Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Tại Công Ty Xuất Nhập Khẩu An Giang (ANGIMEX)

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Tại Công Ty Xuất Nhập Khẩu An Giang (ANGIMEX)


  LỜI MỞ ĐẦU​ ​ ​ Sau gần hai thập kỷ đổi mới, nền kinh tế nước ta đã chuyển từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Sản xuất hàng hoá đã có bước phát triển mạnh đáp ứng tiêu dùng nội địa và xuất khẩu, đặc biệt là hàng nông sản, trong đó có mặt hàng gạo đạt mức xuất khẩu cao và được đánh giá là có triển vọng lớn trong thời gian tới. Sự kiện Việt Nam chính thức trở thành viên của WTO đã mở ra một thị trường rộng lớn cho hàng nông sản Việt Nam nhưng đồng thời cũng làm gia tăng sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt giữa DN Việt Nam với DN nước ngoài. Các DN nước ngoài có ưu thế là nguồn vốn lớn, sản phẩm sản xuất trên nền tảng CNH – HĐH, nên chất lượng và giá cả phù hợp cộng với kinh nghiệm chiếm lĩnh thị trường đã tạo nên những thách thức to lớn cho các DN trong nước, đặc biệt là các DN xuất nhập khẩu Việt Nam.
  Các DN xuất nhập khẩu với hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu là yếu tố quan trọng nhằm phát huy mọi nguồn nội lực, tạo thêm vốn đầu tư để đổi mới công nghệ, thúc đẩy nhanh quá trình CNH – HĐH đất nước.Ý thức được tầm quan trọng đó, Công Ty Xuất Nhập Khẩu An Giang chẳng những đã hoàn thành vai trò của mình mà còn không ngừng phát triển, nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường quốc tế. Để làm được điều đó, Công ty đã phải sử dụng đồng vốn đầu tư của mình một cách thật hiệu quả. Vì chỉ có như vậy, Công ty mới có thể cạnh tranh được với các DN nước ngoài có nguồn vốn đầu tư lớn hơn. Chính vì vậy mà nguồn vốn đóng vai trò rất quan trọng đối với sự sống còn của bản thân Công ty.
  Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng nguồn vốn, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của Công ty, tôi đã chọn thực hiện chuyên đề tốt nghiệp là “HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG (ANGIMEX)”. Thông qua việc thực hiện chuyên đề này tôi sẽ có được những kiến thức hữu ích về cách sử dụng và quản lý nguồn vốn, một trong những cách thức quan trọng đã đưa Công ty đạt đến những thành tựu như ngày hôm nay.
  Chuyên đề thực hiện bao gồm 5 chương:
  - Chương 1 là chương giải thích lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu là gì, phương pháp nghiên cứu để đạt đến những kết luận được rút ra và giới hạn của đề tài nghiên cứu.
  - Chương 2 là chương cơ sở lý thuyết, đây là chương xây dựng nền tảng lý luận cho việc phân tích và đánh giá để đưa ra những kết luận ở chương 4.
  - Chuơng 3 là chương giới thiệu tóm tắt về lịch sử hình thành và phát triển của Công ty, tình hình hoạt động kinh doanh và những thông tin có liên quan làm cơ sở cho việc đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty trong 3 năm gần đây.
  - Chương 4 là chương quan trọng nhất của chuyên đề. Thông qua nội dung trong chương này chúng ta sẽ có được các nhận định về tình hình sử dụng nguồn vốn tại Công ty, đánh giá được hiệu quả hoạt động cũng như sức khỏe tài chính của Công ty, đặc biệt là khả năng tạo ra lợi nhuận từ việc sử dụng nguồn vốn có hiệu quả. Đồng thời phát hiện được điểm mạnh, điểm yếu mà đưa ra các giải pháp đề xuất lên Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn hơn nữa.
  - Chương 5 là chương đúc kết lại tất cả những thông tin đã được phát hiện ở chương 4, từ đó bản thân người thực hiện đưa ra một số kiến nghị cho Công ty.
  Chuyên đề thực hiện có thể sẽ hay hơn nếu khắc phục được các hạn chế. Hạn chế ở đây chính là người thực hiện đã không tìm được đối tượng khác để so sánh với Công ty được nghiên cứu nhằm gia tăng thêm sự khách quan trong việc đánh giá. Các thông số trong bài phân tích chỉ được đánh giá trong mối quan hệ với các thông số trong quá khứ. Nếu các thông số được đánh giá thêm trong mối quan hệ với các công ty tương tự (do Công ty ANGIMEX, ngoài kinh doanh lương thực ra còn kinh doanh trên nhiều lĩnh vực khác nên rất khó trong việc tìm kiếm một công ty khác có hình thức kinh doanh tương tự để so sánh), với chỉ tiêu bình quân ngành (hiện nay ở Việt Nam thông tin về ngành còn rất hạn chế nên việc so sánh bên ngoài gần như ít có ý nghĩa). Chính những điều này đã làm hạn chế đi sự so sánh và đánh giá các chỉ số tài chính.
  Chuyên đề đã hoàn thành tốt đẹp với sự hỗ trợ và giúp đỡ từ Công ty Xuất Nhập Khẩu An Giang và Trường Đại Học An Giang, đặc biệt là thầy Ngô Văn Quí và sự cố gắng của chính bản thân người thực hiện

