thức được vai trò quan trọng của công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm, việc phân bổ chi phí mua hàng và xác định kết quả kinh doanh của các Công ty nói chung và của Công ty CP Khoa Học Kỹ Thuật Phương Bắc nói

  riêng, với kiến thức được trang bị ở trường, được sự hướng dẫn tận tình của Cô giáo hướng dẫn LÊ THỊ CHUYÊN cùng với sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ phòng kế toán Công ty CP Khoa Học Kỹ Thuật Phương Bắc em mạnh dạn đi sâu nghiên cứu chuyên đề : “ Kế toán bán hàng, phân bổ chi phí mua hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Khoa Học Kỹ Thuật Phương Bắc. Bài báo cáo của em không tránh khỏi thiếu xót, mong các thầy cô và cán bộ phòng ban của Công ty chỉ bảo và góp ý cho em.
  Nội dung của chuyên đề đề cập tới những vấn đề lý luận chung, thực tế và những nhận xét, kiến nghị về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của Công ty và các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay.
  Chuyên đề được trình bày với những nội dung sau:


  Chương 1: Tổng quan về Công ty CP Khoa Học Kỹ Thuật Phương Bắc
  Chương 2: Thực trạng về tổ chức công tác kế toán bán hàng,việc phân bổ chi phi mua hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Khoa Học Kỹ Thuật Phương Bắc
  Chương 3: Phương hướng và các giải pháp hoàn thiện những vấn đề tồn tại về việc tổ chức công tác kế toán bán hàng, phân bổ chi phí mua hàng và xác định kết quả kinh doanh

  CHƯƠNG 1:
  TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP KHOA HỌC KỸ THUẬT PHƯƠNG BẮC

  1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty


  Khái quát chung về Công ty:
  Công ty CP Khoa Học Kỹ Thuật Phương Bắc được thành lập dựa trên luật doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân, có quyền và nghĩa vụ theo luật định, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh của mình trong số vốn do Công ty quản lý, có con dấu riêng, có tài sản và các quỹ tập trung, được mở tài khoản ngân hàng theo quy định của Nhà nước. Với số vốn điều lệ là 5.000.000.000 ( Năm tỷ đồng).

  Bảng 9: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ.
  Đơn vị: Công ty CP Khoa Học Kỹ Thuật Phương Bắc
  Địa chỉ: Ngõ Xóm Trung - Đội 1- Xã Tả Thanh Oai - Thanh Trì - Hà Nội

  Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ ( sản phẩm, hàng hóa)
  Năm 2013
  Tài khoản 156 Tên kho: Kho 02 – Trang sức
  Tên hàng hóa: Dây chuyền đính pha lê tiệp
  Chứng từ Diễn giải Tài khoản đối ứng Đơn giá Nhập Xuất Tồn
  Số hiệu Ngày SL TT SL TT SL TT
  Tồn đầu tháng 6.272.727 21 131.727.267
  PN3 01/3 Nhập kho dây chuyền đính pha lê tiệp 331 6.272.727 25 156.818.175 46 288.545.442
  PX3 02/3 Xuất bán công ty Thăng Long 112 6.272.727 5 31.363.635 41 257.181.807
  . . . . . . . . . . .
  PX40 02/3 Xuất bán cho doanh nghiệp Ngọc Thanh 112 6.272.727 6 37.636.362 35 219.545.445
  PX8 06/3 Xuất bán khách lẻ 111 6.272.727 2 12.545.454 33 206.999.991
  PX9 9/3 Xuất khách bán lẻ 111 6.272.727 10 62.727.270 23 144.272.721
  PX18 15/3 Xuất bán cho cty Cường Đạt 131 6.272.727 10 62.727.270 13 81.545.451
  PX21 21/3 Xuất bán cho cty Thảo Nguyễn 131 6.272.727 12 75.272.724 1 6.272.727
  Tổng 25 156.818.175 45 282.272.715
  Tồn cuối tháng 1 6.272.727


