Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Xác lập thị trường mục tiêu của sản phẩm gạch Acera cho nhà máy gạch Ceramic An Giang

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xác lập thị trường mục tiêu của sản phẩm gạch Acera cho nhà máy gạch Ceramic An Giang


  MỤC LỤC​ ​ 201382719" Chương 1. 1
  201382720" 1.1 sở hình thành đề tài 1
  201382721" 1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 1
  201382722" 1.3 Phương pháp nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu. 2
  201382723" 1.4 Ý nghĩa nghiên cứu. 2
  201382724" Chương 2. 3
  201382725" 2.1 Phân khúc thị trường. 3
  201382726" 2.1.1 Khái niệm phân khúc thị trường. 3
  201382727" 2.1.2 Cơ sở phân khúc thị trường. 3
  201382728" 2.1.2.1 Phân khúc thị trường người tiêu dùng: Bao gồm: 3
  201382729" 2.1.2.2 Phân khúc thị trường doanh nghiệp. 4
  201382730" 2.1.2.3 Phân khúc thị trường quốc tế. 5
  201382731" 2.1.3 Các cách phân khúc thị trường. 5
  201382733" 2.1.4 Những yêu cầu đối với phân khúc thị trường. 5
  201382734" 2.1.5 Vai trò phân khúc thị trường. 6
  201382735" 2.2 Quy trình phân khúc thị trường. 6
  201382737" 2.3 Thị trường mục tiêu. 6
  201382738" 2.3.1 Khái niệm thị trường mục tiêu. 6
  201382739" 2.3.2 Xác định thị trường mục tiêu. 6
  201382741" 2.3.3 Chọn thị trường mục tiêu. 7
  201382743" 2.4 Kênh phân phối 8
  201382744" 2.4.1 Khái niệm kênh phân phi 8
  201382745" 2.4.2 Sự cn thiết ca kênh phân phi 8
  201382746" 2.4.3 Các loại kênh phân phi 9
  201382747" 2.4.4 Vai trò, chức năng ca kênh phân phi 9
  201382748" 2.4.4.1 Chức năng. 9
  201382749" 2.4.4.2 Vai trò. 10
  201382750" 2.5 Các khái niệm liên quan. 10
  201382751" 2.5.1 Lối sống. 10
  201382752" 2.5.2 Chiết khu thương mi 10
  201382753" 2.5.3 Tín dụng khách hàng. 10
  201382754" Chương 3. 11
  201382755" 3.1 Khái quát về Công Ty Xây Lắp An Giang. 11
  201382756" 3.2 Giới thiệu về nhà máy gạch Ceramic An Giang. 12
  201382757" 3.2.1 Sự hình thành và phát triển của nhà máy. 12
  201382758" 3.2.2 Chức năng và nhiệm vụ. 13
  201382759" 3.2.3 Quyền hạn. 13
  201382760" 3.2.4 Thuận lợi và khó khăn hiện nay. 13
  201382761" 3.2.5 Bộ máy tổ chức hoạt động của nhà máy. 14
  201382764" 3.2.6 Mục tiêu chất lượng của nhà máy gạch Ceramic An Giang năm 2008. 16
  201382765" 3.2.7 Giới thiệu sản phẩm gạch Acera. 16
  201382767" 3.3 Hiệu quả hoạt động kinh doanh của nhà máy gạch Ceramic An Giang 17
  201382772" Chương 4. 20
  201382773" 4.1 Tình hình môi trường sản phẩm gạch men Acera. 20
  201382776" 4.2 Đánh giá thị trường hiện tại của sản phẩm gạch men Acera 23
  201382777" 4.2.1 Đánh giá dựa trên qui mô và mức tăng trưởng. 23
  201382778" 4.2.1.1 Kết quả tiêu thụ 3 năm 2005-2007. 23
  201382782" 4.2.1.2. Kết quả hoạt động quí 1 năm 2008. 27
  201382787" 4.2.2 Đánh giá dựa vào yếu tố địa lí 29
  201382789" 4.2.3 Đánh giá dựa vào yếu tố thu nhập khách hàng. 30
  201382790" 4.2.4 Các hoạt động marketing. 31
  201382792" 4.3 Kênh phân phối hiện tại của nhà máy gạch Ceramic An Giang 34
  201382793" 4.3.1 Kênh phân phối sản phẩm Acera. 34
  201382795" 4.3.1.1 Kênh phân phối qua đại lý bán sỉ và bán lẻ. 35
  201382797" 4.3.1.2 Kênh phân phối trực tiếp từ các chi nhánh, cửa hàng nhà máy đến khách hàng nội địa 36
