Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH một thành viên Than Nam Mẫu - Vinacomin

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH một thành viên Than Nam Mẫu - Vinacomin


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH một thành viên Than Nam Mẫu - Vinacomin
  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ
  . 2
  1.1. Những vấn đề chung về vốn bằng tiền trong doanh nghiệp: . 2
  1.1.1.Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh
  nghiệp: . 2
  1.1.2.Khái niệm, đặc điểm và phân loại vốn bằng tiền: 2
  1.1.3. Nhiệm vụ và nguyên tắc hạch toán của vốn bằng tiền: 4
  1.2 Nội dung tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp: . 5
  1.2.1. Kế toán tiền mặt tại quỹ: . 5
  1.2.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng. 11
  1.2.3. Kế toán tiền đang chuyển: . 15
  1.3 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán vào công tác kế toán vốn bằng tiền
  trong doanh nghiệp: . 17
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG
  TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH 1TV THAN NAM MẪU-VINACOMIN 24
  2.1. Khái quát chung về công ty: 24
  2.1.1.Qúa trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH 1TV Than Nam
  Mẫu-Vinacomin: . 24
  2.1.3.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty: 25
  2.1.4.Tổ chức công tác kế toán tại Công ty: . 31
  2.2.Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH 1TV Than
  Nam Mẫu-Vinacomin: 35
  2.2.1.Kế toán tiền mặt tại quỹ: 35
  2.2.2. Kế toán tiền gửi ngân hàng: 47
  CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH 1TV THAN NAM
  MẪU-VINACOMIN . 57
  3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Than Nam
  Mẫu-Vinacomin: . 57
  3.1.1. Ưu điểm về công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty: 58
  3.1.2. Hạn chế trong công tác kế toán vốn bằng tiền: . 60
  3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại
  Công ty TNHH 1TV Than Nam Mẫu-Viancomin: . 61
  3.2.1. Hoàn thiện công tác quản lý và kiểm kê tiền mặt: 61
  3.2.2. Hiện đại hóa công tác kế toán tại Công ty: . 64
  3.2.3. Hoàn thiện công tác luân chuyển chứng từ: 72
  3.2.4. Một số giải pháp khác: 73
  KẾT LUẬN 74
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  LỜI NÓI ĐẦU
  Trong nền kinh tế thị trường, vốn là điều kiện tiên quyết, có ý nghĩa
  quyết định tới các bước tiếp theo trong qúa trình sản xuất kinh doanh của một
  doanh nghiệp. Vốn bằng tiền của doanh nghiệp là một yếu tố rất quan trọng,
  sự vận động của vốn bằng tiền được xem là hình ảnh trung tâm của quá trình
  sản xuất kinh doanh.Với sự hiện diện của vốn bằng tiền tuy là bề nổi nhưng
  nó lại phản ánh trung thực và chính xác nhất tình hình tài chính của doanh
  nghiệp. Như vậy tiền là vấn đề được quan tâm hàng đầu, vần đề sống còn cùa
  bất cứ doanh nghiệp nào.
  1TV Than Nam Mẫ -Thạc sĩ: Nguyễn Thị
  : “
  Công ty TNHH 1TV Than Nam Mẫu-Vinacomin”.
  Nội dung khóa luận ngoài lời mở đầu và kết luận, gồm ba chương chính:
  Chương 1 : Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán vốn bằng tiền
  trong doanh nghiệp.
  Chương 2 : Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH
  1TV Than Nam Mẫu-Vinacomin.
  Chương 3: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác
  kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH 1TV Than Nam Mẫu-Vinacomin.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Chế độ kế toán doanh nghiệp – NXB Thống Kê năm 2010.
  Quyển 1: Hệ thống tài khoản kế toán
  Quyển 2: Báo cáo tài chính, chứng từ, tài khoản kế toán
  2. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
  3. Các thông tứ hướng dẫn về việc thực hiện các chuấn mực kế toán Việt Nam
  4. Giáo trình kế toán tài chính
  5. Số liệu phòng kế toán – Công ty Than Nam Mẫu-Vinacomin
  6. Website: www.fast.com.vn
  www.bravo.com.vn
  www.misa.com.vn


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH một thành viên Than Nam Mẫu - Vinacomin
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH một thành viên Than Nam Mẫu - Vinacomin sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status