  Dựa vào hóa đơn, phiếu nhập kho và phiếu xuất kho trong tháng kế toán vào bảng tổng hợp nhập xuất tồn cụ thể như sau:
  Bảng 10:
  Đơn vị: Công ty CP Khoa Học Kỹ Thuật Phương Bắc
  Địa chỉ: Ngõ Xóm Trung - Đội 1- Xã Tả Thanh Oai - Thanh Trì - Hà Nội

  Bảng tổng hợp NHẬP - XUẤT - TỒN
  Tháng 03 năm 2013

  Stt Mã hàng ĐVT Tên nhãn hiệu, quy cách sản phẩm, hàng hóa Tồn đầu kỳ Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ Tồn cuối kỳ
  SL TT SL TT SL TT SL TT
  1 DC Chiếc Dây chuyền đính pha lê Tiệp 21 131.727.267 25 156.818.175 45 282.272.715 1 6.272.727
  2 KT1 Chiếc Kẹp đờmi cườm thủy tinh 29 167.620.000 43 248.540.000 53 306.340.000 19 109.820.000
  3 KT2 Chiếc Kẹp đờ mi 3 đá epoxy pha lê 30 183.000.000 50 305.000.000 51 311.100.000 29 176.900.000
  4 KT3 Chiếc Cài pháp cườm nơ da xanh rêu 1000 20.000.000 100 2.000.000 600 12.000.000 500 10.000.000
  5 H1 Chiếc Hoa tai 3 lá đá pha lê tiệp trắng 90 2.250.000 500 12.500.000 550 13.750.000 40 1.000.000
  6 H2 Chiếc Hoa tai trái tim pha lê tiêp đen 150 4.200.000 3000 84.000.000 2900 81.200.000 250 7.000.000
  7 L1 Chiếc Lắc kim loại mạ vàng hoa đá Ý 750 24.000.000 500 16.000.000 250 8.000.000
  8 L2 Chiếc Vòng đá thủy tinh ngoc trai 100 10.000.000 60 6.000.000 40 4.000.000
  9 L3 Chiếc Lắc 3 vòng ngọc trai cườm nơ 200 33.000.000 100 16.500.000 100 16.500.000
  10 L4 Chiếc Vòng tay kẽm pha lê tiệp đá vuông trong 25 7.750.000 10 3.100.000 15 4.650.000 20 6.200.000
  11 K1 Chiếc Kính tròng hở gọng mảnh đính bướm 34 850.000 100 2.500.000 120 3.000.000 14 350.000
  12 K2 Chiếc Kính nâu gọng khắc hạt đồng 100 5.500.000 60 3.300.000 40 2.200.000
  13 K3 Chiếc Túi xách da 50 1.500.000 35 1.050.000 15 450.000
  TỔNG 591.397.267 814.458.175 1.057.617.715 348.692.727


  2.3.2 Phương pháp xác định giá vốn hàng bán


  Trị giá vốn hàng đã bán
  Trị giá vốn hàng xuất đã bán
  =
  Chi phí thu mua phân bổ cho số hàng hóa tiêu thụ
  Trị giá mua hàng hóa đã tiêu thụ
  Trị giá mua của số hàng hiện còn cuối kỳ


  Hiện nay, Công ty không tiến hành bước phân bổ chi phí mua hàng vào giá vốn tiêu thụ trong kỳ, Tất cả, các chi phí mua hàng phát sinh cho hàng nhập vào đều được cho hết vào tài khoản 156 (Hàng hóa) để đơn giản trong công tác kế toán và phù hợp với mô hình của Công ty


  Chứng từ sử dụng: Căn cứ vào hóa đơn bán hàng (Hóa đơn GTGT), phiếu xuất kho, kế toán tính ra trị giá vốn của hàng xuất bán theo phương pháp bình quân gia quyền.

