Đề tài: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện phân công và hợp tác lao động tại Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép - Công ty xây dựng và lắp máy 10 - Tổng công ty lắp máy - Bộ Xây dựng (47 trang)MỤC LỤC​


NỘI DUNG

PHẦN I: PHÂN CÔNG HIỆP ƯỚC LAO ĐỘNG - CƠ SỞ CỦA TỔ CHỨC LAO ĐỘNG KHOA HỌC


I/ Khái niệm: Nội dung và hình thức của phân công trong doanh nghiệp.

1. Khái niệm

2. Nội dung của phân công lao động trong doanh nghiệp

3. Các hình thức của phân công lao động trong doanh nghiệp

4. Các yêu cầu đối với phân công lao động.

II/ Hiệp tác lao động trong doanh nghiệp

1. Hiệp tác giữa các bộ phận, các phân xưởng

2. Hiệp tác giữa các cá nhân

III/ ý nghĩa của việc phân công - Hiệp tác lao động trong doanh nghiệp - Sự cần thiết phải hoàn thiện.

IV/ Phương pháp hoàn thiện và phân công lao động hiệp tác:

1. Hoàn thiện phân công hiệp tác trong lĩnh vực quản lý

2. Hoàn thiện phân công hiệp tác lao động ở các phân xưởng.


PHẦN II:THỰC TRẠNG PHÂN CÔNG - HIỆP TÁC LAO ĐỘNG TẠI NHÀ MÁY CHẾ TẠO THIẾT BỊ VÀ KẾT CẤU THÉP - CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY 10 - TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY - BỘ XÂY DỰNG.

I/ Đặc điểm của xí nghiệp: Có ảnh hưởng tới phân công hiệp tác lao động.

1. Quá trình tình hình và phát triển

2. Một số đặc điểm ảnh hưởng tới phân công - hiệp ước lao động.

II/ Tình hình phân công hiệp tác tại xí nghiệp

A - Tình hình phân công hiệp tác lao động của lao động quản lý tại Xí nghiệp.

1. Phân tích tình hình phân công lao động ở phòng Tổ chức hành chính.

2. Phân tích phân công lao động tại phòng tài vụ.

3. Phân tích lao động tại các phòng ban.

B. Phân tích đánh giá tình hình phân công lao động tại các phân xưởng.


PHẦN III :MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN PHÂN CÔNG - HIỆP TÁC LAO ĐỘNG.

I/ Hoàn thiện phân công lao động tại các phòng ban:

1. Hoàn thiện phân công lao động tại phòng hành chính.

2. Hoàn thiện phân công lao động tại phòng tài vụ.

3. Hoàn thiện phân công lao động tại phòng kỹ thuật nghiệm thu.

II/ Hoàn thiện phân công lao động tại các phân xưởng:

III/ Các biện pháp nhằm hoàn thiện phân công và hiệp tác lao động ở Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu thép - Công ty xây dựng và lắp máy 10 - Tổng công ty lắp máy - Bộ Xây dựng

1. Các biện pháp vĩ mô.

2. Các biện pháp vi mô.

C. Kết luận
Xem Thêm: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện phân công và hợp tác lao động tại Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số ý kiến nhằm hoàn thiện phân công và hợp tác lao động tại Nhà máy chế tạo thiết bị và kết cấu sẽ giúp ích cho bạn.