  201382799" 4.3.1.3 Kênh phân phối trực tiếp từ chi nhánh, đơn vị trực thuộc nhà máy đến các đại lý bán sỉ và lẻ 37
  201382800" 4.3.1.4 Kênh phân phối trực tiếp từ CH trực thuộc công ty đến khách hàng thị trường Campuchia 38
  201382801" 4.3.2 Mối quan hệ các kênh phân phối 38
  201382802" 4.3.3 Định hướng hoạt động cho kênh phân phối khi dây chuyền sản xuất 2 được hoàn thành và đưa vào hoạt động. 38
  201382804" 4.4. Định hướng xác lập thị trường mục tiêu sản phẩm gạch Acera trong năm 2009 41
  201382805" 4.4.1 Cơ sở xác lập thị trường mục tiêu. 41
  201382806" 4.4.1.1 Xác lập thông qua đánh giá các yếu tố. 41
  201382807" 4.4.1.2 Xác lập thông qua ma trận lựa chọn thị trường mục tiêu. 42
  201382811" 4.4.2 Một số rào cản dự kiến từ các thị trường tiêu thụ. 47
  201382812" 4.4.2.1 Đối thủ cạnh tranh. 47
  201382813" 4.4.2.2 Khảng thâm nhập. 47
  201382814" 4.4.2.3 Tập quán, văn hóa, đặc điểm thị trường. 48
  201382815" 4.2.2.4 Chính sách, qui định liên quan. 48
  201382816" 4.4.2.5 Thị hiếu thị trường. 48
  201382817" 4.4.3 Rào cản chung. 48
  201382818" 4.4.4 Lợi thế chung của Acera. 48
  201382820" 4.5 Tổ chức thực hiện và vai trò kiểm soát thị trường mục tiêu. 49
  201382823" 4.5.1 Thiết lập kênh phân phối, mở rộng kênh phân phối 51
  201382825" 4.5.2 Thiết lập và xây dựng chính sách cho kênh phân phối 52
  201382826" 4.5.3 Tổ chức nhân sự thực hiện. 53
  201382830" 4.5.4 Phương tiện vật chất hỗ trợ kênh phân phối 55
  201382831" 4.5.5 Tổ chức các hoạt động quảng cáo thương hiệu Acera. 55
  201382832" 4.6 Dự toán ngân sách cho thị trường mục tiêu năm 2009 55
  201382833" 4.6.1 Dự toán nguồn nhân lực. 55
  201382834" 4.6.2 Dự toán tài chính. 56
  201382836" Chương 5. 58
  201382837" 5.1 Kết luận. 58
  201382838" 5.2 Kiến nghị  Chương 1
  Mở Đầu​ ​ 1.1 Cơ sở hình thành đề tài
  Trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh thì vấn đề tối đa hóa hiệu quả hoạt động là vấn đề mà bất kể doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều mong muốn. Do đó buộc họ phải hướng hoạt động marketing tới phân khúc thị trường có chọn lọc và phù hợp.
  Hiện nay hoạt động phân khúc thị trường được ngày càng nhiều doanh nghiệp trong nước nhận thức và vận dụng. Đặc biệt trong bối cảnh càng có nhiều đối thủ cạnh tranh, nhiều sản phẩm thay thế mà những doanh nghiệp nhỏ không thể cạnh tranh trực tiếp với những doanh nghiệp lớn. Vì vậy buộc họ phải tìm cho mình một khoảng thị trường còn bỏ ngỏ mà doanh nghiệp lớn không nhắm đến. Tuy nhiên việc áp dụng phân khúc thị trường theo từng nhóm khách hàng với những nhu cầu, sở thích khác nhau là không dễ dàng mà đòi hỏi cả một quá trình nghiên cứu thị trường và kinh nghiệm tích lũy sau nhiều năm họat động. Song hiệu quả phân khúc thị trường là rất lớn, giúp doanh nghiệp tạo được thương hiệu trong tâm trí khách hàng và tăng doanh số bán.
  Nhận thức được nhu cầu thị trường rất đa dạng mà khả năng đáp ứng của doanh nghiệp hiện nay rất khác nhau về năng lực và chuyên môn thì vấn đề dàn trải năng lực để phục vụ cho toàn bộ nhu cầu thị trường là không thể thực hiện được. Do đó doanh nghiệp cần chọn một khúc thị trường riêng mà họ có khả năng phục vụ tốt nhất có lợi nhất mà ở đó chưa có đối thủ cạnh tranh hay đối thủ tiếp cận đối tượng này không tốt.
