Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty kim khí Thăng Long

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty kim khí Thăng Long  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

  MỤC LỤC
  1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1

  1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu . 1

  1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 2

  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 3

  1.2.1. Mục tiêu chung . 3

  1.2.2. Mục tiêu cụ thể . 4

  1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4

  1.3.1. Không gian . 4

  1.3.2. Thời gian . 4

  1.3.3. đối tượng nghiên cứu . 4

  1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI

  NGHIÊN CỨU 5

  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

  2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 6

  2.1.1 Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm . 6

  2.1.2 Khái niệm về hiệu quả kinh doanh . 6

  2.1.3 Khái niệm về doanh thu 6

  2.1.4 Khái niệm về chi phí . 7

  2.1.5 Khái niệm về lợi nhuận . 8

  2.1.6 Vai trò và ý nghĩa của việc phân tích tình hình tiêu thụ 9

  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 9

  2.2.1.Phương pháp thu thập số liệu . 9

  2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu . 10

  CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY KIM KHÍ THĂNG LONG
  3.1 GIỚI THIỆU CÔNG TY . 11

  3.2 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 11

  3.3 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TY 14

  3.3.1 Chức năng 14

  3.3.2 Nhiệm vụ, quyền hạn . 14

  3.4 CƠ CẤU TỔ CHỨC 15

  3.5 TÌNH HÌNH NHÂN SỰ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CÔNG TY . 17

  3.5.1 Về tình hình nhân sự 17

  3.5.2 Cơ sở vật chất của công ty . 17

  3.6 THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT đỘNG

  CỦA CÔNG TY. . 17

  3.6.1 Thuận lợi 17

  3.6.2 Khó khăn 18

  3.6.3 Phương hướng phát triển của công ty . 18

  3.7 THÀNH QUẢ 19

  3.8 SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY . 20

  CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY KIM KHÍ THĂNG LONG

  4.1 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

  CỦA CÔNG TY (2005-2007) 21

  4.2. PHÂN TÍCH DOANH SỐ TIÊU THỤ CÁC LOẠI SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY QUA BA NĂM . 25

  4.2.1 Về mặt giá trị . 26

  4.2.2. Về mặt số lượng sản phẩm tiêu thụ trong ba năm . 30

  4.2.3 đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản lượng

  qua ba năm 2005-2007 33

  4.3 PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM

  CỦA CÔNG TY 35

  4.3.1. Phân tích về mặt số lượng 35

  4.32 Tình hình dự trữ hàng hóa và quản lý hàng tồn kho . 35

  4.4 CÁC NHÂN TỐ THUỘC VỀ BẢN THÂN CÔNG TY . 37

  CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP

  5.1 TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN . 39

  5.2 CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỂ KHẮC PHỤC TỒN TẠI. 40

  CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

  6.1. KẾT LUẬN . 42

  6.2. KIẾN NGHỊ 42

  6.2.1 đối với nhà nước . 42

  6.2.2. đối với Công ty 43

  TÀI LIỆU THAM KHẢO .
  Xem Thêm: Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty kim khí Thăng Long
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty kim khí Thăng Long sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status