Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIỂU LUẬN Luận văn Tìm hiểu về chế độ hạch toán tiền lương tại Khách Sạn Bình Dương – Binh Đoàn 15

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Luận văn Tìm hiểu về chế độ hạch toán tiền lương tại Khách Sạn Bình Dương – Binh Đoàn 15


  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong thời đại ngày nay, với cơ chế thị trường mở cửa thì tiền lương là một vấn đề rất quan trọng. Đó là khoản thù lao cho công lao động của người lao động .
  Lao động là yếu tố đầu vào quan trọng nhất của mọi doanh nghiệp .Bởi vậy việc quản lý và sử dụng lao động phù hợp sẽ là biện pháp khuyến khích phát huy sáng kiến của người lao động nhằm năng cao năng suất lao động . Để đạt dược mục đích trên, việc hạch toán tiền công ,tiền lương chính xác và kịp thời sẽ đem lại lợi ích cho người lao động ,đảm bảo cho họ một mức sống ổn định ,tạo điều kiện cho họ cống hiến khả năng và sức lao dộng , điều đó cũng có nghĩa với việc đem lại lợi nhuận cao hơn cho doanh nghiệp .
  Tiền lương là biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động .Tiền lương có vai trò là đòn bẩy kinh tế lao động tác động trực tiếp đến người lao động . Vì vậy mỗi doanh nghiệp cần lựa chọn hình thức và phương pháp kế toán tiền lương để trả lương một cách hợp lý , trên cơ sở đó mà thỏa mãn lợị ích của người lao động , để có động lực thúc dẩy lao động nhằm nâng cao năng suất lao động, góp phần làm giảm chi phí, hạ giá thành tăng doanh lợi cho doanh nghiệp .
  Gắn chặt với tiền lương là các khoản trích theo lương bao gồm BHXH, BHYT, KPCĐ. Đây là các quỹ xã hội thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với người lao động . Các quỹ này được hình thành trên cơ sở từ nguồn đóng góp của người sử dụng lao động và người lao động .
  Trên cơ sở những lý luận cơ bản về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương cũng như các quy định hiện hành của Nhà nước về công tác này ,từ đó thấy kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong những vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong công tác kế toán tại doanh nghiệp . Do vậy em chọn đề tài “ Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ” Làm chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp . Dưới sự hướng dẫn của các thầy cô ở trư­êng, em sẽ tìm hiểu về chế độ hạch toán tiền lương tại Khách Sạn Bình Dương – Binh Đoàn 15.
  Nội dung chuyên đề gồm 3 chương:
  Chương I : Cơ sở lý luận về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
  Chương II: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Nhà Khách Bình Dương BĐ 15.
  Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Nhà Khách Bình Dương Binh đoàn 15.
  Do những hạn chế về trình độ và thời gian nên trong báo cáo thực tập này không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Em mong được sự chỉ bảo và giúp đỡ của các thầy cô hướng dẫn trong tổ Bộ môn kế toán để bài viết của em được hoàn thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn!  Môc lôc

