Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty viễn thông quân đội (VIETTEL) - Ch

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty viễn thông quân đội (VIETTEL) - Ch

  GIỚI THIỆU 1

  1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU1

  1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu . 1

  1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn . 2

  1.1.2.1. Căn cứ khoa học . 2

  1.1.2.2. Căn cứ thực tiễn . 5

  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 5

  1.2.1. Mục tiêu chung . 5

  1.2.2. Mục tiêu cụ thể . 6

  1.3. CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU . 6

  1.3.1. Các giả thuyết cần kiểm định . 6

  1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu 6

  1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 6

  1.4.1. Không gian 6

  1.4.2. Thời gian . 6

  1.4.3. đối tượng nghiên cứu 6

  1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN đỀ TÀI

  NGHIÊN CỨU . 7

  Chương 2

  PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 8

  2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 8

  2.1.1. Một số vấn đề chung về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh 8

  2.1.1.1. Khái niệm về chiến lược . 8

  2.1.1.2. Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh 8

  2.1.1.3. Vai trò của phân tích hoạt động kinh doanh . 8

  2.1.1.4. đối tượng và mục đích của phân tích hoạt động kinh doanh 9

  2.1.2. Khái quát về doanh thu, chi phí, lợi nhuận và bảng báo cáo

  tài chính . 9

  2.1.2.1. Khái niệm doanh thu 9

  2.1.2.2. Khái niệm chi phí . 9

  2.1.2.3. Khái niệm về lợi nhuận 9

  2.1.2.4. Khái niệm báo cáo tài chính . 11

  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 13

  2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu 13

  2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu . 13

  2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu . 13

  2.2.3.1. Phương pháp so sánh . 13

  2.2.3.2. Phương pháp phân tích và xây dựng ma trận swot 14

  Chương 3

  GIỚI THIỆU VỀ TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN đỘI (VIETTEL) - CHI NHÁNH VĨNH LONG . 16
  3.1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH TỈNH VĨNH LONG . 16

  3.1.1. đặc ựiểm tự nhiên . 16

  3.1.2. đặc điểm xã hội . 18

  3.2. MỘT SỐ TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL) - CHI NHÁNH VĨNH LONG 19
  3.2.1. Giới thiệu Công ty . 19

  3.2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 19

  3.2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của chi nhánh Tỉnh 21

  3.2.2. Cơ cấu tổ chức 22

  3.2.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 22

  3.2.2.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng Phòng ban 24

  3.2.3. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty qua 3 năm 2005 Ờ

  2007 28

  Chương 4

  PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG QUÂN đỘI (VIETTEL) - CHI NHÁNH VĨNH LONG . 31
  4.1. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG 31

  4.2. KÊNH PHÂN PHỐI VÀ KHÁCH HÀNG . 33

  4.2.1. Về chính sách kênh . 33

  4.2.2. Phát triển kênh phân phối, tổ chức các hoạt động bán hàng . 35

  4.2.3. Khách hàng . 37

  4.2.3.1. Chăm sóc khách hàng . 37

  4.2.3.2. Xu hướng tiêu dùng của khách hàng . 38

  4.3. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH . 39

  4.3.1. Phân tích tình hình doanh thu theo thành phần . 39

  4.3.2. Phân tích tình hình doanh thu theo mặt hàng 42

  4.3.3. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu 44

  4.4. PHÂN TÍCH CHI PHÍ 46

  4.5. PHÂN TÍCH LỢI NHUẬN 49

  4.6. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN TỪ HOẠT

  ĐỘNG KINH DOANH . 51

  4.6.1. đánh giá môi trường kinh doanh . 51

  4.6.1.1. Môi trường vĩ mô . 51

  4.6.1.2. Môi trường vi mô . 55

  4.6.1.3. đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, tồn tại của chi nhánh 57

  4.6.2. Phân tích những cơ hội và thách thức 58

  4.6.2.1. Cơ hội . 58

  4.6.2.2. Thách thức 59

  Chương 5

  MỘT SỐ GIẢI PHÁP 62

  5.1.ĐÁNH GIÁ CHUNG . 62

  5.1.1. Ưu điểm 62

  5.1.2. Tồn tại . 63

  5.1.3. Nguyên nhân tồn tại . 63

  5.2. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI . 64
  5.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP . 64

  5.3.1. Giải pháp chung . 64

  5.3.2. Một số giải pháp khác 68

  Chương 6

  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72

  6.1. KẾT LUẬN 72

  6.2. KIẾN NGHỊ . 73

  6.2.1. đối với công ty 73

  6.2.2. đối với tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) 74

  6.2.3. đối với nhà nước . 74

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Xem Thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty viễn thông quân đội (VIETTEL) - Ch
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty viễn thông quân đội (VIETTEL) - Ch sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status