Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Xây dựng chiến lược hoạt động cho nhà máy xay xát Tân Mỹ Hưng giai đoạn 2006-2010

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng chiến lược hoạt động cho nhà máy xay xát Tân Mỹ Hưng giai đoạn 2006-2010


  MỤC LỤC​ 169690628" Chương 1: TỔNG QUAN 1
  169690629" 1.1. Sự cần thiết của đề tài 1
  169690630" 1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 1
  169690631" 1.3. Phạm vi nghiên cứu. 1
  169690632" 1.4. Phương pháp nghiên cứu. 2
  169690633" Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 3
  169690634" 2.1. Khái niệm quản trị chiến lược. 3
  169690635" 2.2. Qui trình quản trị chiến lược. 3
  169690637" 2.2.1. Xác định tầm nhìn, nhiệm vụ kinh doanh. 3
  169690638" 2.2.2. Phân tích môi trường hoạt động. 4
  169690639" 2.2.2.1. Môi trường vĩ mô. 4
  169690640" 2.2.2.2. Môi trường tác nghiệp. 5
  169690641" 2.2.2.3. Môi trường nội bộ. 7
  169690642" 2.2.3. Xác định các mục tiêu của doanh nghiệp. 8
  169690643" 2.2.4. Phân tích và lựa chọn chiến lược. 9
  169690644" 2.3. Công ty cổ phần. 10
  169690645" 2.3.1. Sơ lược về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 10
  169690646" 2.3.2. Khái niệm-đặc trưng. 10
  169690647" 2.3.3. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần. 11
  169690649" 2.3.4. Các loại cổ phần, cổ đông và cổ phiếu. 12
  169690650" 2.3.5. Ưu-nhược điểm của công ty cổ phần. 13
  169690651" 2.3.6. Vai trò tầm quan trọng của việc thực hiện cổ phần hóa. 13
  169690652" 2.3.7. Qui trình thực hiện cổ phần hóa theo nghị định 187/2004/NĐ-CP. 14
  169690653" Chương 3: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY 16
  169690654" 3.1. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển. 16
  169690655" 3.2. Chức năng, nghĩa vụ, phương thức hoạt động. 16
  169690656" 3.3. Phân tích hiện trạng của nhà máy. 17
  169690658" Chương 4: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 20
  169690659" 4.1. Phân tích môi trường hoạt động của nhà máy. 20
  169690660" 4.1.1. Môi trường bên ngoài 20
  169690661" 4.1.1.1. Ảnh hưởng kinh tế. 20
  169690662" 4.1.1.2. Ảnh hưởng xã hội, văn hóa, dân số. 20
  169690663" 4.1.1.3. Ảnh hưởng tự nhiên. 21
  169690669" 4.1.1.4. Ảnh hưởng của pháp luật-chính quyền. 22
  169690670" 4.1.1.5. Ảnh hưởng của khoa học công nghệ. 22
  169690671" 4.1.2. Môi trường tác nghiệp. 24
  169690672" 4.1.2.1. Nhà cung cấp nguyên liệu. 24
  169690673" 4.1.2.2. Đối thủ cạnh tranh. 25
  169690674" 4.1.2.3. Khách hàng. 26
  169690675" 4.1.3. Môi trường bên trong. 26
  169690676" 4.1.3.1. Quản trị-nhân sự 27
  169690677" 4.1.3.2. Tài chính kế toán. 29
  169690678" 4.1.3.3. Sản xuất tác nghiệp. 32
  169690679" 4.1.3.4. Marketing. 34
  169690680" 4.2. Xây dựng mục tiêu chiến lược. 35
  169690681" 2.2.1. Căn cứ xác định mục tiêu. 35
  169690682" 2.2.2. Mục tiêu chiến lược. 35
  169690683" 4.3. Phân tích ma trận SWOT 36
  169690684" 4.4. Phân tích các chiến lược đề xuất 37
  169690685" 4.4.1. Nhóm chiến lược S-O 37
  169690686" 4.4.2. Nhóm chiến lược S-T 37
  169690687" 4.4.3. Nhóm chiến lược W-O 38
  169690688" 4.4.4. Nhóm chiến lược W-T 38
  169690689" Chương 5: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 39
  169690690" 5.1. Giải pháp huy động vốn. 39
  169690691" 5.2. Giải pháp thực hiện các chiến lược ngắn hạn. 39
  169690692" 5.2.1. Giải pháp quản trị-nhân sự 39
  169690693" 5.2.2. Giải pháp ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào. 40
  169690694" 5.2.3. Giải pháp sản xuất 41
  169690695" 5.2.4. Giải pháp marketing. 42
  169690697" 5.3. Giải pháp cổ phần hóa. 43
  169690698" 5.3.1. Mục tiêu thực hiện cổ phần hóa. 44
  169690699" 5.3.2. Thời gian dự kiến thực hiện. 44
  169690700" 5.3.3. Các công việc cần làm khi thực hiện cổ phần hóa. 44
  169690701" 5.3.4. Tiến độ thực hiện cổ phần hóa. 48
  169690703" 5.4. Dự toán kinh phí thực hiện các chiến lược. 49
  169690704" Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 50
  169690705" 6.1. Kết luận. 50
  169690706" 6.2. Kiến nghị  1.1. Sự cần thiết của đề tài
