Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  ĐỒ ÁN Phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty CP Viễn thông - Tin học Bưu

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty CP Viễn thông - Tin học Bưu


  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1

  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 3

  1.1. Một số khái niệm cơ bản 3

  1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp 3

  1.1.2. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp 3

  1.2. Mục tiêu và ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp 3

  1.2.1. Mục tiêu của phân tích tài chính doanh nghịêp 3

  1.2.2. Ý nghĩa của phân tích tài chính doanh nghiệp 3

  1.3. Nguồn tài liệu để phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 4

  1.4. Các phương pháp phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 5

  1.4.1. Phương pháp so sánh 5

  1.4.2. Phương pháp thay thế liên hoàn 6

  1.5. Nội dung và quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp 6

  1.5.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua các báo cáo tài chính 6

  1.5.1.1. Phân tích bảng cân đối kế toán 7

  1.5.1.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 9

  1.5.2. Phân tích hiệu quả tài chính 10

  1.5.2.1. Phân tích khả năng quản lý tài sản 10

  1.5.2.2. Phân tích khả năng sinh lời 12

  1.5.3. Phân tích rủi ro tài chính 13

  1.5.3.1. Phân tích tình hình công nợ và khoản phải thu 13

  1.5.3.2. Phân tích khả năng thanh toán 14

  1.5.3.3. Phân tích khả năng quản lý nợ 14

  1.5.4. Phân tích tổng hợp tình hình tài chính 15

  1.5.4.1. Đẳng thức Dupont thứ nhất 15

  1.5.4.2. Đẳng thức Dupont thứ hai 15

  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG - TIN HỌC BƯU ĐIỆN 16

  2.1. Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần Viễn Thông - Tin học Bưu điện 16

  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 16

  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ kinh doanh của công ty 17

  2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý và hoạt động kinh doanh của công ty 19

  2.1.3.1 Tổ chức bộ máy quản lý 19

  2.1.3.2 Tổ chức hoạt động kinh doanh 21

  2.1.4. Đánh giá chung về tình hình công ty và sự cần thiết của đề tài 22

  2.1.4.1. Đánh giá chung về tình hình công ty 22

  2.1.4.2. Sự cần thiết của đề tài 23

  2.2. Phân tích thực trạng tình hình tài chính của công ty 24

  2.2.1. Phân tích khái quát tình hình tài chính qua các báo cáo tài chính 24

  2.2.1.1. Phân tích bảng cân đối kế toán 24

  2.2.1.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 34

  2.2.2. Phân tích hiệu quả tài chính 39

  2.2.2.1. Phân tích khả năng quản lý tài sản 39

  2.2.2.2. Phân tích khả năng sinh lời 45

  2.2.3. Phân tích rủi ro tài chính 49

  2.2.3.1. Phân tích tình hình công nợ và khoản phải thu 50

  2.2.3.2. Phân tích khả năng thanh khoản 51

  2.2.3.3. Phân tích khả năng quản lý nợ 52

  2.2.4. Phân tích tổng hợp tình hình tài chính của công ty 52

  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG - TIN HỌC BƯU ĐIỆN 56

  3.1. Căn cứ của việc đề xuất các giải pháp 56

  3.1.1. Đánh giá chung tình hình tài chính của công ty 56

  3.1.2. Phương hướng phát triển của công ty 57

  3.2. Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty 59

  3.2.1. Biện pháp 1: Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ 59

  3.2.2. Biện pháp 2: Đẩy mạnh công tác tiêu thụ 66

  KẾT LUẬN 73

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74

  PHỤ LỤC


  Xem Thêm: Phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty CP Viễn thông - Tin học Bưu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích và đề xuất biện pháp cải thiện tình hình tài chính của Công ty CP Viễn thông - Tin học Bưu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status