  Tài khoản kế toán sử dụng: Để phản ánh giá vốn hàng hóa bán ra Văn phòng Công ty sử dụng TK 632 “Giá vốn hàng bán”, TK này cuối kỳ không có số dư. TK này được mở chi tiết đến từng phòng kinh doanh và phương án kinh doanh.
  Bảng 9: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ.
  Đơn vị: Công ty CP Khoa Học Kỹ Thuật Phương Bắc
  Địa chỉ: Ngõ Xóm Trung - Đội 1- Xã Tả Thanh Oai - Thanh Trì - Hà Nội

  Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ ( sản phẩm, hàng hóa)
  Năm 2013
  Tài khoản 156 Tên kho: Kho 02 – Trang sức
  Tên hàng hóa: Dây chuyền đính pha lê tiệp
  Chứng từ Diễn giải Tài khoản đối ứng Đơn giá Nhập Xuất Tồn
  Số hiệu Ngày SL TT SL TT SL TT
  Tồn đầu tháng 6.272.727 21 131.727.267
  PN3 01/3 Nhập kho dây chuyền đính pha lê tiệp 331 6.272.727 25 156.818.175 46 288.545.442
  PX3 02/3 Xuất bán công ty Thăng Long 112 6.272.727 5 31.363.635 41 257.181.807
  . . . . . . . . . . .
  PX40 02/3 Xuất bán cho doanh nghiệp Ngọc Thanh 112 6.272.727 6 37.636.362 35 219.545.445
  PX8 06/3 Xuất bán khách lẻ 111 6.272.727 2 12.545.454 33 206.999.991
  PX9 9/3 Xuất khách bán lẻ 111 6.272.727 10 62.727.270 23 144.272.721
  PX18 15/3 Xuất bán cho cty Cường Đạt 131 6.272.727 10 62.727.270 13 81.545.451
  PX21 21/3 Xuất bán cho cty Thảo Nguyễn 131 6.272.727 12 75.272.724 1 6.272.727
  Tổng 25 156.818.175 45 282.272.715
  Tồn cuối tháng 1 6.272.727


  Dựa vào hóa đơn, phiếu nhập kho và phiếu xuất kho trong tháng kế toán vào bảng tổng hợp nhập xuất tồn cụ thể như sau:
  Bảng 10:
  Đơn vị: Công ty CP Khoa Học Kỹ Thuật Phương Bắc
  Địa chỉ: Ngõ Xóm Trung - Đội 1- Xã Tả Thanh Oai - Thanh Trì - Hà Nội

  Bảng tổng hợp NHẬP - XUẤT - TỒN
  Tháng 03 năm 2013

  Stt Mã hàng ĐVT Tên nhãn hiệu, quy cách sản phẩm, hàng hóa Tồn đầu kỳ Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ Tồn cuối kỳ
  SL TT SL TT SL TT SL TT
  1 DC Chiếc Dây chuyền đính pha lê Tiệp 21 131.727.267 25 156.818.175 45 282.272.715 1 6.272.727
  2 KT1 Chiếc Kẹp đờmi cườm thủy tinh 29 167.620.000 43 248.540.000 53 306.340.000 19 109.820.000
  3 KT2 Chiếc Kẹp đờ mi 3 đá epoxy pha lê 30 183.000.000 50 305.000.000 51 311.100.000 29 176.900.000
  4 KT3 Chiếc Cài pháp cườm nơ da xanh rêu 1000 20.000.000 100 2.000.000 600 12.000.000 500 10.000.000
  5 H1 Chiếc Hoa tai 3 lá đá pha lê tiệp trắng 90 2.250.000 500 12.500.000 550 13.750.000 40 1.000.000
  6 H2 Chiếc Hoa tai trái tim pha lê tiêp đen 150 4.200.000 3000 84.000.000 2900 81.200.000 250 7.000.000
  7 L1 Chiếc Lắc kim loại mạ vàng hoa đá Ý 750 24.000.000 500 16.000.000 250 8.000.000
  8 L2 Chiếc Vòng đá thủy tinh ngoc trai 100 10.000.000 60 6.000.000 40 4.000.000
  9 L3 Chiếc Lắc 3 vòng ngọc trai cườm nơ 200 33.000.000 100 16.500.000 100 16.500.000
  10 L4 Chiếc Vòng tay kẽm pha lê tiệp đá vuông trong 25 7.750.000 10 3.100.000 15 4.650.000 20 6.200.000
  11 K1 Chiếc Kính tròng hở gọng mảnh đính bướm 34 850.000 100 2.500.000 120 3.000.000 14 350.000
  12 K2 Chiếc Kính nâu gọng khắc hạt đồng 100 5.500.000 60 3.300.000 40 2.200.000
  13 K3 Chiếc Túi xách da 50 1.500.000 35 1.050.000 15 450.000
  TỔNG 591.397.267 814.458.175 1.057.617.715 348.692.727


