Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số vấn đề pháp lý trong hợp đồng cho thuê tài chính

  Ác Niệm Ác Niệm Đang Ngoại tuyến (3588 tài liệu)
  .:: Gold Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Một số vấn đề pháp lý trong hợp đồng cho thuê tài chính

  MỤC LỤC

  Phần mở đầu
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  2. Mục đích nghiên cứu
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  4. Phương pháp nghiên cứu
  5. Kết cấu của khoá luận

  Chương I: Khái quát về cho thuê tài chính và hợp đồng cho thuê tài chính
  I.1. Khái niệm và đặc điểm cho thuê tài chính
  I.1.1. Khái niệm
  I.1.2. Đặc điểm
  I.2. Lợi ích của cho thuê tài chính
  I.2.1. Đối với bên cho thuê
  I.2.2. Đối với bên thuê
  I.2.3. Đối với nhà sản xuất (hoặc nhà cung cấp thiết bị)
  I.2.4. Đối với nền kinh tế
  I.3. Các phương thức cho thuê tài chính
  I.4. Khái niệm, đặc điểm, điều kiện có hiệu lực của hợp đồng cho thuê tài chính
  I.4.1. Khái niệm
  I.4.2. Đặc điểm
  I.4.3. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng
  1.5. Phân loại hợp đồng cho thuê tài chính

  Chương II: Các quy định pháp lý cơ bản về hợp đồng cho thuê tài chính ở Việt Nam
  II.1. Chủ thể của hợp đồng cho thuê tài chính
  II.1.1. Bên cho thuê
  II.1.2. Bên thuê
  II1.3. Nhà sản xuất (hoặc nhà cung cấp thiết bị)
  II.2. Quyền nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng cho thuê tài chính
  II.2.1. Quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê
  II.2.2. Quyền và nghia vụ của bên thuê
  II.2.3. Quyền và nghĩa vụ của Nhà sản xuất
  II.3. Đối tượng của hợp đồng cho thuê tài chính
  II.4. Phương thức giao kết, thanh toán hợp đồng
  II.4.1. Phương thức giao kết
  II.4.2. Phương thức thanh toán
  II.5. Chấm dứt và giải quyết tranh chấp hợp đồng
  II.5.1. Chấm dứt hợp đồng
  II.5.2. Giải quýet tranh chấp
  Chương III: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về hợp đồng cho thuê tài chính ở Việt Nam
  III.1. Thực trạng các quy định pháp luật về hợp đồng cho thuê tài chính
  III.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về hợp đồng cho thuê tài chính
  Kết luận
  Danh mục tài liệu tham khảo

  Nội dung


  "Đẩy mạnh đổi mới công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực hoạt động khác, thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ so với các nước tiên tiến trong khu vực. Đi thẳng vào công nghệ hiện đại đối với những ngành mũi nhọn, đồng thời lựa chọn các công nghệ thích hợp không gây ô nhiễm và khai thác được lợi thế về lao động. Chú trọng nhập khẩu công nghệ mới, cải tiến từng bộ phận tiến tới tạo ra những công nghệ đặc thù Việt Nam. Hiện đại hoá công nghệ trong quản lý". Đây là những yêu cầu để thực hiện "Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm đầu thế kỷ XXI - Chiến lược đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp" mà báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khoá VIII tại Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng đã đề ra.
  Hiện nay, hệ thống các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động cho thuê tài chính nói chung và hợp đồng cho thuê tài chính nói riêng không còn phù hợp với tình hình mới, đôi khi giữa các văn bản này còn nhiều điểm chồng chéo, mâu thuẫn. Bên cạnh đó, hoạt động cho thuê tài chính nói chung và hoạt động cho thuê tài chính nói riêng là những vấn đề chưa được quan tâm nghiên cứu và xem xét một cách toàn diện. Do đó, việc nghiên cứu để từng bước hoàn thiện lĩnh vực này là việc làm quan trọng và cần thiết.
  Xuất phát từ nhận thức trên, em mạnh dạn chọn đề tài:" Một số vấn đề pháp lý trong hợp đồng cho thuê tài chính" làm đề tài khoá luận tốt nghiệp của mình.
  2. Mục đích nghiên cứu.
  Trên cơ sở nghiên cứu quy định pháp luật về hợp đồng cho thuê tài chính, cũng như thực trạng hoạt động cho thuê tài chính ở Việt Nam trong thời gian qua, khoá luận sẽ rút ra những kết luận và kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật về cho thuê tài chính nói chung và hợp đồng cho thuê tài chính nói chung.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
  Khoá luận chỉ tập trung làm rõ (trên cơ sở so sánh các văn bản pháp luật) một số khía cạnh pháp lý liên quan đến hoạt động cho thuê tài chính nói chung và hợp đồng cho thuê tài chính nói riêng, đồng thời nêu ra thực trạng về tình hình cho thuê tài chính ở Việt Nam hiện nay, từ đó rút ra các đề xuất, kiến nghị.
  4. Phương pháp nghiên cứu.
  Khoá luận được hoàn thành dựa trên các nguyên tắc, phương pháp luận của triết học mác - Lênin, lý luận Nhà nước và pháp luật trong nghiên cứu. Trong đó, Khoá luận chủ yếu vận dụng phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp để giải quyết các vấn đề đặt ra.
  5. Kết cấu khoá luận.
  Ngoài phần mở đầu, danh mục tài liệu tham khảo, Khoá luận được cấu trúc bao gồm ba chương, như sau:
  Chương I: Khái quát về hoạt động cho thuê tài chính
  Chương II: Hợp đồng cho thuê tài chính
  Chương III: Thuê tài chính ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp hoàn thiện cơ sở pháp lý

  Xem Thêm: Một số vấn đề pháp lý trong hợp đồng cho thuê tài chính
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số vấn đề pháp lý trong hợp đồng cho thuê tài chính sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status