  MỤC LỤCNội dung Trang
  Chương 1: Mở đầu . 1
  1.1.Lý do chọn đề tài 1
  1.2.Mục tiêu nghiên cứu 1
  1.3.Phạm vi nghiên cứu 1
  1.4.Phương pháp nghiên cứu . 2
  1 4.1.Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu . 2
  1.4.2.Phương pháp phân tích 2
  Chương 2: Cơ sở lý thuyết 3
  2.1.Khái niệm và phân loại vốn của doanh nghiệp 3
  2.1.1.Khái niệm vốn của doanh nghiệp 3
  2.1.2.Phân loại vốn . 3
  2.1.3.Nguyên tắc bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn . 4
  2.1.4.Mục tiêu và ý nghĩa của phân tích hiệu quả sử dụng vốn 4
  2.2.Tài sản cố định . 4
  2.2.1.Khái niệm 4
  2.2.2.Phân loại . 5
  2.2.3.Tầm quan trọng của việc quản lý TSCĐ . 5
  2.2.4.Nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ . 5
  2.3.Tài sản lưu động . 6
  2.3.1.Khái niệm 6
  2.3.2.Phân loại TSLĐ . 6
  2.3.3.Tầm quan trọng của việc quản lý TSLĐ 7
  2.3.4.Nâng cao hiệu quả sử dụng TSLĐ . 7
  2.4.Giới thiệu về các chỉ tiêu tài chính 7
  2.4.1.Chỉ tiêu về khả năng thanh toán 7
  2.4.2.Chỉ tiêu thể hiện hiệu quả hoạt động 8
  2.4.3.Tỷ số đòn bẩy tài chính 10
  2.4.4.Tỷ suất sinh lợi . 11
  2.4.5.Hiệu quả sử dụng vốn luân lưu . 12
  2.5.Giới thiệu về phương pháp phân tích Dupoint . 13
  Chương 3: Giới thiệu chung về Công ty ANGIMEX 15
  3.1.Lịch sử hình thành và phát triển . 15
  3.2.Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu . 15
  3.2.1.Xuất khẩu 15
  3.2.2.Nhập khẩu 17
  3.2.3.Thương mại . 17
  3.2.4.Dịch vụ công nghệ thông tin 17
  3.3.Cơ cấu tổ chức công ty, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 17
  3.3.1.Mạng lưới tổ chức Công ty ANGIMEX . 17
  3.3.2.Các đơn vị thành viên . 17
  3.3.3.Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 17
  3.4.Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty 18
  3.4.1.Tình hình hoạt động kinh doanh 18
  3.4.2.Cơ cấu của báo cáo lưu chuyển tiền tệ . 20
  3.5.Kế hoạch phát triển năm 2007 20
  Chương 4: Tình hình sử dụng vốn tại Công ty ANGIMEX . 22
  4.1.Tình hình sử dụng vốn trong chính sách đầu tư tài sản . 22
  4.1.1.Tình tình thanh toán của Công ty 22
  4.1.2.Hiệu quả trong đầu tư tài sản lưu động 23
  4.1.2.1.Số vòng quay khoản phải thu 23
  4.1.2.2.Số vòng quay hàng tồn kho . 24
  4.1.2.3.Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động . 26
  4.1.3.Hiệu quả trong đầu tư TSCĐ và đầu tư dài hạn . 28
  4.1.3.1.Hiệu suất sử dụng TSCĐ 28
  4.1.3.2.Hiệu quả trong đầu tư tài chính DH và tài sản DH khác 29
  4.1.4.Hiệu suất sử dụng tổng tài sản . 29
  4.2.Lợi thế của vốn CSH trong việc gia tăng đòn bẩy tài chính . 30
  4.2.1.Tỷ số nợ trên tổng tài sản 30
  4.2.2.Tỷ số nợ dài hạn trên vốn 31
  4.3.Hiệu quả sử dụng vốn và tài sản 32
  4.3.1.Hiệu quả sử dụng vốn luân lưu 32
  4.3.1.1.Vốn luân lưu . 32
  4.3.1.2.Nhu cầu vốn luân lưu 34
  4.3.2.Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA) 37
  4.3.3.Tỷ suất sinh lời trên vốn CSH (ROE) 39
  4.4.Một số giải pháp đề nghị nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty 44
  Chương 5: Kết luận và kiến nghị 46
  5.1.Kết luận 46
  5.2.Kiến nghị 48


  Xem Thêm: Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Tại Công Ty Xuất Nhập Khẩu An Giang (ANGIMEX)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Tại Công Ty Xuất Nhập Khẩu An Giang (ANGIMEX) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status