Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 1 thành viên than Nam Mẫu – Vin

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 1 thành viên than Nam Mẫu – Vin


  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 1 thành viên than Nam Mẫu – Vinacomin
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN
  NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP . 1
  1.1. Một số vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp 1
  1.1.1. Khái niệm, đặc điểm nguyên vật liệu trong doanh nghiệp . 1
  1.1.2. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu . 1
  1.1.3. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu. . 2
  1.1.4. Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu. . 8
  1.2. Tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp 10
  1.2.1. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu. . 10
  1.2.1.1. Phương pháp ghi thẻ song song 10
  1.2.1.2. Phương pháp ghi sổ số dư 11
  1.2.1.3. Phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển . 12
  1.2.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu trong doanh nghiệp. 13
  1.2.2.1. Chứng từ sử dụng. 13
  1.2.2.2. Tài khoản kế toán sử dụng. 15
  1.2.2.3. Kế toán tổng hợp Nguyên vật liệu. 16
  1.3. Tổ chức luân chuyển chứng từ, sổ sách kế toán trong tổ chức kế toán
  nguyên vật liệu. . 19
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT
  LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN THAN NAM MẪUVINACOMIN 21
  2.1. Khái quát chung về Công ty TNHH 1thành viên Than Nam MẫuVINACOMIN. . 21
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 21
  2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. . 22
  2.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý của công ty. . 23
  2.1.4. Đặc điểm bộ máy kế toán của công ty. . 28
  2.1.5. Đặc điểm hình thức kế toán của công ty. 31
  2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán Nguyên vật liệu tại công ty. 34
  2.2.1. Một số đặc điểm cơ bản về nguyên vật liệu tại công ty. . 34
  2.2.2. Thực trạng tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty. . 37
  2.2.2.1. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty. 37
  2.2.2.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty. . 57
  CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT
  LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN THAN NAM MẪUVINACOMIN . . 74
  3.1. Đánh giá những ưu nhược điểm trong tổ chức công tác kế toán nguyên
  vật liệu tại công ty . 74
  3.1.1. Ưu điểm 74
  3.1.2. Hạn chế 75
  3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại
  công ty . 75
  3.2.1. Thiết lập kết nối mạng máy tính giữa phòng vật tư và phòng kế
  toán 76
  3.2.2. Xây dựng hệ thống danh điểm thống nhất trong Công ty 76
  3.2.3. Lập Phiếu xuất kho một lần theo định mức. 81
  3.2.4. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 83
  3.2.5. Sử dụng các phần mềm kế toán. . 84
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO.
  CHƯƠNG 1
  NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN
  NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP
  1.1. Một số vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
  1.1.1. Khái niệm, đặc điểm nguyên vật liệu trong doanh nghiệp
  a. Khái niệm
  Nguyên vật liệu là đối tượng lao động đã được thay đổi do lao động có
  ích của con người tác động vào và là tài sản dự trữ sản xuất thuộc tài sản lưu
  động. Nó là một trong ba yếu tố cơ bản không thể thiếu được trong quá trình
  sản xuất, là cơ sở vật chất cấu thành nên thực thể sản phẩm.
  b. Đặc điểm
  - Nguyên vật liệu có hình thái biểu hiện ở dạng vật chất như sắt thép
  trong doanh nghiệp cơ khí chế tạo, sợi trong doanh nghiệp dệt
  - Trong quá trình tham gia vào hoạt động sản xuất, dưới sự tác động
  của lao đông, nguyên vật liệu bị tiêu hao toàn bộ hoặc bị thay đổi hình thái vật
  chất ban đầu để cấu thành thực thể của sản phẩm
  - Chi phí về nguyên vật liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ
  chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
  Những đặc điểm trên đã tạo ra những đặc trưng riêng cho công tác hạch
  toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng
  cường công tác quản lý, sử dụng nguyên vật liệu để đảm bảo sử dụng tiết
  kiệm, có hiệu quả nhằm giảm chi phí và hạ giá thành sản phẩm. Do vậy, các
  doanh nghiệp cần đặt ra yêu cầu cụ thể trong công tác quản lý nguyên vật
  liệu.
  1.1.2. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu
  Để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được
  diễn ra liên tục thì doanh nghiệp phải thường xuyên tiến hành thu mua nguyên
  vật liệu.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Các chứng từ và sổ sách kế toán năm 2012 của công ty TNHH một
  thành viên Than Nam Mẫu- Vinacomin.
  2. Chế độ kế toán doanh nghiệp: Quyển 1- Hệ thống tài khoản kế toánNXB Lao động năm 2010.
  3. Chế độ kế toán doanh nghiệp: Quyển 2- Báo cáo tài chính, chứng từ và
  sổ kế toán, sơ đồ kế toán- NXB Lao động năm 2010.
  4. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam- NXB tài chính năm 2006.
  5. Khoá luận tốt nghiệp của các khoá 11, 12 trong thư viện Trường Đại học
  Dân lập Hải Phòng.
  6. Một số trang web chuyên ngành như: webketoan.com, ketoanthue.vn


  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 1 thành viên than Nam Mẫu – Vin
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH 1 thành viên than Nam Mẫu – Vin sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status