Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá ở tỉnh Yên Bái

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá ở tỉnh Yên Bái


  MỤC LỤC

  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  1- Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài 1
  2- Mục tiêu nghiên cứu . 2
  2.1- Mục tiêu chung 2
  2.2- Mục tiêu cụ thể . 2
  3- Đối tượng nghiên cứu và Phạm vi nghiên cứu . 2
  3.1- Đối tượng nghiên cứu . 2
  3.2- Phạm vi nghiên cứu 3
  4- Ý nghĩa khoa học và những đóng góp mới của đề tài . 3
  5- Bố cục của luận văn: . 4
  Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
  THEO HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HOÁ VÀ PHƯƠNG PHÁP
  NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 5
  1.1- CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO
  HƯỚNG SẢN XUẤT HÀNG HOÁ . 5
  1.1.1- Cơ sở lý luận . 5
  1.1.2- Cơ sở thực tiễn 12
  1.2- PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 33
  1.2.1- Các câu hỏi đặt ra 33
  1.2.2- Phưương pháp chung . 33
  1.2 3- Phương pháp cụ thể 34
  1.2.4- Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu . 35
  Chương 2: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH
  YÊN BÁI .37
  2.1- Đặc điểm, tình hình tự nhiên, kinh tế - xã hội ở tỉnh Yên Bái . 37
  2.2- Các lợi thế và hạn chế đối với phát triển sản xuất nông nghiệp hàng
  hoá của Yên Bái 42
  2.2.1- Các lợi thế: 42
  2.2.2- Các yếu tố hạn chế 43
  2.3- Thực trạng phát triển sản xuất nông nghiệp ở Yên Bái 44
  2.3.1- Về tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp . 44
  2.3.2- Về cơ cấu ngành nông nghiệp 44
  2.3.3- Kết quả sản xuất nông nghiệp năm 2007 . 45
  2.4- Tình hình tiêu thụ và xuất khẩu nông sản . 48
  2.4.1- Lương thực 48
  2.4.2- Sản phẩm thực phẩm và cây công nghiệp ngắn ngày . 49
  2.4.3- Sản phẩm chè và hoa quả 49
  2.4.4- Sản phẩm chăn nuôi: . 50
  2.4.5- Về giá trị sản lượng hàng hoá một số nông sản chủ yếu: . 51
  2.4.6- Về tỷ suất hàng hoá một số nông sản chủ yếu . 52
  2.4.7- Xuất khẩu nông sản . 53
  2.5- Tình hình phát triển mạng lưới chế biến nông sản . 54
  2.5.1- Chế biến chè 54
  2.5.2- Chế biến sắn 55
  2.5.3- Chế biến nông sản khác . 55
  2.6- Tình hình tổ chức sản xuất và dịch vụ nông nghiệp . 56
  2.6.1- Phát triển kinh tế hộ và kinh tế trang trại . 56
  2.6.2- Kinh tế tư nhân 60
  2.6.3- Phát triển kinh tế hợp tác và tổ hợp tác 60
  2.6.4- Doanh nghiệp nhà nước . 61
  2.6.5- Các đơn vị hành chính, sự nghiệp nông lâm nghiệp . 61
  2.7- Tình hình vốn đầu tư cho nông nghiệp . 62
  2.8- Tình hình công tác quy hoạch nông nghiệp . 63
  2.9- Cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp 63
  2.9.1- Về chính sách đất đai 63
  2.9.2- Về chính sách thuế 64
  2.9.3- Về chính sách đầu tư, tín dụng 64
  2.9.4- Về lao động 65
  2.9.5- Về khoa học - công nghệ . 65
  2.9.6- Về thị trường . 65
  2.10- Đánh giá tổng quát kết quả đạt được và hạn chế, tồn tại . 66
  2.10.1- Những kết quả đạt được 66
  2.10.2- Một số hạn chế, tồn tại chủ yếu . 67
  Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG
  SẢN XUẤT HÀNG HOÁ Ở TỈNH YÊN BÁI .69
  3.1- Định hướng phát triển nông nghiệp Việt Nam đầu thế kỷ XXI . 69
  3.2- Định hướng và mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng sản
  xuất hàng hoá ở Yên Bái đến năm 2010 và 2015 72
  3.2.1- Các quan điểm và định hướng phát triển . 72
  3.2.2- Mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông lâm
  nghiệp và phát triển các nông sản chủ yếu theo hướng sản xuất
  hàng hoá ở tỉnh Yên Bái đến năm 2015 . 73
  3.3- Các nhóm giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh phát triển nông
  nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá ở tỉnh Yên Bái . 77
  3.3.1- Giải pháp về quy hoạch, kế hoạch và chuyển dịch cơ cấu nông
  nghiệp 77
  3.3.2- Giải pháp về giống và đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản
  xuất: 82
  3.3.3- Giải pháp thu hút vốn và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông
  nghiệp, nông thôn 85
  3.3.4- Giải pháp về cơ chế, chính sách: . 87
  3.3.5- Giải pháp phát triển nguồn nhân lực: . 89
  3.3.6- Giải pháp về thị trường: 90
  3.3.7- Giải pháp cùng cố và phát triển quan hệ sản xuất: . 92
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 95
  1- Kết luận . 95
  2- Kiến nghị . 96
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .98
  PHẦN PHỤ LỤC 101


  Xem Thêm: Giải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá ở tỉnh Yên Bái
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá ở tỉnh Yên Bái sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status