Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ BH hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty bảo hiể

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ BH hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty bảo hiể


  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.
  1.PGS.TS. Nguyễn Văn Định- Giáo trình bảo hiểm- Trường Đại học kinh tế quốc dân - Nhà xuất bản thống kê 2005.
  2.PGS.TS. Nguyễn Văn Định- Giáo trình quản trị kinh doanh bảo hiểm-Trường Đại học kinh tế quốc dân- Nhà xuất bản thống kê 2003.
  3.Dương Hữu Hạnh – Vận tải, giao nhận quốc tế và bảo hiểm hàng hải-Nhà xuất bản thống kê 2004.
  4.PGS.TS. Nguyễn Hồng Đàm-Vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương- Nhà xuất bản giáo dục 1994
  5.PGS.TS.Hoàng Văn Châu- Bảo Hiểm trong kinh doanh- Nhà xuất bản khoa học và kĩ thuật 2002.
  6.Các báo cáo thường niên của công ty bảo hiểm Dầu Khí.
  7.Các bản tin của hiệp hội bảo hiểm.
  8.Trang web: pvi.com.vn


  MỤC LỤC
  197253341" LỜI MỞ ĐẦU.1
  197253342" Chương I- KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XNK VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN VÀ CÔNG TÁC KHAI THÁC TRONG BH HÀNG HOÁ XNK VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN.3
  197253343" 1.1.Tổng quan về BH hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển.3
  197253344" 1.1.1.Vai trò của vận chuyển bằng đường biển và các loại rủi ro,tổn thất trong quá trình vận chuyển bằng đường biển.3
  197253345" 1.1.1.1.Vai trò của vận chuyển bằng đường biển.3
  197253346" 1.1.1.2.Các loại rủi ro,tổn thất trong vận chuyển bằng đường biển.4
  197253347" 1.1.2.Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển.8
  197253348" 1.1.3.Những nội dung cơ bản của bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển.9
  197253349" 1.1.3.1.Đối tượng bảo hiểm và trách nhiệm các bên liên quan. 9
  197253350" 1.1.3.2.Giá trị bảo hiểm,Số tiền bảo hiểm và Phí bảo hiểm.12
  197253351" 1.1.3.3.Các điều kiện bảo hiểm 23
  197253352" 1.1.3.4.Các điều kiện bảo hiểm ở Việt Nam.27
  197253353" 1.1.3.5.Hợp đồng bảo hiểm hàng hoá.32
  197253354" 1.2.Công tác khai thác trong bảo hiểm hàng hoá XNK vận chuyển bằng đường biển.36
  197253355" 1.2.1.Vai trò của công tác khai thác. 36
  197253356" 1.2.2.Quy trình khai thác.37
  197253357" 1.2.3. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả của công tác khai thác.39
  197253358" Chương II- THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KHAI THÁC NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM XNK VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ HÀ NỘI.41
  197253359" 2.1.Giới thiệu về công ty bảo hiểm Dầu Khí Hà Nội.41
  197253360" 2.1.1.Giới thiệu về tổng công ty bảo hiểm Dầu Khí Việt Nam(PVI )41
  197253361" 2.1.1.1.Sơ lược về lịch sử công ty.41
  197253362" 2.1.1.2.Những thuận lợi và khó khăn cơ bản của công ty.47
  197253363" 2.1.2.Giới thiệu về công ty bảo hiểm Dầu khí Hà Nội.49
  197253364" 2.1.2.1.Thuận lợi: BHảo hiểm DKHN có những thuận lợi cơ bản sau:50
  197253365" 2.1.2.2.Khó khăn: Bên cạnh những thuận lợi trên,vì là một công ty mới được thành lập nên kinh nghiệm chưa nhiều,công ty vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn không phải là nhỏ:50
  197253366" 2.2.Tình hình kinh doanh của công ty bảo hiểm Dầu khí Hà Nội51
  197253367" 2.2.1.Tình hình kinh doanh nói chung.51
  197253368" 2.2.2.Tình hình kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá XNK vận chuyển bằng đường biển của công ty bảo hiểm Dầu Khí Hà Nội.55
  197253369" 2.2.2.1.Vài nét về thị trường bảo hiểm hàng hoá XNK vận chuyển bằng đường biển tại Việt Nam.55
  197253370" 2.2.2.2.Vài nét về tình hình kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá XNK vận chuyển bằng đường biển của công ty bảo hiểm Dầu khí Hà Nội.58
  197253371" 2.3.Thực trạng công tác khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá XNK vận chuyển bằng đường biển tại công ty bảo hiểm Dầu khí Hà Nội.59
