Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Công tác quản trị tồn kho nguyên vật liệu tại công ty tnhh hỗ trợ phát triển kỹ thuật và chuyển giao

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Công tác quản trị tồn kho nguyên vật liệu tại công ty tnhh hỗ trợ phát triển kỹ thuật và chuyển giao


  LỜI NÓI ĐẦU Bất kỳ một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nào, để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra bình thường và liên tục thì điều đòi hỏi một lượng hàng tồn kho nhất định. Bởi tồn kho được xem như là “miếng đệm an toàn” giữa cung ứng và sản xuất.

  Thường thì giá trị hàng tồn kho chiếm khoảng 40% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp. Do đó nhà quản trị phải kiểm soát lượng tồn kho thật cẩn thận thông qua việc xem xét lượng tồn kho có hợp lý với doanh thu, liệu doanh số bán hàng có sụt giảm nếu không có đủ lượng tồn kho hợp lý, cũng như các biện pháp cần thiết để nâng hoặc giảm lượng hàng tồn kho. Nếu tồn kho với số lượng quá nhỏ hay quá lớn đều không đạt hiệu quả tối ưu. Tồn kho cao sẽ làm tăng chi phí đầu tư, nhưng nó lại biểu hiện sự sẵn sàng cho sản xuất hoặc đáp ứng nhu cầu khách hàng. Tồn kho thấp sẽ làm giảm chi phí đầu tư nhưng sẽ tốn kém trong việc đặt hàng, thiết đặt sản xuất, bỏ lỡ cơ hội thu lợi nhuận.
  Vậy quản trị hàng tồn kho như thế nào? Làm thế nào để xác định mức tồn kho tối ưu với chi phí tồn kho thấp nhất?
  Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này nên em chọn đề tài “CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TỒN KHO NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ”. Qua đề tài này, em sẽ có cơ hội áp dụng các lý thuyết đã học vào điều kiện kinh doanh thực tế, để rút ra những kiến thức cần thiết trong quản trị tồn kho đem vận dụng vào thực tiễn một cách tốt nhất.

  Nội dung của Khóa luận tốt nghiệp bao gồm ba chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị hàng tồn kho.
  Chương 2: Thực trạng quản trị hàng tồn kho tại Công ty TNHH Hỗ trợ phát triển kỹ thuật và chuyển giao công nghệ.
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị hàng tồn kho tại Công ty TNHH Hỗ trợ phát triển kỹ thuật và chuyển giao công nghệ.
  Do còn hạn chế về mặt lý luận cũng như kinh nghiệm thực tiễn nên Khóa luận tốt nghiệp không tránh khỏi những sai sót, em rất mong được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy cô giáo để em có điều kiện bổ sung nâng cao kiến thức của mình, phục vụ tốt hơn cho công tác thực tế sau này.
  Em xin chân thành cảm ơn Thầy Vũ Quang Thọ, các thầy cô giáo trong Khoa Quản trị kinh doanh và các cô, chú, anh, chị của phòng Kế toán Công tyTNHH Hỗ trợ phát triển kỹ thuật và chuyển giao công nghệ đã tận tình chỉ bảo, tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp!

  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO 3
  1.1. KHÁI QUÁT CHUNG 3
  1.1.1. Khái niệm hàng tồn kho. 3
  1.1.2. Đặc điểm hàng tồn kho. 3
  1.1.3. Chức năng của hàng tồn kho. 3
  1.1.4. Các loại dự trữ và các chi phí liên quan đến tồn kho. 3
  1.1.4.1. Các loại dự trữ. 3
  1.1.4.2. Các chi phí liên quan đến tồn kho. 3
  1.2. QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TRONG DOANH NGHIỆP. 3
  1.2.1. Khái niệm quản trị hàng tồn kho. 3
  1.2.2. Mục đích của quản trị hàng tồn kho. 3
  1.2.3. Chức năng của quản trị hàng tồn kho. 3
  1.2.4. Nội dung của quản trị hàng tồn kho. 3
  1.2.4.1. Quản trị về mặt hiện vật 3
  1.2.4.2. Quản trị về mặt giá trị 3
  1.2.4.2.1. Nắm số lượng dự trữ. 3
  1.2.4.2.2. Nắm giá trị dự trữ. 3
  1.2.4.3. Quản trị về mặt kinh tế. 3
  1.2.4.3.1. Kỹ thuật phân tích ABC để phân loại hàng tồn kho. 3
  1.2.4.3.2. Dự trữ đúng thời điểm (JIT) 3
  1.2.4.3.3. Các mô hình tồn kho. 3
  1.2.5. Chỉ tiêu đánh giá trình độ quản trị hàng tồn kho. 3
  CHƯƠNG 2: CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TỒN KHO NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 3
  2.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 3
  2.2. MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY 3
  2.2.1. Các yếu tố bên ngoài 3
  2.2.1.1. Nhu cầu về sản phẩm trên thị trường. 3
  2.2.1.2. Nhà cung ứng. 3
  2.2.2. Các yếu tố bên trong. 3
  2.2.2.1. Bộ máy quản trị 3
  2.2.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất tại công ty. 3
  2.2.2.3. Cơ cấu sản phẩm của công ty. 3
  2.2.2.4. Tiềm lực tài chính. 3
  2.2.2.5. Trình độ đội ngũ nhân lực. 3
  2.3. THỰC TIỄN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO NVL TẠI CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆP. 3
  2.3.1. Quản trị về mặt hiện vật 3
  2.3.2. Quản trị về mặt giá trị 3
  2.3.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH hỗ trợ PTKT và chuyển giao công nghệ. 3
  2.3.2.2. Đặc điểm tổ chức vận dụng chế độ kế toán. 3
  2.3.2.3. Tình hình quản lý NVL nhập kho. 3
  2.3.2.4.Tình hình quản lý NVL xuất kho. 3
  2.3.2.5. Kế toán tổng hợp tại công ty TNHH hỗ trợ PTKT và chuyển giao công nghệ 3
  2.3.2.6. Báo cáo kế toán NVL nhập xuất tồn. 3
  2.3.3. Quản trị về mặt kinh tế. 3
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ TỒN KHO NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ. 3
  3.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY 3
  3.1.1. Những kết quả đã đạt được. 3
  3.1.2. Những mặt hạn chế còn tồn tại 3
  3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY TNHH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ. 3
  3.2.1. Định hướng hoạt động của công ty trong những năm tới 3
  3.2.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị hàng tồn kho tại công ty. 3
  3.2.2.1. Đầu tư cho công tác dự báo. 3
  Phương pháp dự báo định lượng. 3
  3.2.2.2. Hoạch định quá trình mua hàng. 3
  3.2.2.4. Duy trì mức tồn kho tối thiểu. 3
  3.2.2.5. Quản lý hệ thống kho tàng một cách chặt chẽ, hướng tới áp dụng mô hình 5S trong công tác quản lý kho. 3
  KẾT LUẬN 3
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 3
  Xem Thêm: Công tác quản trị tồn kho nguyên vật liệu tại công ty tnhh hỗ trợ phát triển kỹ thuật và chuyển giao
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác quản trị tồn kho nguyên vật liệu tại công ty tnhh hỗ trợ phát triển kỹ thuật và chuyển giao sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status