Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Hoàn thiện Quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty CP Hoá dầ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện Quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty CP Hoá dầ


  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  Chương I: Cơ sở lý luận hoàn thiện Quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 4
  I. Tổng quan về đào tạo phát triển nguồn nhân lực 4
  1. Một số khái niệm cơ bản 4
  1.1. Nguồn nhân lực 4
  1.2. Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 5
  2. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 10
  2.1. Nhân tố thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp. 10
  2.2. Nhân tố thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp. 11
  3. Quá trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 12
  3.1. Xác định nhu cầu đào tạo. 13
  3.2. Lên kế hoạch chuẩn bị cho việc đào tạo. 17
  3.3. Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo. 28
  3.4. Đánh giá hiệu quả đào tạo 29
  4. Sự cần thiết hoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. 32
  II. Lý luận về Quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 34
  1. Khái niệm Quản lý Nhà nước. 34
  2. Vai trò của Quản lý Nhà nước đồi với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 35
  3. Các nhân tố Quản lý Nhà nước ảnh hưởng tới công tác đào tạo nguồn nhân lực. 38
  3.1. Pháp luật. 38
  3.2. Các chính sách về đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 39
  3.3. Bộ máy Nhà nước và cán bộ, công chức Nhà nước. 42
  3.4. Tài sản của Nhà nước. 43
  Chương II: Thực trạng Quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex. 45
  I. Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex. 45
  1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex. 45
  2. Chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex. 46
  2.1. Chức năng của công ty cổ phần hoá dầu Petrolimex. 46
  2.2. Nhiệm vụ của Công ty cổ phần Hoá Dầu Petrolimex. 47
  2.3. Các hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty. 47
  3. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty. 47
  4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 49
  II. Thực trạng Quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex. 50
  1. Phân tích thực trạng công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex. 50
  1.1. Đặc điểm nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex. 50
  1.2. Bộ máy thực hiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 52
  1.3. Thực trạng xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 55
  1.4. Bố trí và sử dụng lao động 69
  1.5. Các chính sách duy trì nguồn nhân lực tại PLC. 69
  2. Thực trạng Quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Hóa dầu Petrolimex. 72
  2.1. Pháp luật 72
  2.2. Các chính sách về vấn đề GD – ĐT 73
  2.3. Bộ máy Nhà nước và cán bộ công chức Nhà nước. 75
  2.4. Tài sản của Nhà nước 75
  III. Đánh giá chung 76
  1. Những thành tựu đạt được 76
  2. Hạn chế và nguyên nhân những hạn chế đó. 77
  Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện Quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Hóa dầu Petrolimex. 79
  I. Nhà nước định hướng đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex. 79
  1. Chiến lược phát triển của PLC từ nay đến 2010 và một số giải pháp thực hiện chiến lược này. 79
  1.1. Chiến lược của Công ty. 79
  1.2. Một số giải pháp thực hiện chiến lược Công ty. 80
  2. Phương hướng đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex. 82
  II. Một số giải pháp hoàn thiện Quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex. 83
  1. Hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật đối với doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. 84
  2. Hoàn thiện hệ thống chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Hóa dầu Petrolimex. 86
  2.1. Quan điểm cần quán triệt trong quá trình hoàn thiện hệ thống chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 86
  2.2. Đề xuất hoàn thiện, bổ sung các chính sách đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 88
  3. Kiện toàn hợp lý tổ chức bộ máy Nhà nước và nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 90
  4. Tăng cường đầu tư cho sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 92
  5. Hoàn thiện cơ cấu của hệ thống giáo dục – đào tạo gắn với đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng giảng viên đào tạo. 94
  6. Hoàn thiện hệ thống thanh tra, kiểm tra, đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của các cơ quan Quản lý Nhà nước. 97
  7. Nhà nước cần có giải pháp tăng cường cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp trong đào tạo phát triển nguồn nhân lực. 98
  KẾT LUẬN 99
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 101
  Nếu có thắc mắc gì về bài viết bạn liên hệ tới số ***********


  Xem Thêm: Hoàn thiện Quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty CP Hoá dầ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện Quản lý Nhà nước đối với công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực tại Công ty CP Hoá dầ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status