Đề tài: Một số biện pháp nhằm đổi mới công tác quản trị nhân sự tại Công ty Điện lực Hà nội (80 trang)MỤC LỤC​

Lời mở đầu

CHƯƠNG MỘT: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP

1.3. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ NGUYÊN TẮC CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

1.4. NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ NHÂN SỰCHƯƠNG HAI: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ NỘI

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ NỘI

2.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY

ĐIỆN LỰC HÀ NỘI

2.3. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY

TRONG NHỮNG NĂM QUA

2.3.1. Thành công.

2.3.2. Hạn chế


CHƯƠNG BA: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ NỘI

3.1. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ NỘI

3.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ NỘI

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢOXem Thêm: Một số biện pháp nhằm đổi mới công tác quản trị nhân sự tại Công ty Điện lực Hà nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm đổi mới công tác quản trị nhân sự tại Công ty Điện lực Hà nội sẽ giúp ích cho bạn.