Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Thực tập tại công ty cổ phần thời trang thể thao chuyên nghiệp giao thuỷ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực tập tại công ty cổ phần thời trang thể thao chuyên nghiệp giao thuỷ


  MỤC LỤC
  Phần 1: TÌM HIỂU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP GIAO THUỶ 3
  1.1 ) QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP GIAO THUỶ 3
  1.2 ) TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP GIAO THUỶ: 4
  1.3 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÍ CỦA CÔNGTY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP GIAOTHUỶ 5
  1.4 ) CHỨC NĂNG CỦA BỘ PHẬN SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP GIAO THUỶ 6
  1.5) QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY: 6
  1.6 ) chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán và hình thức sơ đồ kế toán áp dụng trong công ty: 7
  1.6.1)Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán: 8
  1.6.2)Hình thức sơ đồ kế toán áp dụng tại công ty: 9
  1.7 ) TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG KINH DOANH ĐẾN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH. 10
  1.7.1 ) chính sách kinh tế và tài chính của nhà nước. 10
  1.7.1.1 ) Chính sách đầu tư phát triển khoa học công nghệ: 10
  1.7.1.2 ) Chính sách nguyên vật liệu phụ: 10
  1.7.1.3 ) Chính sách về lao động và phát triển: 10
  1.7.2 ) Tình trạng nền kinh tế và các yếu tố thị trường: 11
  1.7.2.1 ) Thực trạng nền kinh tế và thị trường: 11
  1.7.2.2) Chiến lược phát triển của công ty: 11
  PHẦN 2: TÌM HIỂU CHI TIẾT CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP GIAO THUỶ 13
  2.1.Vốn kinh doanh của công ty: 13
  2.1.1) khái quát về nguồn vốn kinh doanh và cơ cấu nguồn vốn kinh doanh của công ty: 13
  2.1.1.1) Nguồn vốn kinh doanh và cơ cấu nguồn vốn kinh doanh: 13
  2.1.1.2) Các hình thức huy động vốn của công ty. 15
  2.1.2)Vốn cố định của công ty: 17
  2.1.2.1)Khái niệm vốn cố định: 17
  2.1.2.2)Phân loại tài sản cố định: 17
  2.1.2)Cơ cấu vốn cố định của công ty cổ phần thời trang thể thao chuyên nghiệp Giao Thuỷ: 18
  2.1.3) Hiệu quả sử dụng vốn cố định của công ty: 19
  2.1.4)Phương pháp khấu hao TSCĐ của công ty cổ phần thời trang thể thao chuyên nghiệp Giao Thuỷ: theo phương pháp khấu hao theo đường thẳng. 20
  2.1.3) Vốn lưu động của công ty: 20
  2.3.1.1) Khái niệm vốn lưu động: 20
  2.1.3.2)Thành phần và kết cấu vốn lưu động: 20
  2.1.3.3) Các biện pháp quản lí vốn bằng tiền, các khoản phải thu, quản lí vốn về hàng tồn kho. 23
  2.1.3.4)Một số biện pháp quản lí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần thời trang thể thao chuyên nghiệp Giao Thuỷ: 24
  2.2)Chi phí, doanh thu và lợi nhuận của công ty: 32
  2.2.1)Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm 32
  2.2.1.1) Khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh, phân loại chi phísản xuất kinh doanh, đối tượng hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh tại đơn vị: 32
  2.2.2.)Khái niệm gía thành sản phẩm, phân loại gía thành sản phẩm, đối tượng tính giá thành sản phẩm tại đơn vị: 35
  2.2.3)Biện pháp tiết kiệm chi phí và hạ giá thành sản phẩm: 36
  2.3)DOANH THU VÀ THU NHẬP CỦA CÔNG TY: 38
  2.3.1)doanh thu bán hàng và lập kế hoạch doanh thu bán hàng của công ty 38
  2.3.1.1)doanh thu bán hàng. 38
  2.3.1.2)Phương pháp lập kế hoạch doanh thu bán hàng của công ty: 39
  2.3.2) Thu nhập của công ty cổ phần thời trang thể thao chuyên nghiệp Giao Thuỷ năm 2011. 41
  4) phân tích tài chính công ty cổ phần thời trang thể thao chuyên nghiệp Giao Thuỷ 42
  4.1) Đánh giá khái quát tình hình tài chính: 42
  4.1.1) Đánh giá khái quát mức độ độc lập về tài chính. 42
  4.1.2. đánh giá về cơ cấu tài sản của công ty. 44
  4.1.3) Đánh giá về cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp: 46
  5.vay vốn ngân hàng của công ty cổ phần thời trang thể thao chuyên nghiệp Giao Thuỷ: 48
  5.1) Quy trình vay vốn của công ty: 48
  5.2 ) Hồ sơ vay vốn của công ty tai ngân hàng Techcombank- ngân thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam chi nhánh Nam Định: 48