  2.3.2 Phương pháp xác định giá vốn hàng bán


  Trị giá vốn hàng đã bán
  Trị giá vốn hàng xuất đã bán
  =
  Chi phí thu mua phân bổ cho số hàng hóa tiêu thụ
  Trị giá mua hàng hóa đã tiêu thụ
  Trị giá mua của số hàng hiện còn cuối kỳ


  Hiện nay, Công ty không tiến hành bước phân bổ chi phí mua hàng vào giá vốn tiêu thụ trong kỳ, Tất cả, các chi phí mua hàng phát sinh cho hàng nhập vào đều được cho hết vào tài khoản 156 (Hàng hóa) để đơn giản trong công tác kế toán và phù hợp với mô hình của Công ty


  Chứng từ sử dụng: Căn cứ vào hóa đơn bán hàng (Hóa đơn GTGT), phiếu xuất kho, kế toán tính ra trị giá vốn của hàng xuất bán theo phương pháp bình quân gia quyền.

  Tài khoản kế toán sử dụng: Để phản ánh giá vốn hàng hóa bán ra Văn phòng Công ty sử dụng TK 632 “Giá vốn hàng bán”, TK này cuối kỳ không có số dư. TK này được mở chi tiết đến từng phòng kinh doanh và phương án kinh doanh.
  Bảng 9: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ.
  Đơn vị: Công ty CP Khoa Học Kỹ Thuật Phương Bắc
  Địa chỉ: Ngõ Xóm Trung - Đội 1- Xã Tả Thanh Oai - Thanh Trì - Hà Nội

  Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ ( sản phẩm, hàng hóa)
  Năm 2013
  Tài khoản 156 Tên kho: Kho 02 – Trang sức
  Tên hàng hóa: Dây chuyền đính pha lê tiệp
  Chứng từ Diễn giải Tài khoản đối ứng Đơn giá Nhập Xuất Tồn
  Số hiệu Ngày SL TT SL TT SL TT
  Tồn đầu tháng 6.272.727 21 131.727.267
  PN3 01/3 Nhập kho dây chuyền đính pha lê tiệp 331 6.272.727 25 156.818.175 46 288.545.442
  PX3 02/3 Xuất bán công ty Thăng Long 112 6.272.727 5 31.363.635 41 257.181.807
  . . . . . . . . . . .
  PX40 02/3 Xuất bán cho doanh nghiệp Ngọc Thanh 112 6.272.727 6 37.636.362 35 219.545.445
  PX8 06/3 Xuất bán khách lẻ 111 6.272.727 2 12.545.454 33 206.999.991
  PX9 9/3 Xuất khách bán lẻ 111 6.272.727 10 62.727.270 23 144.272.721
  PX18 15/3 Xuất bán cho cty Cường Đạt 131 6.272.727 10 62.727.270 13 81.545.451
  PX21 21/3 Xuất bán cho cty Thảo Nguyễn 131 6.272.727 12 75.272.724 1 6.272.727
  Tổng 25 156.818.175 45 282.272.715
  Tồn cuối tháng 1 6.272.727


  Dựa vào hóa đơn, phiếu nhập kho và phiếu xuất kho trong tháng kế toán vào bảng tổng hợp nhập xuất tồn cụ thể như sau:
  Bảng 10:
  Đơn vị: Công ty CP Khoa Học Kỹ Thuật Phương Bắc
  Địa chỉ: Ngõ Xóm Trung - Đội 1- Xã Tả Thanh Oai - Thanh Trì - Hà Nội

