Đề tài: Nâng cao tỷ trọng thời gian làm việc ở nông thôn Việt Nam hiện nay (25 trang)MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO TỶ TRỌNG THỜI GIAN LAO ĐỘNG Ở NÔNG THÔN VIỆT NAM

1. Các khái niệm, các chỉ tiêu đánh giá tỷ trọng sử dụng thời gian làm việc ở nông thôn

1.1. C ác khái niệm.

1.1.1. Khái niệm nông thôn

1.1.2. Khái niệm về thời gian làm việc

1.1.3. Khái niệm tỷ trọng thời gian làm việc

1.2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng thời gian làm việc của người lao động nông thôn.

1.3. Chỉ tiêu đánh giá tỷ trọng sử dụng thời gian lao động ở khu vực nông thôn Việt Nam.

1.3.1. Chỉ tiêu đánh giá thời gian lao động ở nông thôn theo số ngày công trong năm.

1.3.2. Chỉ tiêu đánh giá thời gian lao động ở nông thôn theo số giờ công trong tuần.

II. THỰC TRẠNG VỀ TỶ TRỌNG THỜI GIAN LÀM VIỆC Ở NÔNG THÔN

2.1. Khái quát chung về tình trạng tình hình sử dụng thời gian lao động ở nông thôn

2.2. Số liệu tỷ lệ thời gian được sử dụng ở lao động trong độ tuổi khu vực nông thôn .

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP

3.1 Chính sách của Nhà nước .

3.2 Chính sách khuyến khích đầu tư

3.3 Chính sách về phát triển nghề phi nông nghiệp ở nông thôn

3.4 Phát triển nghề và làng nghề trong nông thôn

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOXem Thêm: Nâng cao tỷ trọng thời gian làm việc ở nông thôn Việt Nam hiện nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao tỷ trọng thời gian làm việc ở nông thôn Việt Nam hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.