Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tác động của dự án duy trì và phát bền vững đến sinh kế của người dân vùng đệm vườn quốc gia tam đả

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tác động của dự án duy trì và phát bền vững đến sinh kế của người dân vùng đệm vườn quốc gia tam đả


  MỞ ĐẦU . 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu . 3
  2.1. Mục tiêu chung . 3
  2.2. Mục tiêu cụ thể . 3
  3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 3
  3.1. Đối tượng nghiên cứu . 3
  3.2. Phạm vi nghiên cứu 4
  4. Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu . 4
  5. Kết cấu của luận văn 4
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 5
  1.1. Cơ sở khoa học của đề tài nghiên cứu 5
  1.1.1. Cơ sở lý luận của đề tài 5
  1.1.2. Cơ sở lý thực tiễn của đề tài . 19
  1.2. Phương pháp nghiên cứu và đánh giá 37
  1.2.1. Các câu hỏi nghiên cứu của đề tài 37
  1.2.2. Phương pháp nghiên cứu 38
  1.3. Một số công cụ sử dụng trong nghiên cứu . 45
  1.4. Hệ thống chỉ tiêu phân tích đánh giá 46
  CHƯƠNG 2. TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẾN SINH KẾ CỦA NGƯỜI
  DÂN VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO KHU
  VỰC VĨNH PHÚC 48
  2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu . 48
  2.1.1. Vị trí địa lý . 48
  2.1.2. Điều kiện tự nhiên 48
  2.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội . 51
  2.1.4. Tình hình phát triển kinh tế 54
  2.2. Thực trạng triển khai dự án tại địa bàn nghiên cứu 55
  2.2.1. Các hoạt động hỗ trợ của dự án 55
  2.2.2. Thực trạng tác động của dự án . 57
  2.3. Những tác động chính của dự án đối với hai nhóm hộ . 66
  2.3.1. Thu nhập của hai nhóm hộ . 66
  2.3.2. Cơ cấu các nguồn thu nhập của hộ . 80
  2.3.3. Tỷ lệ số hộ tham gia và thu nhập của hai nhóm hộ . 81
  2.4. Sử dụng tài nguyên và nhận thức của các hộ về bảo vệ tài nguyên 84
  2.4.1. Các hoạt động khai thác rừng thường xuyên của hai nhóm hộ . 84
  2.4.2. Thông tin và truyền thông 87
  2.4.3. Nhận thức của hai nhóm hộ về môi trường . 91
  2.5. Đánh giá tác động 92
  2.5.1. Đánh giá sự thay đổi về thu nhập của hai nhóm hộ 92
  2.5.2. Đánh giá sự thay đổi về sự thay đổi cuộc sống của hai nhóm hộ 94
  2.5.3. Thay đổi nhận thức về tài nguyên rừng và bảo vệ môi trường 96
  2.5.4. Sự khác biệt và hướng chuyển dịch sinh kế của hai nhóm hộ . 100
  2.6. Phương pháp nghiên cứu đánh giá tác động và sinh kế 102
  2.6.1. Phương pháp luận đánh giá tác động và sinh kế . 102
  2.6.2. Đánh giá nguồn lực trong tiếp cận sinh kế . 102
  CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HÌNH THÀNH SINH
  KẾ BỀN VỮNG CHO NGƯỜI DÂN VÙNG ĐỆM VƯỜN
  QUỐC GIA TAM ĐẢO KHU VỰC VĨNH PHÚC 108
  3.1. Các nguyên nhân dẫn đến tình trạng phụ thuộc vào nguồn tài nguyên
  rừng trong sinh kế của người dân vùng đệm VQG Tam Đảo 108
  3.2. Một số giải pháp góp phần hình thành sinh kế bền vững cho người
  dân vùng đệm VQG Tam Đảo khu vực Vĩnh Phúc . 110
  3.2.1. Nhóm giải pháp thuộc về chính phủ . 110
  3.2.2. Nhóm giải pháp thuộc về địa phương . 111
  3.2.3. Nhóm giải pháp thuộc về Ban quan lý dự án 112
  3.2.3. Nhóm giải pháp thuộc về người dân vùng đệm 113
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 118
  1. Kết luận 118
  2. Kiến nghị 120
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 124
  Tiếng Việt 124
  Tiếng Anh 125


  Xem Thêm: Tác động của dự án duy trì và phát bền vững đến sinh kế của người dân vùng đệm vườn quốc gia tam đả
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tác động của dự án duy trì và phát bền vững đến sinh kế của người dân vùng đệm vườn quốc gia tam đả sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status