  Ngày nay, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt, đang diễn ra trên tất cả các lĩnh vực của hoạt động kinh doanh, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được trên thương trường thì việc quan trọng và cần thiết nhất là phải hướng doanh nghiệp mình đi trên một con đường đúng đắn và phù hợp với sự thay đổi thường xuyên và đột ngột của môi trường nhằm đạt được sự thích nghi cao độ, đảm bảo sự bền vững cho doanh nghiệp. Để đạt được điều này, không gì khác hơn, các doanh nghiệp phải xác định và xây dựng một chiến lược kinh doanh thật đúng đắn cho chính doanh nghiệp mình, bởi vì chiến lược kinh doanh chính là cơ sở, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của doanh nghiệp.
  Với việc xây dựng chiến lược kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ môi trường hoạt động của mình, từ đó có thể nhận thấy rõ những cơ hội, điểm mạnh, nguy cơ và điểm yếu, qua đó giúp doanh nghiệp phát huy điểm mạnh, tận dụng cơ hội, hạn chế điểm yếu và giảm thiểu nguy cơ cho hoạt động của doanh nghiệp mình. Bởi vậy, trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh quyết liệt như hiện nay, muốn kinh doanh thắng lợi doanh nghiệp phải hiểu rõ các yếu tố của môi trường kinh doanh, để có thể đề ra những chiến lược kinh doanh phù hợp, chỉ khi nào làm được như vậy thì sản phẩm-dịch vụ của doanh nghiệp mới có thể cạnh tranh lại sản phẩm-dịch vụ của đối thủ không chỉ trong nội địa mà còn các nước trong khu vực, để nhằm mục tiêu hướng đến một tương lai tốt đẹp cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
  Hiện nay, nhà máy xay xát Tân Mỹ Hưng hoạt động không hiệu quả với nhiều nguyên nhân khác nhau từ khâu quản lý, nguyên liệu đầu vào, sản xuất, sản phẩm đầu ra. Nhà máy đang đứng trước bờ vực thẳm của sự phá sản, để giúp nhà máy thoát khỏi tình trạng trên em vận dụng kiến thức học ở nhà trường xây dựng một chiến lược cho nhà mày để nhà máy hoạt động có hiệu quả hơn, thoát khỏi tình trạng phải đóng của như hiện nay. Nên em đã chọn đề tài "Xây dựng chiến lược hoạt động cho nhà máy xay xát Tân Mỹ Hưng giai đoạn 2006-2010"
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  Như đã phân tích ở phần lý do chọn đề tài, do môi trường kinh doanh của ngành ngày một khó khăn. Vì vậy, với việc “Xây dựng chiến lược kinh doanh cho nhà máy xay xát Tân Mỹ Hưng”, em hy vọng đạt được các mục tiêu sau:
  (1) Nhận biết được các điểm mạnh, điểm yếu đồng thời thấy được các cơ hội và thách thức của nhà máy.
  (2) Giúp nhà máy khắc phục tình trạng thâm hụt ngân sách và mở cửa hoạt động trở lại bình thường.
  (3) Tiến hành cổ phần hóa vào đầu năm 2010
  1.3. Phạm vi nghiên cứu
  Thời gian nghiên cứu: từ cuối năm 2006 đến đầu năm 2010
  Không gian nghiên cứu: Nội bộ nhà máy, vùng nguyên liệu thị trấn Phú Mỹ
  Đối tượng nghiên cứu: Vì thời gian nghiên cứu có hạn nên đề tài này chỉ dừng lại ở một số vấn đề cơ bản, không đi sâu phân tích môi trường vĩ mô, môi trường tác nghiệp mà chỉ đi sâu vào phân tích môi trường vi mô của nhà máy, để từ đó tiến hành xây dựng chiến lược kinh doanh khôi phục lại nhà máy.
  1.4. Phương pháp nghiên cứu
  Bước 1: Thu thập số liệu
  Các số liệu sơ cấp được thu thập bằng cách quan sát thực tế, phỏng vấn ban lãnh đạo, công nhân viên, Riêng các số liệu về đối thủ cạnh tranh thì được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp thông qua bảng câu hỏi.
  Các số liệu thứ cấp được tổng hợp thông qua các bản kế toán, báo cáo tài chính, những biên bản hợp đồng của nhà mới với công ty Agromas, tham khảo các tài liệu liên quan trên internet, sách, báo, tạp chí, cục thống kê,
  Bước 2: Phương pháp xử lý số liệu
  (1) Phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp: các số liệu từ các bảng báo cáo tài chính, kế toán được so sánh qua các năm, phân tích tại sao và tổng hợp để đưa ra nhận xét.
  (2) Phương pháp thống kê: thống kê các bảng biểu, số liệu từ đó rút ra các kết luận, các xu hướng để đánh giá tình hình hoạt động của nhà máy.
  (3) Phương pháp chuyên gia: tham khảo ý kiến chuyên gia (phòng kinh tế huyện Phú Tân, phòng kinh tế Tỉnh) để tìm hướng giải quyết.
  Phương pháp phân tích ma trận SWOT: là kỹ thuật để phân tích và sử lý kết quả nghiên cứu của môi trường hoạt động bằng cách kết hợp các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ, từ đó đề ra chiến lược một cách khoa học.
  169690706" 51


  Xem Thêm: Xây dựng chiến lược hoạt động cho nhà máy xay xát Tân Mỹ Hưng giai đoạn 2006-2010
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng chiến lược hoạt động cho nhà máy xay xát Tân Mỹ Hưng giai đoạn 2006-2010 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status