Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO báo cáo thực tập Tại Công ty CP hợp tác đầu tư và phát triển nguồn nhân lực quốc tế

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. báo cáo thực tập Tại Công ty CP hợp tác đầu tư và phát triển nguồn nhân lực quốc tế


  MỤC LỤC
  193697912" LỜI NÓI ĐẦU 1
  193697913" CHƯƠNG I. 2
  193697914" GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC QUỐC T Ế. 2
  193697915" 1. Giới thiệu tổng quan về hoạt động Công ty Cổ phần hợp tác đầu tư và phát triển nguồn nhân lực quốc tế: 2
  193697916" 2. Sơ đồ tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty. 4
  193697917" 3. Chức năng nhiệm vụ từng phòng ban: 5
  193697918" 4. Nguyên tắc quản lý của Công ty là: 5
  193697919" 5. Các loại giấy tờ có liên quan đến Công ty: 6
  193697920" CHƯƠNG II. 7
  193697921" KHẢO SÁT HỆ THỐNG BÀI TOÁN QUẢN LÝ BÁN HÀNG MÁY TÍNH VÀ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC QUỐC TẾ. 7
  193697922" I.CÁC THÔNG TIN VÀO / RA CỦA HỆ THỐNG: 7
  193697923" 1. Mục tiêu quản lý: 7
  193697924" 2. Đầu vào của hệ thống: 7
  193697925" II. QUY TRÌNH QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY: 8
  193697926" 1.Hệ thống hiện tại: 8
  193697927" 2.Quy trình công việc của Công ty: 8
  193697928" II. PHÁT BIỂU BÀI TOÁN QUẢN LÝ BÁN HÀNG: 9
  193697929" CHƯƠNG III. 10
  193697930" PHÂN TÍCH VÀ THẾT KẾ HỆ THỐNG BÀI TOÁN QUẢN LÝ BÁN HÀNG MÁY TÍNH VÀ THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 10
  193697931" A. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 10
  193697932" I.KHÁI NỆM VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU 10
  193697933" 1.Khái niệm: 10
  193697934" 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: 10
  193697935" 3. Chức năng của hệ quản trị cơ sở dữ liệu: 10
  193697936" II. KHÁI NIỆM HỆ THỐNG THÔNG TIN. 11
  193697937" III. PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG. 13
  193697938" 1. Biểu đồ phân cấp chức năng (BPC) 13
  193697939" 2. Biều đồ luồng dữ liệu (Sơ đồ luồng dữ liệu BLD) 14
  193697940" 3. Mô hình thực thể liên kết. 15
  193697941" B. BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU: 17
  193697942" I. MÔ H ÌNH PHÂN CẤP CHỨC NĂNG V Ề MẶT SỬ LÝ: 17
  193697943" 1. Biều đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh: 18
  193697944" II. BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC DƯỚI ĐỈNH: 21
  193697945" 1. Biểu đồ luồng dữ liệu chức năng theo dõi nhập hàng: 21
  193697946" 2. Biểu đồ luồng dữ liệu chức năng theo dõi xuất hàng: 21
  193697947" 3. Biểu đồ luồng dữ liệu chức năng theo dõi hàng tồn. 22
  193697948" 5. Biểu đồ luồng dữ liệu chức năng theo dõi doanh thu: 23
  193697949" III. MÔ H ÌNH THỰC THỂ LI ÊN KẾT CỦA HỆ THỐNG 23
  193697950" 2. Sơ đồ thực thể liên kết: E - R. 24
  193697951" 3. Sơ đồ thực thể liên kết chi tiết: 25
  193697952" C. THIẾT KẾ CÁC BẢNG CSDL HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG. 26
  193697953" 1. Bảng Nhà cung cấp (NhaCungCap): 26
  193697954" 2. Bảng Khách hàng (KhachHang): 26
  193697955" 4. Bảng Dòng hoá đơn bán hàng: 27
  193697956" 6.Bảng Mặt hàng (MatHang): 28
  193697957" 7. Bảng loại hàng: 29
  193697958" 8.Bảng phiếu bảo hành (PhieuBaoHanh): 30
  193697959" 9. Bảng dòng hoá đơn nhập (DongHDN): 30
  193697960" 10. Mối quan hệ giữa các bảng: 31
  193697961" D. GIAO DIỆN PHẦN MỀM: 32
  193697962" 1. Form chính của chương trình sẽ có giao diện như sau: 32
  193697963" 2. Form nhập thông tin nhà cung cấp: 33
  193697964" 4. Form cập nhật thông tin về loại hàng: 35
  193697965" 6. Form cập nhật hoá đơn bán hàng. 36
  193697966" 7. Form cập nhật hoá đơn nhập hàng: 37
  193697967" 9. Form tìm kiếm thông tin hàng hoá. 38
  193697968" 11. Form tìm kiếm thông tin nhà cung cấp. 39
  193697969" 12. Form thống kê số lượng hàng thao tiêu trí: 40
  193697970" 13. Form báo cáo doanh thu tài chính: 41
  193697971" E.GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ SỬ DỤNG. 41
  193697972" I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ACCESS: 41
  193697973" II. LẬP TRÌNH BẰNG V ISTUAL BASIC: 43
  193697974" 1.Giới thiệu về Vistual Basic: 43
  193697975" 2. Thiết kế giao diện: 43
  193697976" 4. Đối tượng và cách sử dụng đối tượng: 43
  193697977" CHƯƠNG IV 45
  193697978" I. CÀI ĐẶT. 45
  193697979" II. CHẠY THỬ: 45
  193697980" II. ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH 45
  193697981" 1. Ưu điểm: 45
  193697982" 2. Khuyến điểm. 45
  193697983" 3. Hướng phát triển cho tương lai. 46
  193697984" TÀI LIỆU THAM KHẢO. 47
  193697985" PHỤ LỤC(Code) 47


  Xem Thêm: báo cáo thực tập Tại Công ty CP hợp tác đầu tư và phát triển nguồn nhân lực quốc tế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu báo cáo thực tập Tại Công ty CP hợp tác đầu tư và phát triển nguồn nhân lực quốc tế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status