Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Đánh giá kết quả thực hiện quản lý đào tạo nguồn nhân lực của Bộ Tài chính

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đánh giá kết quả thực hiện quản lý đào tạo nguồn nhân lực của Bộ Tài chính


  MỤC LỤC

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU

  LỜI MỞ ĐẦU

  CHƯƠNG I. 1

  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC CÔNG. 1

  1.1. Tổ chức công và nguồn nhân lực trong tổ chức công. 1

  1.1.1. Khái niệm tổ chức công. 1

  1.1.2. Đặc điểm cơ bản của tổ chức công. 1

  1.1.3. Nguồn nhân lực trong các tổ chức công. 2

  1.3.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực. 2

  1.3.1.2. Một số khái niệm nguồn nhân lực trong tổ chức công. 2

  1.2. Tổng quan về đào tạo nguồn nhân lực trong tổ chức công. 4

  1.2.1. Khái niệm đào tạo nguồn nhân lực trong các tổ chức công. 4

  1.2.2. Mục đích và mục tiêu của đào tạo nguồn nhân lực trong tổ chức công. 5

  1.2.3. Đặc điểm đào tạo nguồn nhân lực trong các tổ chức công. 5

  1.2.4. Hình thức đào tạo nguồn nhân lực trong tổ chức công. 6

  1.3. Phương pháp luận đánh giá kết quả thực hiện quản lý đào tạo nguồn nhân lực. 6

  1.3.1. Khái niệm về quản lý đào tạo nguồn nhân lực. 6

  1.3.2. Quy trình quản lý đào tạo nguồn nhân lực. 7

  1.3.2.1. Lập kế hoạch đào tạo 7

  1.3.2.2. Tổ chức và thực hiện đào tạo. 9

  1.3.2.3. Đánh giá đào tạo. 10

  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA BỘ TÀI CHÍNH. 13

  2.1. Giới thiệu về Bộ Tài chính. 13

  2.1.1. Chức năng nhiệm vụ của Bộ Tài chính. 13

  2.1.2. Cơ cấu bộ máy của Bộ tài chính. 14

  2.1.3. Giới thiệu về Vụ Tổ chức cán bộ. 16

  2.2. Thực trạng lập kế hoạch đào tạo. 18

  2.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo. 18

  2.2.1.1. Thực trạng đào tạo. 18

  2.2.1.2. Mục tiêu đào tạo. 20

  2.2.1.3. Nhu cầu đào tạo. 23

  2.2.2. Xác định các mục tiêu đào tạo. 26

  2.2.3. Xác định phương thức đào tạo. 28

  2.3. Thực trạng tổ chức thực hiện đào tạo. 30

  2.3.1. Hệ thống cơ quan quản lý và các cơ sở đào tạo. 30

  2.3.2. Cơ cấu tổ chức hệ thống cơ quan đào tạo. 31

  2.3.3. Sự phối hợp giữa các cơ quan. 32

  2.4. Đánh giá kết quả thực hiện quản lý đào tạo. 36

  2.4.1. Thực trạng đánh giá hiện nay. 36

  2.4.2. Đánh giá kết quả thực hiện quản lý đào tạo theo hệ thống tiêu chuẩn. 37

  2.4.2.1. Thu thập dữ liệu. 37

  2.4.2.2. Phân tích số liệu. 41

  2.4.2.3. Những nguyên nhân chủ yếu của kết quả thực hiện. 44

  CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO CỦA BỘ TÀI CHÍNH. 46

  3.1. Những mục tiêu của quản lý đào tạo cán bộ, công chức, viên chức. 46

  3.2. Giải pháp đối với quản lý đào tạo của Bộ Tài chính. 47

  3.2.1. Giải pháp đối với công tác lập kế hoạch. 47

  3.2.2. Giải pháp đối với công tác tổ chức thực hiện. 49

  3.2.3. Giải pháp đối với công tác đánh giá đào tạo. 56

  3.2.4. Các giải pháp có tính chất chung với quản lý đào tạo. 57

  KẾT LUẬN

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  PHỤ LỤC  DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU


  Hình 1. Khái niệm quản lý 7

  Hình 2. Yêu cầu phân tích và phương pháp xác định nhu cầu đào tạo. 8

  Hình 3. Quy trình đánh giá đào tạo. 10

  Hình 4 . Cơ cấu bộ máy của Bộ Tài chính. 15

  Hình 5 . Cơ cấu tổ chức Vụ Tổ chức cán bộ. 16

  Hình 6. Cơ cấu nhu cầu đào tạo. 24

  Hình 7. Cơ cấu tổ chức của hệ thống cơ quan đào tạo. 31

  Hình 8. Kết quả đào tạo trong nước theo đối tượng đào tạo. 34

  Hình 9 . Kết quả đào tạo 2007 – 20010 theo nội dung đào tạo. 34


  Bảng 1. Hệ thống tiêu chuẩn đánh giá quản lý đào tạo. 11

  Bảng 2. Điểm tối đa của các tiêu chí đánh giá. 12

  Bảng 3. Thẩm quyền quản lý của Vụ tổ chức cán bộ. 17

  Bảng 4. Tỷ lệ % đào tạo đã đạt của cán bộ, công chức. 19

  Bảng 5. Mục tiêu trung hạn đào tạo cán bộ, công chức. 22

  Bảng 6. Nhu cầu đào tạo của cán bộ, công chức. 23

  Bảng 7. Mục tiêu đào tạo trong nước theo nội dung đào tạo. 27

  Bảng 8. Dự toán kinh phí đào tạo. 29

  Bảng 9. Kết quả đào tạo 33

  Bảng 10. Kinh phí đào tạo. 35

  Bảng 11. Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức giữ ngạch từ chuyên viên trở lên. 39

  Bảng 12. Tỷ lệ trình độ chuyên môn. 39

  Bảng 13. Đánh giá các chỉ số Sự thực hiện công tác quản lý. 40

  Bảng 14. Điểm đánh giá theo tiêu chí 41  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT  CB : Cán bộ

  CNH – HĐH : Công nghiệp hóa – hiện đại hóa

  CC : Công chức

  CV : Chuyên viên

  CVC : Chuyên viên chính

  CVCC : Chuyên viên cao cấp

  ĐTBD : Đào tạo, bồi dưỡng

  KBNN : Kho bạc Nhà nước

  PVT : Phó Vụ trưởng

  QLNN : Quản lý nhà nước

  TĐ : Tương đương

  TP : Trưởng phòng

  XHCN : Xã hội chủ nghĩa

  TTCK : Thị trường chứng khoán


  Xem Thêm: Đánh giá kết quả thực hiện quản lý đào tạo nguồn nhân lực của Bộ Tài chính
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá kết quả thực hiện quản lý đào tạo nguồn nhân lực của Bộ Tài chính sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status