  197253372" 2.3.1.Quy trình khai thác.60
  197253373" 2.3.2.Nội dung các bước khai thác. 64
  197253374" 2.3.2.1.Tiếp thị, nhận yêu cầu bảo hiểm từ khách hàng. 64
  197253375" 2.3.2.2.Đánh giá rủi ro.65
  197253376" 2.3.2.3.Tính toán hiệu quả,xác định chi phí,điều kiện,chào phí.65
  197253377" 2.3.2.4.Chuẩn bị hợp đồng/GCN bảo hiểm.67
  197253378" 2.3.2.5.Ký duyệt hợp đồng.67
  197253379" 2.3.2.6.Đóng dấu, chuyển hợp đồng, lưu nghiệp vụ.68
  197253380" 2.3.2.7.Theo dõi thanh toán phí bảo hiểm/quản lý hợp đồng/GCN bảo hiểm.68
  197253381" 2.3.3.Kết quả và hiệu quả khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại tổng công ty bảo hiểm Dầu khí Hà Nội.69
  197253382" 2.3.3.1.Một vài nhận xét sơ bộ về tình hình khai thác tại tổng công ty.70
  197253383" 2.3.3.2.Thực trạng công tác khai thác nghiệp vụ bảo hiểm XNK bằng đường biển tại công ty Bảo hiểm Dầu khí Hà Nội.76
  197253384" 2.3.3.3.Những vấn đề còn tồn tại trong công tác khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá XNK vận chuyển bằng đường biển của công ty bảo hiểm DKHN.83
  197253385" Chương III-MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KHAI THÁC NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XNK VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY BẢO HIỂM DẦU KHÍ HÀ NỘI85
  197253386" 3.1.Định hướng phát triển của công ty bảo hiểm Dầu khí Hà Nội trong thời gian tới.85
  197253387" 3.1.1.Định hướng phát triển chung cho giai đoạn 2008-2010.85
  197253388" 3.1.2. Định hướng phát triển bảo hiểm hàng hoá XNK vận chuyển bằng đường biển và tình hình khai thác nghiệp vụ này.90
  197253389" 3.2.Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác khai thác nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá XNK vận chuyển bằng đường biển.91
  197253390" 3.2.1.Xây dựng chiến lược kinh doanh chung về nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá XNK vận chuyển bằng đường biển.92
  197253391" 3.2.2.Tăng cường công tác tuyên truyền quảng cáo.93
  197253392" 3.2.3.Làm tốt hơn nữa công tác phục vụ khách hàng.95
  197253393" 3.2.4.Mở rộng và nâng cao chất lượng mạng lưới đại lý, cộng tác viên khai thác.97
  197253394" 3.2.5.Nâng cao chất lượng cán bộ, nhân viên khai thác.98
  197253395" 3.2.6.Thực hiện tốt công tác đánh giá rủi ro trước khi kí kết hợp đồng. 99
  197253396" 3.2.7.Cải tiến, đa dạng hoá sản phẩm.100
  197253397" 3.2.8.Kiến nghị của công ty đối với tổng công ty.101
  197253398" KẾT LUẬN 104
  197253399" DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.105
  LỜI CAM ĐOAN
  Em tên là : Vũ Thị Tâm . Em xin cam đoan tất cả những nội dung viết trong chuyên đề: “ Nâng cao hiệu quả công tác khai thác nghiệp vụ bảo hiểm XNK vận chuyển bằng đường biển tại công ty bảo hiểm Dầu khí Hà Nội” mang tính xác thực, do sự nghiên cứu tìm tòi, học hỏi của bản thân trong thời gian thực tập và tất cả các nhận định, giải pháp đều là quan điểm của cá nhân em trên cơ sở nhận thức về lý luận, thực trạng doanh nghiệp, sự đóng góp ý kiến của thầy giáo hướng dẫn và đơn vị thực tập.
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.
  - CBKT: Cán bộ khai thác
  - CN: Chi nhánh
  - DKHN: Dầu khí Hà Nội.
  - ĐL: Đại lý
  - GĐ: Giám đốc
  - GCNBH: Giấy chứng nhận bảo hiểm
  - KT/KTCN: Kế toán/ Kế toán chi nhánh.
  - KD: Kinh doanh
  - LĐ: Lãnh đạo
  - MG: Môi giới.
  - MTN: Mức trách nhiệm
  - Phòng KD: Các phòng trực tiếp kinh doanh bảo hiểm
  - YCBH: Yêu cầu bảo hiểm
  NẾU CÓ THẮC MẮC GÌ VỀ BÀI VIẾT BẠN LIÊN HỆ SỐ ***********


  Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ BH hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty bảo hiể
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả khai thác nghiệp vụ BH hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty bảo hiể sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status