  Quan sát trên thị trường vật liệu xây dựng hiện nay có thể nói rất đa dạng về chất lượng, mẫu mã và cả giá thành nên khách hàng có nhiều cơ hội chọn lựa sản phẩm nào là phù hợp với thu nhập, phù hợp với sở thích. Nhưng nếu đứng trên gốc độ nhà sản xuất thì phải chịu sự cạnh tranh quyết liệt, buộc nhà sản xuất phải đẩy mạnh các khâu cải tiến chất lượng, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, tăng cường các hoạt động tiếp thị, đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, nhằm phục vụ tốt nhất cho khách hàng và có thể mở rộng thị phần.
  Trong đó có cả đơn vị Nhà máy gạch Ceramic An Giang chuyên sản xuất gạch men Ceramic cung cấp cho thị trường trong tỉnh, các tỉnh lân cận Cần Thơ, Đồng Tháp, và một số tỉnh vùng ngoài như: Thành Phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Khánh Hòa, .Một điều tất nhiên là có sự cạnh tranh mạnh mẽ của nhà máy với các nhà sản xuất khác. Do đó nhà máy cần xác định lại khúc thị trường nào cần phục vụ và phát triển hay nói cách khách nhà máy cần xác định thị trường mục tiêu hiện nay của sản phẩm gạch Acera nhằm tăng sự cạnh tranh trên thị trường và phục vụ đúng đối tượng khách hàng. Đây là lý do chọn đề tài: “Xác lập thị trường mục tiêu của sản phẩm gạch Acera cho nhà máy gạch Ceramic An Giang”.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu ​ - Trên cơ sở phân tích thị trường hoạt động hiện tại của gạch men Acera, có thể xác định được thị trường nào hoạt động hiệu quả, sản phẩm đang phục vụ cho đối tượng khách hàng nào, mức độ cạnh tranh cao hay thấp, có những lợi thế cạnh tranh nào nhằm giúp nhà máy chọn được khúc thị trường mục tiêu.
  - Khai thác được nhóm khách hàng tiềm năng do phân khúc thị trường mang lại.
  - Thúc đẩy cho hoạt động kinh doanh bán hàng.
  - Xác lập cơ sở đề xuất cho chiến lược marketing.
  1.3 Phương pháp nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
  - Tiến hành thu thập số liệu thứ cấp, phỏng vấn chuyên sâu một số khách hàng đại lý (với cở mẫu 20) nhằm tìm hiểu sự nhận định của họ khi kinh doanh sản phẩm gạch men Acera cũng như sự so sánh đánh giá với các sản phẩm cùng loại khác, tìm hiểu thông tin trên internet, báo chí về thị trường vật liệu xây dựng gạch men. Sau đó tiến hàng hành tổng hợp phân tích, đánh giá số liệu nhằm làm rõ vấn đề mà mục tiêu nghiên cứu đặt ra.
  Ngoài ra còn sử dụng số liệu 3 năm hoạt động của nhà máy 2005, 2006, 2007, quí đầu năm 2008 và kết quả khảo sát khách hàng của bộ phận kinh doanh năm 2007. Trên cơ sở đó đánh giá hiệu quả hoạt động tiêu thụ trên từng thị trường, xác định gạch Acera đang phân khúc theo theo tiêu chí nào, khúc thị trường nào là hoạt động tốt nhất. Qua đó giúp xác định lại thị trường mục tiêu cho nhà máy.
  - Phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là nhà máy gạch Ceramic An Giang với sản phẩm là gạch men Acera hiện có mặt ở thị trường An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bình Dương, và thị trường nước ngoài Campuchia. Tuy nhiên do thời gian nghiên cứu đề tài là hạn chế nên chỉ thu thập thông tin từ một số khách hàng đại lý ở Long Xuyên.
  Đề tài định hướng xác lập thị trường mục tiêu và thiết lập kênh phân phối cho sản phẩm Acera từ năm 2009 đến năm 2010.
  1.4 Ý nghĩa nghiên cứu
  Kết quả nghiên cứu là nguồn thông tin giúp nhà máy gạch Ceramic An Giang có một sự nhìn nhận về thị trường tiêu thụ gạch men Acera hiện tại. Trên cơ sở đó xác định khúc thị trường mục tiêu nhằm đáp ứng được nhu cầu khách hàng trong thị trường tổng thể.

  201382838" 58


  Xem Thêm: Xác lập thị trường mục tiêu của sản phẩm gạch Acera cho nhà máy gạch Ceramic An Giang
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xác lập thị trường mục tiêu của sản phẩm gạch Acera cho nhà máy gạch Ceramic An Giang sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status