Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích cấu trúc tài chính tại Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích cấu trúc tài chính tại Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1


  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU
  LỜI MỞ ĐẦU:
  PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
  I. Khái quát chung về phân tích cấu trúc tài chính Doanh Nghiệp:
  1. Khái niệm:
  1.1. Khái niệm về Tài chính Doanh Nghiệp:
  1.2. Khái niệm về Cấu trúc Tài chính Doanh Nghiệp:
  1.3. Khái niệm về phân tích cấu trúc tài chính Doanh Nghiệp:
  2. Ý nghĩa của việc phân tích cấu trúc tài chính Doanh Nghiệp:
  II. Nguồn thông tin sử dụng trong Phân tích cấu trúc tài chính Doanh Nghiệp:
  1. Thông tin từ hệ thống kế toán Doanh Nghiệp:
  1.1. Bảng cân đối kế toán:
  1.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh :
  1.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ :
  1.4. Thuyết minh báo cáo tài chính:
  2. Nguồn thông tin khác:
  2.1. Thông tin liên quan đến tình hình kinh tế:
  2.2. Thông tin theo ngành:
  2.3. Thông tin về đặc điểm hoạt động của Doanh Nghiệp:
  III. Các phương pháp sử dụng trong phân tích tài chính Doanh Nghiệp:
  1. Phương pháp so sánh:
  1.1. Tiêu chuẩn so sánh:
  1.2. Điều kiện so sánh:
  1.2.1. Điều kiện so sánh về mặt thời gian:
  1.2.2. Điều kiện so sánh về mặt không gian:
  1.3. Kỹ thuật so sánh:
  2. Phương pháp loại trừ:
  2.1. Phương pháp thay thế liên hoàn:
  2.2. Phương pháp số chênh lệch:
  3. Phương pháp liên hệ-cân đối:
  4. Phương pháp phân tích tương quan:
  5. Phương pháp chi tiết:
  IV. Nội dung phân tích cấu trúc tài chính Doanh Nghiệp:
  1. Phân tích cấu trúc tài sản của Doanh Nghiệp:
  1.1. Các chỉ tiêu chủ yếu phản ánh cấu trúc tài sản:
  1.1.1. Tỷ trọng tiền và các khoản tương đương tiền:
  1.1.2. Tỷ trọng giá trị đầu tư tài chính:
  1.1.3. Tỷ trọng các khoản phải thu khách hàng:
  1.1.4. Tỷ trọng hàng tồn kho:
  1.1.5. Tỷ trọng tài sản cố định:
  1.2. Các nhân tố ảnh hưởng:
  2. Phân tích cấu trúc nguồn vốn của Doanh Nghiệp:
  2.1. Phân tích tính tự chủ về tài chính của Doanh Nghiệp:
  2.1.1. Tỷ suất nợ:
  2.1.2. Tỷ suất tự tài trợ:
  2.1.3. Tỷ suất nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu:
  2.2. Phân tích tính ổn định của nguồn tài trợ:
  2.2.1. Tỷ suất nguồn vốn thường xuyên:
  2.2.2. Tỷ suất nguồn vốn tạm thời:
  2.2.3. Tỷ suất NVCSH/NVTX:
  3. Phân tích cân bằng tài chính của Doanh Nghiệp:
  3.1. Khái quát chung về cân bằng tài chính của Doanh Nghiệp:
  3.2. Phân tích cân bằng tài chính của Doanh Nghiệp:
  3.2.1. Phân tích cân bằng tài chính qua chỉ tiêu vốn lưu động ròng:
  3.2.1.1. Khái niệm:
  3.2.1.2. Phương pháp tính vốn lưu động:
  3.2.2. Phân tích cân bằng tài chính qua chỉ tiêu nhu cầu vốn lưu động ròng:
  3.3. Mối quan hệ giữa vốn lưu động ròng và nhu cầu vốn lưu động ròng:
  PHẦN II: THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VNECO1A. Khái quát chung về công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1:
  I. Giới thiệu chung về Công ty:
  II. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty:
  1. Quá trình hình thành của công ty:
  2. Quá trình phát triển của công ty:
  III. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty:
  1. Chức năng của công ty:
  2. Nhiệm vụ của công ty:
  3. Phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới:
  IV. Tổ chức sản xuất của Công ty:
  1. Cơ cấu tổ chức sản xuất:
  2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:
  2.1. Môi trường bên trong
  2.2. Môi trường bên ngoài:
  V. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty:
  1. Sơ đồ tổ chức bộ máy ở công ty:
  2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý ở công ty:
  VI. Tổ chức bộ máy kế toán:
  1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán:
  2. Chức năng nhiệm vụ từng bộ phận:
  3. Hình thức tổ chức sổ kế toán tại công ty:
  B. Phân tích cấu trúc tài chính tại công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1:
  I. Phân tích cấu trúc tài sản của công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1:
  1. Phân tích cấu trúc tài sản của công ty:
  2. Phân tích sự biến động tài sản của Công ty:
  1. Tiền và các khoản tương đương tiền:
  2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn :
  3. Các khoản phải thu ngắn hạn:
  4. Hàng tồn kho:
  5. Tài sản ngắn hạn khác:
  Phân tích sự biến động đối với Tài Sản Dài Hạn:
  1. Tài sản cố định:
  2. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:
  II. Phân tích cấu trúc nguồn vốn của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1:
  1. Phân tích tình hình biến động quy mô nguồn vốn:
  2. Phân tích tình tự chủ về tình hình tài chính của Công ty:
  3. Phân tích tính ổn định về tình hình tài chính của Công ty:
  III. Phân tích cân bằng tài chính của Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1:
  1. Nhu cầu vốn lưu động ròng và phân tích cân bằng tài chính:
  PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VÀ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VNECO1:
  I. Đánh giá chung về những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1:
  1. Thuận lợi:
  2. Khó khăn:
  II. Đánh giá chung về tình hình tài chính tại công ty:
  1. Ưu điểm:
  2. Nhược điểm:
  III. Một số giải pháp nhằm cải thiện cấu trúc trúc tài chính tại công ty:
  3. Hoàn thiện hơn về công tác kế toán tại Công ty:
  4. Quản lý chặt chẽ hơn về lượng hàng tồn kho:
  5. Sử dụng quỹ đúng mục đích, tránh lạm dụng:
  6. Đối với các khoản phải thu:
  7. Một số giải pháp khác:


  LỜI KẾT:
  ----š›&š›----


  Xem Thêm: Phân tích cấu trúc tài chính tại Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích cấu trúc tài chính tại Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO1 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status