Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích tình hình tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn Ngàn Hương - Cân Thơ

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tình hình tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn Ngàn Hương - Cân Thơ


  TÓM TẮT


  Không thể phủ nhận rằng thị trường kinh doanh đang ngày một mở rộng
  hơn, một mặt mang lại những cơ hội để công ty lớn mạnh thông qua việc mở
  rộng thị trường và đổi mới cơ chế quản lý kinh doanh theo yêu cầu cạnh tranh,
  mặt khác sẽ là thách thức không nhỏ đối với khả năng của công ty, buộc các công
  ty phải có chính sách phù hợp với những biến động của môi trường kinh doanh.
  Dù là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nào thì tài chính vẫn là
  một trong những yếu tố quan trọng không thể thiếu được, có thể nói nó là mục
  tiêu phấn đấu hàng đầu và lâu dài của doanh nghiệp. Để thấy rõ doanh nghiệp sử
  dụng và quản lý tài chính có hiệu quả hay không thì phân tích tài chính sẽ là câu
  trả lời rõ ràng và thực tế nhất, bởi vì nó không chỉ tạo ra “giá trị khổng lồ” cho
  các nhà đầu tư, nhà cung cấp, mà còn đề xuất “lời khuyên” cho các chủ sở hữu
  doanh nghiệp
  Với phương pháp nghiên cứu kết hợp lý luận thực tiễn, vận dụng phương
  pháp so sánh, phương pháp tỷ lệ và phương pháp cân đối trên cơ sở phân tích các
  hoạt động tài chính của Công ty, đề tài này hướng đến mục đích phân tích những
  vấn đề cơ bản về tài chính trên báo cáo tài chính như: tài sản – nguồn vốn, thu
  nhập – chi phí – lợi nhuận, dòng tiền, các tỷ số tài chính để làm sáng tỏ hơn
  những vấn đề tài chính ẩn chứa bên trong thông tin trên báo cáo tài chính:
  - Thực trạng tài chính công ty Ngàn Hương thông qua bảng cân đối kế toán
  và bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
  - Phân tích các chỉ số tài chính nhằm nêu rõ tình hình công nợ và khả năng
  thanh toán, cấu trúc tài chính và tuh đầu tư, hiệu quả hoạt động và khả năng sinh
  lời của công ty.
  - Những tồn tại còn vướng mắc và những khó khăn mà công ty gặp phải.
  - Đề xuất các giải pháp cơ bản và thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng
  và quản lý tài chính cho công ty.


  Trang
  Chương 1: GIỚI THIỆU 01
  1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 01
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 02
  1.2.1. Mục tiêu chung 02
  1.2.2. Mục tiêu cụ thể 02
  1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU . 02
  1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 03
  1.3.1. Không gian nghiên cứu . 03
  1.3.2. Thời gian nghiên cứu 03
  1.3.3. Đối tượng nghiên cứu . 03
  1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
  NGHIÊN CỨU 03

  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU . 05
  2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
  2.1.1. Khái niệm và ý nghĩa của phân tích tài chính . 05
  2.1.1.1. Khái niệm . 05
  2.1.1.2. Ý nghĩa của phân tích tài chính 05
  2.1.2. Mục tiêu của phân tích tài chính . 06
  2.1.3. Vai trò của phân tích tài chính 06
  2.1.4. Nội dung phân tích báo cáo tài chính . 07
  2.1.5. Phân tích các chỉ tiêu tài chính . 07
  2.1.5.1. Phân tích tình hình và khả năng thanh toán . 07
  2.1.5.2. Phân tích cấu trúc tài chính và tình hình đầu tư 09
  2.1.5.3. Phân tích hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời . 09
  2.1.6. Phương trình Dupont 11
  2.1.7. Phương pháp phân tích . 11
  2.1.7.1. Phương pháp so sánh . 11
  2.1.7.2. Phương pháp tỷ lệ 12
  2.1.7.3. Phương pháp cân đối . 13
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 13
  2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu . 13
  2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 13

  Chương 3: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM
  HỮU HẠN NGÀN HƯƠNG . 14
  3.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 14
  3.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ SẢN PHẨM CHỦ YẾU . 15
  3.3. NHIỆM VỤ, CHỨC NĂNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC
  QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY . 16
  3.3.1. Nhiệm vụ . 16
  3.3.2. Chức năng . 17
  3.3.3. Hình thức tổ chức quản lý của công ty . 17
  3.4. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG
  TY QUA 3 NĂM (2006 – 2008) 19
  3.5. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 23
  3.5.1. Thuận lợi . 23
  3.5.2. Khó khăn . 23
  3.6. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ CHIẾN LƯỢC NĂM 2009 24

  Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG
  TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGÀN HƯƠNG 26
  4.1. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
  CỦA CÔNG TY THÔNG QUA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN . 26
  4.1.1. Phân tích bảng cân đối kế toán . 26
  4.1.1.1. Phân tích tình hình biến động và cơ cấu của tài sản 26
  4.1.1.2. Phân tích tình hình biến động và cơ cấu của nguồn vốn . 34
  4.1.2. Phân tích quan hệ cân đối giữa tài sản và nguồn vốn . 40
  4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG NỢ VÀ KHẢ NĂNG
  THANH TOÁN . 44
  4.2.1. Phân tích tình hình công nợ 44
  4.2.2. Phân tích khả năng thanh toán 47
  4.3. PHÂN TÍCH CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH
  ĐẦU TƯ . 49
  4.3.1. Phân tích cấu trúc tài chính . 49
  4.3.2. Phân tích tình hình đầu tư . 52
  4.4. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH VÀ KHẢ NĂNG
  SINH LỜI 54
  4.4.1. Phân tích hiệu quả kinh doanh 54
  4.4.2. Phân tích khă năng sinh lời . 57
  4.5. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DUPONT 60
  Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN VÀ
  NÂNG CAO VIỆC SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
  TẠI CÔNG TY 63
  5.1. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN . 63
  5.1.1. Tồn tại . 66
  5.1.2. Nguyên nhân . 64
  5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP . 65

  Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 67
  6.1. KẾT LUẬN . 67
  6.2. KIẾN NGHỊ 68
  6.2.1. Đối với Nhà nước . 68
  6.2.2. Đối với Công ty . 69

  Xem Thêm: Phân tích tình hình tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn Ngàn Hương - Cân Thơ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn Ngàn Hương - Cân Thơ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status