Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Phân tích tài chính BHS

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tài chính BHS


  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA
  1.1 Lịch sử hình thành phát triển
  1.2 Mục tiêu hoạt động của công ty
  1.3 Đơn vị trực thuộc và hoạt động sản xuất kinh doanh
  1.3.1 Đơn vị trực thuộc
  1.3.2 Hoạt động sản xuất kinh doanh
  1.3.2.1 Các dòng sản phẩm
  1.3.2.2. Hệ thống phân phối
  1.3.2.3. Vị thế công ty trong ngành
  1.4.Cơ cấu tổ chức
  1.5.Những thuận lợi và khó khăn của công ty
  1.5.1.Thuận lợi 6
  1.5.2.Khó khăn 6
  1.6 Tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ 8
  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA 11
  Các bảng báo cáo tài chính của công ty (đvt: VNĐ) 11
  BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT 16
  BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT 17
  A.Phân tích báo cáo tài chính của công ty 19
  2.1 Mục đích và ý nghĩa phân tích báo cáo tài chính 19
  2.1.1 Mục đích phân tích Báo cáo tài chính 19
  2.1.2 Ý nghĩa 19
  2.1.2.1 Đối với nhà quản trị 19
  2.1.2.2 Đối với nhà đầu tư 19
  2.1.2.3 Đối với người cho vay 20
  2.1.2.4 Đối với các nhà cung ứng vật tư hàng hóa, dịch vụ cho doanh nghiệp 20
  2.1.2.5 Đối với nhân viên 20
  2.2.Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng cân đối kế toán. 20
  2.2.1 Giai đoạn 2009-2010 20
  2.2.2 Giai đoạn 2010 - 2011 24
  2.3 Phân tích tình hình tài chính thông qua bảng báo cáo thu nhập 29
  2.3.1 Giai đoạn 2009 – 2010 29
  2.3.2 Giai đoạn 2010 – 2011 30
  2.4 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31
  2.4.1 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ vào năm 2009 31
  2.4.2 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ vào năm 2010 32
  2.4.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2011 33
  2.5 Phân tích tình hình tài chính thông qua các tỷ số tài chính 34
  2.5.1 Phân tích tỷ số thanh toán 34
  2.5.1.1 Tỷ số thanh toán hiện hành (Rc_Current ratio) 34
  2.5.1.2 Tỷ số thanh toán nhanh (Rq – Quick ratio) 35
  2.5.1.3.Tỷ số thanh toán bằng tiền mặt (CR – Cash ratio) 36
  2.5.2 Phân tích tỷ số hoạt động 37
  2.5.2.1 Vòng quay tồn kho (IT – Inventory turnover ratio) 37
  2.5.2.2 Kỳ thu tiền bình quân 39
  2.5.3 Vòng quay tài sản cố định (FAT – Fixed assets turnover ratio) 40
  2.5.4 Vòng quay tổng tài sản (TAT – Total assets turnover ratio) 40
  2.5.5 Phân tích tỷ số nợ 41
  2.4.5.1 Tỷ số nợ trên tổng tài sản (tỷ số nợ) (DR – Debt raio) 41
  2.5.5.2 Tỷ số khả năng thanh toán lãi vay 42
  2.5.6 Phân tích tỷ số sinh lời 43
  2.5.6.1 Tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu (ROS - return on sales) 43
  2.5.6.2 Tỷ lệ sức sinh lời căn bản 44
  2.5.6.3 Doanh lợi vốn chủ sở hữu (ROE – Return on epity) 45
  2.5.6.4 Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản (ROA – Return on assets) 46
  2.5.7 Phân tích phương trình Dupont 47
  2.5.8 Các tỷ số về chứng khoán 47
  Bảng tổng hợp cái chỉ số tài chính: 48
  CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA 50
  3.1.Nhận xét 50
  3.1.1.Về bảng cân đối kế toán 50
  3.1.2.Về báo cáo kết quản kinh doanh 50
  3.1.3.Về báo cáo lưu chuyển tiền tệ 51
  3.1.4.Về các tỷ số tài chính 51
  3.1.4.1.Tỷ số thanh khoản 51
  3.1.4.2.Tỷ số hiệu quả hoạt động 52
  3.1.4.3. Vòng quay tài sản cố định 52
  3.1.4.4. Vòng quay tổng tài sản 52
  3.1.4.5. Tỷ số nợ 52
  3.1.4.6. Tỷ số khả năng sinh lời 53
  3.2. Giải pháp và kiến nghị 53
  3.2.1.Về nguồn nguyên liệu mía 53
  3.2.2. Về tiết kiệm chi phí 54
  3.2.4.Về phía Nhà Nước 55


  Xem Thêm: Phân tích tài chính BHS
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tài chính BHS sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status