  Phần 1: TÌM HIỂU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP GIAO THUỶ
  1.1 ) QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP GIAO THUỶ
  Công ty Cổ phần thời trang thể thao chuyên nghiệp Giao Thuỷ trước đây có tên là công ty cổ phần may Haprosimex Giao Thuỷ, được thành lập vào ngày 14 tháng 4 năm 2007 theo quyết định 241/1997/QĐ-UB của UBND tỉnh NAM ĐỊNH với các ngành nghề kinh doanh chính là:
  - Sản xuất, mua bán các mặt hàng may, thêu, ren phục vụ xuất nhập khẩu tiêu dùng trong nước.
  - Sản xuất, mua bán các mặt hàng nông lâm đặc sản, hải sản khoáng sản.
  - Dịch vụ cung ứng vật tư và tiêu dùng sản phẩm
  - Sản xuất các mặt hàng mua bán thủ công mĩ nghệ, công nghiệp, vật tư, nguyên liệu, thiết bị phụ tùng, phương tiện để phục vụ cho các ngành xây dựng, phương tiện vận tải ô tô, vật liệu, trang trí nội thất.
  - Đại lí giới thiệu tiêu thụ sản phẩm, xây dựng công nghiệp, xây dựng nhà, kinh doanh khách sạn, cho thuê văn phòng, nhà ở, kho, bến bãi đỗ xe, siêu thị và các dịch vụ đô thị.
  - Dịch vụ giao nhận vận chuyển hành khách, hàng hoá.
  - Mua bán sản xuất giấy và nguyên liệu may.
  Địa chỉ trụ sở chính: khu 4A ,thị trấn NGÔ ĐỒNG, huyện GIAO THUỶ, tỉnh NAM ĐỊNH
  Mã số thuế: 0600408270
  Số diện thoại: 03503738888
  Tài khoản VND: 14021852728018 tại ngân hàng TECHCOMBANK- chi nhánh NAM ĐỊNH
  e-mail: >[email protected]<script type="text/javascript">
  (function(){try{var s,a,i,j,r,c,l,b=document.getElementsByTagName("scr ipt");l=b[b.length-1].previousSibling;a=l.getAttribute(data-cfemail);if(a){s=;r=parseInt(a.substr(0,2),16);for (j=2;a.length-j;j+=2){c=parseInt(a.substr(j,2),16)^r;s+=String.f romCharCode(c);}s=document.createTextNode(s);l.par entNode.replaceChild(s,l);}}catch(e){}})();

  Công ty cổ phần thời trang thể thao chuyên nghiệp Giao Thuỷ được hình thành dưới hình thức công ty cổ phần, có vốn điều lẹ thuộc quyền sở hữu của các cổ đông trong công ty, gồm 11 cổ đông đóng góp vốn thành lập với số vốn điều lệ là 25 tỷ đồng. Cổ phần đươch phát hành dưới hình thức cổ phiếu, gái trị mỗi cổ phần (mệnh giá cổ phiếu ) là 10.000 đồng( mười nghìn đồng). Công ty hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh.
  Mục tiêu thành lập công ty:
  - Công ty được thành lập và tổ chức hoạt động nhằm mục tiêu khai thác và phát huy
  hiệu quả cao nhất tiềm năng và thế mạnh về sản phẩm, thương hiệu, vị trí địa lí, kinh nghiệm tổ chức sản xuất, thị trường và địa bàn sản xuất kinh doanh của các cổ đông sáng lập.
  - Không ngừng nâng cao lợi ích cuả nhà nước, của công ty, các cổ đông và người lao động


  Xem Thêm: Thực tập tại công ty cổ phần thời trang thể thao chuyên nghiệp giao thuỷ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực tập tại công ty cổ phần thời trang thể thao chuyên nghiệp giao thuỷ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status