Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán thu chi ngân sách xã bằng tiền mặt tai UBND xã Xuân Hương Lạng Giang Bắc Giang

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Kế toán thu chi ngân sách xã bằng tiền mặt tai UBND xã Xuân Hương Lạng Giang Bắc Giang


  1. ĐẶT VẤN ĐỀ.
  1.1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu
  Ngân sách xã là kế hoạch tài chính của nhà nước, đó là dự toán và thực hiện các khoản thu chi ngân sách hàng năm của chính quyền địa phương theo chế độ phân cấp quản lý để đảm bảo thự hiện các chức năng nhiêm vụ của chính quyền xã.
  Ngân sách xã còn được hiểu là hệ thống mối quan hệ kinh tế được phát sinh trong quá trình tạo lập, phân phối, sử dụng quỹ tiền tệ của chính quyền đia phương nhằm duy trì hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, văn hoá, đảm bảo an ninh chính trị, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.
  Việc tổ chức quản lý Thu - Chi ngân sách của xã Xuân Hương có tầm quan trọng đặc biệt trong công tác tổ chức, quản lý của người cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở, để có thể bao quát, kiểm soát một cách toàn bộ các nguồn lực của địa phương để từ đó đề ra các Quyết định điều hành hoạt động sản xuất một cách đúng đắn, đó là việc quản lý và sử dựng có hiệu quả ngân sách, đòi hỏi UBND xã, Ban tài chính xã Xuân Hương phải có phương pháp làm việc khoa học, chính xác, có hiệu quả và đúng Luật Ngân sách của Nhà nước hiện hành.
  Tổng thu ngân sách xã Xuân Hương năm 2010 là:6.715.313.997 đồng tong đó các khoản thu xã hưởng 100% và các khoản thu phân chia thêo tỷ lệ % là: 3.900.336.999 đồng chiếm 58.1% tổng thu ngân sách, các khoản thu là từ bổ sung của ngân sách cấp trên là:2.814.977.000 đồng chiếm 41,9% tổng thu ngân sách. Các khoản thu này nhằm cung cấp các phương tiện vật chất cho sự tồn tại của bộ máy nhà nước, để chi cho hoạt động đầu tư phát triển: hiện nay đơn vị đang chú tâm cho chi thường xuyên đặc biệt là chi cho công tác quản lý hành chính Trong khi đó tổng chi ngân sách của xã Xuân Hương năm 2010 là: 6.425.137.044 đồng. Vì vậy để đảm bảo thực hiện các mục tiêu đã định đòi hỏi công tác Thu – Chi ngân sách của ơn vị phải thật tốt. Việc quản lý huy động và khai thác triệt để các nguồn thu có ý nghĩa rất quan trọng vì nó là cơ sở tiền đề cho các khoản chi.
  Như vậy quản lý Thu Chi ngân sách xã cố vai trò và vị trí rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh chính trị của địa phương.
  Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác quản lý ngân sách xã nói chung và hạch toán ngân sách và tài chính xã nói riêng. Trong thời gian thực tập tai địa phương em đã đi sâu vào tìm hiểu các hoạt động thu chi ngân sách xã và tình hình thực hiện dự toán. Đặc biệt em đi sâu tìm hiểu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của xã trong năm 2011 nhăm mục đích củng cố những kiến thức lý thuyết đã tiếp thu kiểm chứng qua thực tế và tích luỹ những kinh nghiệm quý báu trong thực tiễn, đặc biệt là rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ kế toán thu chi ngân sách xã.
  Từ thực tế trên em lựa chon chuyên đề “ Kế toán thu – chi ngân sách xã bằng tiền mặt” tai UBND xã Xuân Hương – Lạng Giang – Bắc Giang.
  MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU . i
  1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  1.1. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu . 1
  1.2. Mục tiêu, đối tượng chuyên đề nghiên cứu . 2
  1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu 2
  1.2.2. Đối tượng nghiên cứu 2
  1.3. Phạm vi, giới hạn thực tập . 2
  2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU . 3
  2.1. Quá trình hình thành và phát triển của đơn vị . 3
  2.2. Tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị . 4
  2.3. Tình hình lao động và sử dụng lao động 7
  2.4. Tình hình tài sản và nguồn vốn của đơn vị 8
  2.5. Kết quả hoạt động kỳ trước của đơn vị 11
  2.6. Các yếu tố tác động đến sản xuất kinh doanh của đơn vị 15
  2.7. Đánh giá chung về thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động của đơn vị. 16
  3. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CƯU 18
  3.1. Những vấn đề chung về chuyên đề nghiên cứu . 18
  3.1.1.Khái niệm Thu- chi ngân sách xã bằng tiền mặt 18
  3.1.2 Đặc điểm 18
  3.1.3 Yêu cầu đối với kế toán ngân sách xã và tài chính xã 18
  3.1.4 Nhiệm vụ của kế toán ngân sách xã . 18
  3.1.6 Phương pháp hạch toán kế toán Thu Chi ngân sách xã bằng tiền mặt 20
  3.2. Đặc điểm chung về công tác tổ chức kế toán tại cơ sở 24
  3.2.1. Tình hình tổ chức bộ máy kế toán . 24
  3.2.2 Chế độ kế toán đơn vị áp dụng tại UBND xã Xuân Hương . 26
  3.2.3 Hình thức ghi sổ kế toán của đơn vị . 26
  3.2.4 Kỳ kế toán của đơn vị 27
  3.2.5 Đơn vị tiên tệ sử dụng 27
  3.2.6 Vận dụng hệ thống tài khoản sử dụng, sổ sách chứng từ trong đơn vị. 27
  3.3. Trình tự ghi sổ kế toán theo chuyên đề lựa chọn 29
  4. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN THEO CHUYÊN ĐỀ LỰA CHỌN VÀ CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN 30
  4.1 Thực trạng công tác kế toán thu chi ngân xã băng tiền mặt 30
  4.2. Biện pháp để hoàn thiện công tác kế toán Thu- chi ngân sách xã bằng tiền mặt 52
  5. KẾT LUẬN . 53
  6. TÀI LIỆU THAM KHẢO . 54


  Xem Thêm: Kế toán thu chi ngân sách xã bằng tiền mặt tai UBND xã Xuân Hương Lạng Giang Bắc Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán thu chi ngân sách xã bằng tiền mặt tai UBND xã Xuân Hương Lạng Giang Bắc Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

báo cáo thực tập kế toán thu chi ngân sách

báo cáo thực tập kế toán ngân sách xã

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status