  CHƯƠNG I:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
  1.1. Khái niệm và ý nghĩa của tiền lương và các khoản trích theo lương .
  1.1.1. Khái niệm
  1.1.2. Ý nghĩa
  1.2. Phân loại lao động, tiền lương .
  1.2.1. Phân loại lao động
  1.2.1.1. Phân loại lao động theo thời gian lao động .
  1.2.1.2. Phân loại lao động theo quan hệ với quá trình sản xuất .
  1.2.1.3. Phân theo chức năng của lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh
  1.2.2. Phân loại tiền lương .
  1.3. Các chế độ tiền lương .
  1.3.1. Tiền lương theo thời gian .
  1.3.2. Tiền lương theo sản phẩm .
  1.3.2.1. Trả lương theo sản phẩm trực tiếp không hạn chế
  1.3.2.2. Trả lương theo sản phẩm gián tiếp .
  1.3.2.3. Trả lương theo sản phẩm có thưởng .
  1.3.2.4. Trả lương theo sản phẩm lũy tiến .
  1.3.3. Tiền lương khoán .
  1.4. Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ và BHTN
  1.4.1. Quỹ tiền lương .
  1.4.2. Quỹ BHXH .
  1.4.3. Quỹ BHYT
  1.4.4. Kinh phí công đoàn .
  1.4.5. Quỹ bảo hiểm thất nghiệp .
  1.5. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương .
  1.6. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương .
  1.6.1. Thủ tục, chứng từ kế toán .
  1.6.1.1. Kế toán số lượng lao động
  1.6.1.2. Hạch toán thời gian lao động
  1.6.1.3.Kế toán kết quả lao động .
  1.6.1.4. TiÒn l­¬ng cho ng­êi lao ®éng
  16.2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương
  1.6.2.1. Tài khoản sử dụng
  1.6.2.2. Phương pháp hạch toán
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI KHÁCH SẠN BÌNH DƯƠNG - BINH ĐOÀN 15
  2.1. Giới thiệu khái quát về Khách Sạn Bình Dương – Binh Đoàn 15
  2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Khách Sạn Bình Dương-Binh Đoàn 15
  2.1.1.1. Quá trình hình thành
  2.1.1.2. Quá trình phát triển
  2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ của Khách Sạn Bình Dương – Binh Đoàn 15
  2.1.2.1. Chức năng
  2.1.2.2. Nhiệm vụ
  2.1.3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Khách Sạn .
  2.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận
  2.1.4.1. Bộ phận lễ tân và kế hoạch tiếp thị
  2.1.4.2. Nhà hàng
  2.1.4.3. Bộ phận buồng .
  2.1.4.4. Bộ phận bảo vệ .
  2.1.4.5. Bộ phận kế toán .
  2.1.5 Đặc điểm tổ chức kế toán của Khách Sạn .
  2.1.5.1. Mô hình tổ chức kế toán tại Khách Sạn
  2.1.5.2. Bộ máy kế toán của Khách Sạn
  2.1.5.3. Hình thức kế toán mà Khách Sạn áp dụng
  2.2. Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Khách Sạn Bình Dương – Binh Đoàn 15 .
  2.2.1. Đặc điểm và phân loại lao động tại Khách Sạn .
  2.2.1.1. Đặc điểm lao động
  2.2.1.2. Phân loại lao động
  2.2.2. Xây dựng chế độ trả lương .
  2.2.3. Xây dựng quỹ lương và các khoản trích theo lương
  2.2.3.1. Xây dựng quỹ lương .
  2.2.3.2. Trích lập các khoản trích theo lương :
  2.2.4. Xây dựng đơn giá tiền lương .
  2.2.5. Kế toán chi tiết lao động tại Khách Sạn
  2.2.5.1. Kế toán số lượng lao động .
  2.2.5.2. Kế toán thời gian lao động .
  2.2.6. Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trich theo lương tại nhà khách
  2.2.6.1. Hệ thống chứng từ và sổ sách sử dụng
  2.2.6.2. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương .
  2.2.6.3. Quy trình ghi sổ kế tiền lương và các khoản trích theo lương

  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI KHÁCH SẠN BÌNH DƯƠNG - BINH ĐOÀN 15 .
  3.1. Đánh giá công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Khách Sạn
  3.1.1. Ưu điểm .
  3.1.2. Nhược điểm
  3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Khách Sạn
  3.2.1. Giải pháp về quản lý lao động trong Khách Sạn .
  3.2.2. Giải pháp về hình thức trả lương


  Xem Thêm: Luận văn Tìm hiểu về chế độ hạch toán tiền lương tại Khách Sạn Bình Dương – Binh Đoàn 15
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận văn Tìm hiểu về chế độ hạch toán tiền lương tại Khách Sạn Bình Dương – Binh Đoàn 15 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status