  Bảng tổng hợp NHẬP - XUẤT - TỒN
  Tháng 03 năm 2013

  Stt Mã hàng ĐVT Tên nhãn hiệu, quy cách sản phẩm, hàng hóa Tồn đầu kỳ Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ Tồn cuối kỳ
  SL TT SL TT SL TT SL TT
  1 DC Chiếc Dây chuyền đính pha lê Tiệp 21 131.727.267 25 156.818.175 45 282.272.715 1 6.272.727
  2 KT1 Chiếc Kẹp đờmi cườm thủy tinh 29 167.620.000 43 248.540.000 53 306.340.000 19 109.820.000
  3 KT2 Chiếc Kẹp đờ mi 3 đá epoxy pha lê 30 183.000.000 50 305.000.000 51 311.100.000 29 176.900.000
  4 KT3 Chiếc Cài pháp cườm nơ da xanh rêu 1000 20.000.000 100 2.000.000 600 12.000.000 500 10.000.000
  5 H1 Chiếc Hoa tai 3 lá đá pha lê tiệp trắng 90 2.250.000 500 12.500.000 550 13.750.000 40 1.000.000
  6 H2 Chiếc Hoa tai trái tim pha lê tiêp đen 150 4.200.000 3000 84.000.000 2900 81.200.000 250 7.000.000
  7 L1 Chiếc Lắc kim loại mạ vàng hoa đá Ý 750 24.000.000 500 16.000.000 250 8.000.000
  8 L2 Chiếc Vòng đá thủy tinh ngoc trai 100 10.000.000 60 6.000.000 40 4.000.000
  9 L3 Chiếc Lắc 3 vòng ngọc trai cườm nơ 200 33.000.000 100 16.500.000 100 16.500.000
  10 L4 Chiếc Vòng tay kẽm pha lê tiệp đá vuông trong 25 7.750.000 10 3.100.000 15 4.650.000 20 6.200.000
  11 K1 Chiếc Kính tròng hở gọng mảnh đính bướm 34 850.000 100 2.500.000 120 3.000.000 14 350.000
  12 K2 Chiếc Kính nâu gọng khắc hạt đồng 100 5.500.000 60 3.300.000 40 2.200.000
  13 K3 Chiếc Túi xách da 50 1.500.000 35 1.050.000 15 450.000
  TỔNG 591.397.267 814.458.175 1.057.617.715 348.692.727


  2.3.2 Phương pháp xác định giá vốn hàng bán


  Trị giá vốn hàng đã bán
  Trị giá vốn hàng xuất đã bán
  =
  Chi phí thu mua phân bổ cho số hàng hóa tiêu thụ
  Trị giá mua hàng hóa đã tiêu thụ
  Trị giá mua của số hàng hiện còn cuối kỳ


  Hiện nay, Công ty không tiến hành bước phân bổ chi phí mua hàng vào giá vốn tiêu thụ trong kỳ, Tất cả, các chi phí mua hàng phát sinh cho hàng nhập vào đều được cho hết vào tài khoản 156 (Hàng hóa) để đơn giản trong công tác kế toán và phù hợp với mô hình của Công ty
  Chứng từ sử dụng: Căn cứ vào hóa đơn bán hàng (Hóa đơn GTGT), phiếu xuất kho, kế toán tính ra trị giá vốn của hàng xuất bán theo phương pháp bình quân gia quyền.
  Tài khoản kế toán sử dụng: Để phản ánh giá vốn hàng hóa bán ra Văn phòng Công ty sử dụng TK 632 “Giá vốn hàng bán”, TK này cuối kỳ không có số dư. TK này được mở chi tiết đến từng phòng kinh doanh và phương án kinh doanh.


  Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán bán hàng, phân bổ chi phí mua hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Văn phò
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán bán hàng, phân bổ chi phí mua hàng và xác định kết quả kinh doanh ở Văn phò sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status